Generelle forretningsbetingelser og servicevejledning 

I. Generelle forretningsbetingelser

I.1. Virksomheden

Firmanavn og fuld adresse:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamborg – Tyskland

Direktører: Nico Frey, Joachim Grube-Nagel
Tlf.: +45 88 74 1105
E-mail: service@louis-moto.dk

Handelsregister: Amtsgericht Hamborg HRB 134 260
Moms-nr.: DK 12810652
WEEE-reg.-nr.: DE 65 34 31 11

Bankforbindelse:
HypoVereinsbank AG – Hamborg – Tyskland
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE 86 2003 0000 0000 3014 08

I.2. Bestilling og indgåelse af aftale

Varerne samt de detaljerede beskrivelser af dem, der præsenteres i vores webshop/i vores aktuelle reklamer, er intet bindende tilbud fra vores side. Du afgiver et retligt bindende tilbud til os, når du afgiver en bestilling i skriftlig, telefonisk, elektronisk eller anden form. Du afgiver også et retligt bindende tilbud til os, når du i vores webshop på samtlige online-bestillingsformularer giver de oplysninger, der forlanges af dig, og til slut trykker på knappen ”Køb nu”. Derimod udgør det ikke noget retligt bindende tilbud for dig, hvis du samme sted blot gemmer varer i indkøbskurven.

I.2.1 Yderligere oplysninger vedr. ordrer i den elektroniske samhandel: Vi gemmer ordreteksten inkl. de generelle forretningsbetingelser efter aftalens indgåelse til egne formål. Ved bestilling i vores webshop fremgår detaljerne om dit køb af den modtagelsesbekræftelse, som vi sender til dig på e-mail. Du er forpligtet til at gemme denne bestillingsbekræftelse sikkert elektronisk eller udskrive den, så du altid har adgang til aftalens indhold i permanent form efter aftalens indgåelse. Du kan gemme den senere indgåelse af aftalen ved at gemme e-mailen med vores modtagelsesbekræftelse.

Fastslår du indtastningsfejl og ønsker at rette disse, gør vi opmærksom på følgende. Ved bestilling i vores webshop har du lagt de varer, du har valgt, i indkøbskurven. Der finder du også en oversigt over alle de varer, du har lagt i indkøbskurven, og den præcise størrelse på forsendelsesomkostningerne. Klik derefter på knappen ”Gå til kassen”. På den side, der åbnes, bedes du indtaste dine personlige oplysninger. Klik derefter på knappen ”Gå til betalingstype”. Her skal du vælge den betalingstype, du ønsker, og derefter klikke på knappen ”Gå til bestillingsoversigt”. Her kan du igen se alle de varer, du har valgt, og yderligere oplysninger, som du har indtastet, og kontrollere dem for eventuelle indtastningsfejl. Du kan nu foretage rettelser ved at trykke på knappen ”Rediger” eller ”Tilbage”. Er det hele rigtigt nu? Først når du trykker på knappen ”Køb nu”, afgiver du et bindende tilbud. Vi sender kun en modtagelsesbekræftelse til dig på e-mail, hvis du har handlet i vores webshop. Denne modtagelsesbekræftelse har udelukkende til formål at informere dig om modtagelsen af din bestilling og her er detaljerne vedr. din bestilling igen oplyst. Denne modtagelsesbekræftelse indeholder ingen accept af tilbuddet. Først med vores afsendelse af den vare, du har bestilt, har vi accepteret dit tilbud, og købsaftalen med dig er derved indgået på grundlag af vores ”generelle forretningsbetingelser”.

Undtagelse: Ved betaling med forudbetaling/PayPal sker accepten af din bestilling straks ved din bestilling.

I.3. Leveringsbetingelser

I.3.1 I Danmark finder leveringen af en bestilt vare, der er på lager, sted hos dig i løbet af 2-4 hverdage efter modtagelsen af din bestilling. Ved forudbetaling 5-6 dage efter din pengeanvisning. Vi påtager os intet ansvar for overholdelse af denne leveringstid, med mindre den manglende overholdelse skyldes forsætlig elle grov uagtsomhed fra vores side. Hvis du allerede har et kundenummer, bedes det oplyst ved bestillingen. Ved leveringsforsinkelser eller hvis din bestilling helt eller delvist ikke kan leveres, vil vi under alle omstændigheder omgående informere dig herom, og straks godtgøre alle allerede modtagne ydelser fra dig. Vi sender dig under ingen omstændigheder erstatningsvarer uden forudgående aftale, heller ikke selv om disse kvalitativt og prismæssigt har samme værdi. Ved levering til udlandet henviser vi til nedenstående pkt. 5. Med hensyn til de gældende forsendelsesomkostninger henviser vi til oplysningerne i vores webshop under ”Forsendelsesomkostninger”. Ved leverancer til destinationer uden for EU kan du blive opkrævet ekstra toldomkostninger. Du kan få oplysninger om dette af dine lokale toldmyndigheder. Al kommunikation med os foregår udelukkende på tysk; dette gælder også for indgåelsen af aftalen. I vores webshop er dette også muligt på dansk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk eller polsk.

I.3.2 Hvis vi med din accept efterleverer restordrer, modtager du disse selvstændigt uden gebyr for porto og ekspedition. Restordrer registreres separat for hvert enkelt destinationsland separat i fastlagte enkeltværdier for varer (for Danmark f.eks. fra EUR 14,00 el. tilsvarende i DKK). Ligger værdien for varen under dette (eller ved manglende accept af efterlevering), beder vi dig bestille varen/varerne, når den/de er på lager igen.

I.4. Betaling

Vi tilbyder dig betalingstyperne PayPal, kreditkort samt forudbetaling pr. bankoverførsel. Eventuelle omkostninger ifm. en pengetransaktion betales af dig.

I.4.1 Ved betaling med PayPal frigiver du din betaling til os over for PayPal. Betaling med PayPal er kun mulig i webshoppen.

I.4.2 Ved køb ved hjælp af kreditkort sker krediteringen af din kreditkortkonto ved modtagelsen af bestillingen hos os.

I.4.3 Ved valg af betalingstypen forudbetaling oplyser vi dig om vores bankforbindelse i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto inden for 10 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Din bestilling gøres klar til forsendelse ved modtagelsen af det samlede beløb og sendes til dig.

I.5. Priser og forsendelsesomkostninger

I.5.1 Det er priserne oplyst i tilbuddet på tidspunket for bestillingen, der er gældende. De oplyste priser er slutpriser, dvs. de indeholder den gældende lovbestemte moms.

Ved køb/leverancer til kunder uden for EU pålægger vi ikke moms. Den tyske moms, der er indeholdt i vores slutpriser, bortfalder. Du betaler som regel moms samt evt. told gældende for dit eget land ved overdragelsen af leverancen til din pakkeleverandør. I Schweiz gælder disse regler ikke. Her er moms og toldgebyrer som regel inkluderet i prisen.

I.5.2 I Danmark og i mange andre lande pålægger vi dig faste forsendelsesomkostninger. Omkostningerne finder du i webshoppen under ”Forsendelsesomkostninger” eller ved telefonisk forespørgsel. Det samme gælder transportudgifterne i lande uden for Europa.

I.6. Garanti

Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, følger dine krav om garanti lovbestemmelserne i Købeloven.

I.7. Ansvar

Vores ansvar for skadeserstatning, uanset retligt grundlag, (især ved forsinkelse eller mangler), begrænser sig til de skader, der typisk kan forudses ved disse ordrer. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke vores ansvar på grund af forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed, for garanterede beskaffenhedsegenskaber, på grund af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller jf. den tyske produktansvarslov.

I.8. Reklamation

Den bedste måde at reklamere nemt, hurtig og uden bureaukrati er der, hvor du har købt varen. Men du kan naturligvis også reklamere over varer købt via postordre/internettet i alle Louis-filialer. Det omvendte gør sig også gældende. Dette gælder dog ikke vores filialer i Schweiz. Varer købt i vores filialer i Schweiz bedes du altid reklamere over dér.

I.9. Fortrydelsesret for forbrugere

Den lovbestemte fortrydelsesret gælder kun for forbrugere. Forbruger er jf. § 4a i Købeloven enhver køber, der foretager et køb hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsaglig handler uden for sit erhverv.

I.9.1 Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden angivelse af grund. Fortrydelsesretten udgør 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjepart, der ikke er transportøren, har taget den sidste vare/den sidste delleverance eller det stykke i besiddelse. For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os, Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamborg, Tyskland, tlf.: +45 88 74 1105, e-mail: service@louis-moto.dk, ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. via brev sendt med posten, telefon eller e-mail) om din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale. Du kan anvende de under pkt. I.9.3 foreslåede fortrydelsesformularer, hvilket dog ikke er noget krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsens følger

Hvis du fortryder denne aftale, har vi pligt til omgående at tilbagebetale dig alle de beløb, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er opstået, fordi du har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, som vi har tilbudt dig), dog senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre der foreligger en anden aftalte med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for en sådan tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller indtil du har dokumenteret, at du har sendt varerne tilbage, afhængig af, hvad der først bliver relevant. Du skal omgående og i alle tilfælde senest inden for 14 dage fra den dag, hvor du har underrettet os om fortrydelsen af denne aftale, sende varerne tilbage eller aflevere disse til os. Denne frist er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på 14 dage. Vi afholder udgifterne til returneringen af varerne. Du skal kun selv afholde en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis denne forringelse af varens værdi skyldes en ikke nødvendig håndtering af varen til kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

I.9.2 Undtagelser fra fortrydelsesretten

Der foreligger lovbestemte undtagelser fra fortrydelsesretten (§ 18 i Forbrugeraftaleloven). Du kan således ikke fortryde en aftale om fjernsalg, hvis den af dig bestilte vare er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg og på grund af hensynet til dine ønsker ikke kan sælges til andre.

Desuden bortfalder din fortrydelsesret før tid ved

  • Aftaler om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
  • Aftaler om levering af varer, som efter levering på grund af deres art er blandet uløseligt sammen med andre varer.
  • Aftaler om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.

I.9.3 Skabelon til fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamborg
TYSKLAND
E-mail: service@louis-moto.dk

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer:

(Her bedes du angive varen nøjagtigt med artikelnummer). Dette er ikke noget lovkrav, men du hjælper os med at behandle sagen hurtigere. På forhånd tak.)

Bestilt d.… (*)/modtaget d.… (*)

Forbrugers/forbrugeres navn:

Forbrugers/forbrugeres adresse:

Forbrugers/forbrugeres underskrift (kun ved meddelelse på papir):

Dato:

(*) Streg venligst det ikke aktuelle over.

I.10. Udvidet returret som vores ekstra-service

Ud over fortrydelsesretten kan forbrugere ombytte eller returnere alle produkter købt hos os inden for 2 år (dato på købskvittering) mod godtgørelse af købsprisen, hvis produktet stadigvæk er intakt, nyt (ubrugt), i original emballage og ikke er snavset. Hvis den aktuelle salgspris skulle være lavere, tilbagebetaler vi kun den.

Vedlæg din købskvittering i alle returneringer. Afkryds venligst returneringsårsagen på retursedlen, hvis det er muligt. Dette er ikke noget krav, men giver os mulighed for at afhjælpe eventuelle svage punkter og blive bedre. Adressen til brug for din returnering lyder: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Kundendienst, 21027 Hamborg, Tyskland.

Vi gør opmærksom på, at dette er en serviceydelse, der ligger langt ud over det, der er fastlagt i loven. Denne udvidede returret påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder og krav. Især din lovbestemte fortrydelsesret (pkt. I.9) samt dine lovbestemte garantirettigheder (pkt. I.6) har du fortsat krav på i ubegrænset omfang. Denne udvidede returret omfatter ikke fødevarer, bøger, landkort, datamedier til digitale data (f.eks. cd'er og dvd'er), software, batterier (på grund af deres ældning heller ikke ved manglende brug) og samtlige varer til engangsbrug.

I.11. Købskvitteringer

Husk at gemme alle købskvitteringer. De er vigtige som købsdokumentation ved reklamation eller for forsikringsselskabet ved tyveri. Dine bestillinger gemmes elektronisk hos os. Hvis du mister dokumentationen for dine bestillinger, bedes du kontakte os på e-mail/telefon. Vi sender dig gerne en kopi af oplysningerne om din bestilling. I den lukkede brugerportal ”Min Louis” i vores webshop har du altid adgang til dine fakturakopier.

I.12. Værneting og retsvalg

Er du forbruger uden bopæl i EU, er vores hjemsted værneting. For alle krav mellem dig og os gælder udelukkende dansk ret.

I.13. Vejledning vedr. udenretlige tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugere

EU-kommissionen stiller en platform til rådighed til udenretlig tvistbilæggelse. Dette giver forbrugerne mulighed for i første omgang at afklare tvister i forbindelse med deres onlinebestilling uden inddragelse af retten. Tvistbilæggelsesplatformen findes på det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi bestræber os på at bilægge eventuelle meningsforskelle vedrørende vores aftale ved fælles overenskomst. Derudover er vi ikke forpligtet til at deltage i en bilæggelsesprocedure og kan desværre heller ikke tilbyde dig at deltage i en sådan procedure.

Vores e-mailadresse: service@louis-moto.dk

Vores shop www.louis.de er tildelt kvalitetsmærket EHI Geprüfter Online-Shop (tysk mærke for godkendte webshops). For at opnå dette mærke kontrolleres vi løbende af EHI Retail Institute GmbH for overholdelse af kriterierne i EHI-adfærdskodekset. Du kan se adfærdskodekset på dette link: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/.

Information om databeskyttelse

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamborg behandler som ansvarlig dine data som led i opfyldelsen af aftalen (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) og til reklameformål (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine adresseoplysninger. Tildelte samtykker kan til enhver tid tilbagekaldes. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte ovennævnte adresse, afdelingen for databeskyttelse, eller på e-mail til datenschutz@louis-moto.dk. Nærmere oplysninger om databeskyttelse finder du på internettet: https://www.louis-moto.dk/datenschutz.

II. Servicevejledning

II.1. Vigtig information vedr. tekniske varer og godkendelsesforskrifter

Bemærk:
1. Hvis du ønsker at købe en slid- eller tilbehørsdele, som f.eks. tændrør, batterier, bagagesystemer eller lignende, bedes du nøje overholde oplysningerne og godkendelserne i din brugerhåndbog fra producenten eller dennes anvisninger og kun anvende produkter/dimensioner, der er godkendt specielt til dit køretøj! Ved tilsidesættelse kan dette medføre alvorlige skader på dit køretøj samt på liv og legeme. Vi påtager os intet ansvar for dette; her gælder ligeledes pkt. I.7 i vores ”generelle forretningsbetingelser”.

2. Samtlige oplysninger om driftstilladelse, typegodkendelse samt bygge- og driftsforskrifter for vores varer samt deres anvendelse, som f.eks. ”TÜV-frei” (”kræver ikke TÜV-godkendelse”), ”TÜV-Gutachten” (”TÜV-godkendt”), ”ABE” (generel typegodkendelse) etc. gælder udelukkende i de gældende tyske forskrifters gyldighedsområde, især StVO og StVZO (tysk færdselslov). Retsstillingen uden for Tyskland har vi ikke undersøgt og kan derfor ikke udtale os om denne. Dette bedes du selv undersøge før brug, montering etc. hos de respektive myndigheder i dit land. Derimod er alle varer med E- eller ECE-mærke (”ECE-testet”) godkendt i hele EU til den tilsigtede brug.

II.2. Information om køretøjsbatterier

Køretøjsbatterier kan af slutforbrugeren afleveres uden omkostninger til forhandleren i dennes detailhandel eller i umiddelbar nærhed af denne og ved postordre/nethandel på dennes forsendelseslager (på grund af forordningen om farligt gods ikke ved forsendelse). Aflevering til et kommunalt indsamlingssted eller en genbrugsstation er gratis i Danmark. Få mere at vide på dit lokale indsamlingssted. 

agb-tonne.gif

II.3. Oplysninger vedr. bortskaffelse

Den illustrerede overstregede skraldespand betyder: Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Findes et af nedenstående kemiske tegn også under symbolet (Pb: Batteriet indeholder bly, Cd: Batteriet indeholder cadmium, Hg: Batteriet indeholder kviksølv, betyder dette generelt, at dette metal findes i batteriet. Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. De indeholder muligvis skadelige stoffer, der kan skade miljø og helbred. Aflever venligst brugte batterier hos os, på kommunens genbrugsstationer eller hos forhandleren. Aflevering er gratis og fastlagt ved lov; med henblik på aflevering af køretøjsbatterier og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, hvis aflevering ikke sker til os, henviser vi til vores oplysninger under pkt. II.2. Alle brugte batterier genbruges. På den måde kan værdifulde råstoffer genindvindes og samtidig skåne miljø og helbred.

II.4. Information om bortskaffelse af brugt olie

Forbrændingsmotorolie, gearolie, oliefiltre og olieholdigt affald, der normalt opstår ved olieskift, kan du aflevere gratis på kommunens genbrugsstationer. Disse olier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

agb-tonne.gif

II.5. Bortskaffelse af el- og elektronikudstyr

Smid aldrig el- og elektronikudstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. Brug kommunens indsamlingssystem, som normalt omfatter lokale genbrugsstationer.

Enkelte kommuner har supplerende systemer, hvor mindre elektronikudstyr og batterier kan smides ud adskilt fra husholdningsaffaldet, f.eks. i en separat pose på affaldscontaineren. Større elektronikudstyr afhentes af kommunen sammen med storskrald.

Brugt udstyr, især udstyr inden for informationsteknik samt telekommunikation, som computere og smartphones, kan indeholde personrelaterede data. Du er selv ansvarlig for at slette disse data på den slags brugt udstyr inden bortskaffelsen. Udtjent el- og elektronikudstyr kan du aflevere i en Louis-filial. Du kan finde en liste over alle Louis-filialer på www.louis-moto.dk/filialen.

 

II.6. Information om efterlevering/registrering af restordrer

Med hensyn til efterleveringer, som beskrevet under pkt. I.3, registrerer vi restordrer for hvert enkelt destinationsland fra og med en separat fastlagt vareværdi, som fremgår af det følgende:

Andorra 41,00 €
Belgien 9,00 €
Bulgarien 29,00 €
Danmark 14,00 €
Tyskland 4,00 €
Estland 29,00 €
Færøerne 41,00 €
Finland 29,00 €
Frankrig 14,00 €
Grækenland 29,00 €
Grønland 32,00 €
Storbritannien 29,00 €
Irland 29,00 €
Italien 14,00 €

Kasakhstan 69,00 €
Kroatien 49,00 €
Letland 29,00 €
Liechtenstein 29,00 €
Litauen 29,00 €
Luxembourg 9,00 €
Malta 29,00 €
Monaco 19,00 €
Holland 9,00 €
Norge 39,00 €
Østrig 9,00 €
Polen 29,00 €
Portugal 29,00 €
Rumænien 29,00 €

Rusland 69,00 €
Sverige 29,00 €
Schweiz 14,00 €
Slovakiet 29,00 €
Slovenien 29,00 €
Spanien 29,00 €
Spanien - De Kanariske Øer 29,00 €
Tjekkiet 29,00 €
Ukraine 69,00 €
Ungarn 29,00 €
Hviderusland 69,00 €
Cypern 29,00 €

For alle lande, der ikke findes på listen, registrer vi ikke restordrer. Du bedes i stedet bestille varen igen, når den atter er på lager.

Adobe Acrobat Reader

To view documents in pdf format, you need Adobe Acrobat Reader version 5.0 or above.
You can download this software free of charge on the Adobe website download free of charge.

Correct at 04/28/2020. No liability is accepted for misprints or errors.