Udskiftning af bremsebakker på tromlebremse 

Vedligeholdelse af tromlebremser på motorcykler kræver lidt arbejde og et godt håndelag. Heldigvis skal bremsebakkerne ikke udskiftes så tit. 

Udskiftning af bremsebakker på tromlebremse

Udskiftning af bremsebakker på tromlebremse på motorcyklen

Tromlebremsen kan ganske vist ikke tage så godt fat som et skivebremseanlæg med seksstemplet bremsekaliber, men er fuldt ud tilstrækkelig til baghjulet på mindre motorcykler eller chopper- og touringmodeller. Hvis tromlebremsen sidder på baghjulet, er en levetid på 20.000 til 30.000 km ikke uhørt, det kræver blot lidt pleje. Ved hjælp af den indkapslede facon kan slitagen fra bremsebelægningerne ikke uden videre komme ud i det fri. I modsætning til skivebremsen kan man kun komme ind til bremsebakkerne ved at afmontere baghjulet. Når baghjulet først er afmonteret, er det hurtigt og nemt at frilægge bremsebelægningerne.

OBS!: hvis du er den mindste smule i tvivl om dine egne evner, er det bedst ikke at give dig i kast med arbejdet på din motorcykels bremseanlæg alene. Bed en kammerat med kendskab til dette emne om hjælp, eller overlad arbejdet til et professionelt værksted. 

Kontrolindikatoren viser slitage

Kontrolindikatoren viser slitage

Kontroller slid

På nogle tromlebremser findes der et inspektionshul, der er lukket med en lille gummiprop. Når gummiproppen er fjernet, kan belægningens tykkelse ses igennem hullet. Den nøjagtige min.-tykkelse for belægningen (der måles kun på den påklæbede belægning på det tyndeste sted) kan læses i reparationsvejledningen. Som tommelfingerregel siger man 2 mm. Kontrolindikatorer i form af en viser fastgjort til bremsegrebet er også meget udbredt. Viseren peger på et markeret sted, der er fremhævet på bremsepladen. Peger viseren ved aktiveret bremsepedal mod slutningen af markeringen, er bakkerne slidte og skal udskiftes. Men en fornuftig diagnose vedr. bremsens tilstand får man kun ved afmonteret baghjul. Først da kan hele belægningen undersøges grundigt og evt. blanke, olieindsmurte (f.eks. på grund af defekt hjulleje) eller revnede bremsebelægninger kan opdages. Bremsebelægninger, hvis slitage skyldes konstruktionen på en enkelt bremse, en smule på den ene side, er helt normalt.


Skift tromlebremsens bremsesko – sådan er det gjort

Trin 1: aftagning af bremseplade

Trin 1: aftagning af bremseplade

01 – Aftagning af bremseplade

Når baghjulet er afmonteret, kan bremsepladen trækkes ud af tromlen.


Trin 2: fjernelse af gamle bremsebakker

Trin 2: fjernelse af gamle bremsebakker

02 – Fjernelse af gamle bremsebakker

02 Bakkerne kan vippes af med en bred skruetrækker. Men hold den ene hånd (brug handsker) fast på bakkerne og fjedrene, det sparer dig for at bruge tid på at lede efter fjedrene på garagegulvet. Fjedrene kan nu nemt tages ud af de gamle bremsebakker. Hvis der ingen fjedre følger med de nye bakker, må du aldrig bruge rustne fjedre eller fjedre, hvis længde har ændret sig (maks.-længden findes i reparationshåndbogen) eller beskadigede fjedre igen! Hvis fjedrene stadigvæk er i orden, renser man dem med henblik på genmontering.


Trin 3: rengøring af bremseplade med bremserens

Trin 3: rengøring af bremseplade med bremserens

03 – Rengør bremseholderpladen

Nu skal bremsetromle og bremseplade rengøres med bremserens, for som ved alle andre opgaver på bremsen er det utrolig vigtigt med renhed.


Trin 4: frilægning af bremseaksel og smøring med kobberpasta

Trin 4: frilægning af bremseaksel og smøring med kobberpasta

04 – Lad bremseakslen bevæge sig

Når det hele nu er rent og fedtfrit, skal det kontrolleres, om bremseakslen bevæger sig let. Er den svær at dreje, skal akslen afmonteres, rengøres og smøres med fedt. Afmonteringen af akslen er ikke noget særligt, i de fleste tilfælde er det kun bremsegrebet, der skal afmonteres, og akslen kan så trykkes igennem. Men før grebet skrues af, skal du markere stillingen på grebet på akslen med en kørner.  

Efter rengøring smøres akslen let med kobberpasta, og sættes i bremseankerpladen igen. Fastgør nu grebet på det markerede sted.


Trin 5: montering af nye bakker

Trin 5: montering af nye bakker

05 – Montering af nye bakker

De nye bakker smøres på kontaktfladerne mod modlejet og bremsekammen med et tyndt lag kobberpasta. For at fastgøre de nye bakker på bremsepladen igen, skal fjedrene først sættes i. Træk nu i bakkerne, så de for facon som et V, og sæt bakkerne på bremsekam og faststående tapper. Tryk nu de yderste kanter af V'et ned, og mekanismen låser sig fast igen. Hvis der er kommet snavs fra dine hænder på belægningsfladerne, skal der lige køres en gang over belægningerne med smergel. En nem kontrol af, om fjedre og bakker sidder rigtigt, afslutter dette arbejdstrin.


Trin 6: kontrol af bremsetromle, evt. glatning med slibepapir

Trin 6: kontrol af bremsetromle, evt. glatning med slibepapir

06 – Kontrol af bremsetromle

Før bremsepladen med de nye bakker sættes i tromlen, skal bremsetromlen undersøges for skader. Let rust og blanke flader kan trækkes af med smergel.

Er bremsetromlen kraftigt slidt og furet ved bremsebelægningen, er der ikke andet at gøre end at opsøge et professionelt værksted. Her kan du få en professionel vurdering af, om bremsetromlen skal skrues ud, eller om den maks. diameter allerede er overskredet. Ved egerfælge kan hjulnavet udskiftes. Har du et sammenkoblet hjul, bliver du nødt til at købe en ny fælg.


Trin 7: indstilling af frigang

Trin 7: indstilling af frigang

07 – Leerweg einstellen

Montér nu baghjulet med bremseanker og bremsestang, stram kæden korrekt og spænd alle skruesamlinger med det foreskrevne tilspændingsmoment. Eventuelle engangssplitter, som ikke er permanente splitter, skal udskiftes med nye.

Nu indstilles bremsen. Som tommelfingerregel for frigangen skal der være et spillerum på ca. 5 mm til 10 mm på pedalen (se i håndbogen), indtil bremsen griber fat. Spillerummet skal altid være indstillet korrekt, ellers reagerer bremsen for sent eller den kan endda blokere ved overophedning. Dette spillerum indstilles for enden af bremsestangen ved hjælp af indstillingsmøtrikken.

Efter den afsluttede indstilling drejer du baghjulet rundt et par omgange med håndkraft og holder øje med, at det drejer frit (motorcyklen er klodset op), og intet kører imod. For at fuldende dit arbejde slutter du af med at indstille bremselyskontakten. Når kontramøtrikken på bremselyskontakten er løsnet, kan bremselyskontakten drejes. Bremselyset skal begynde at lyse, lige før bremsevirkningen sætter ind.


OBS!: De første 200 kilometer bør voldsomme opbremsninger under "indkøringen" af den renoverede tromlebremse undgås, så vidt trafiksituationen tillader det. De nye bremsebelægninger og bremsetromlerne skal først lige "vænne" sig lidt til hinanden.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.