Udskiftning af bremsebelægninger 

At udskifte bremsebelægninger/bremseklodser er som udgangspunkt ikke svært, men skal gøres meget omhyggeligt. Læs derfor denne vejledning grundigt. 

Udskiftning af bremsebelægninger

Udskiftning af bremsebelægninger på MC

Skivebremserne, som oprindeligt blev udviklet til hjulene på flyvemaskiner, holdt deres indtog i slutningen af tresserne i den japanske MC-industri. Princippet for denne bremsetype er lige så simpelt som det er effektivt: to bremsebelægninger placeret over for hinanden, også kaldt bremseklodser, presses af det høje tryk fra hydraulikken mod skiven af overfladehærdet metal, der er anbragt i midten.

Fordelen ved en skivebremse i forhold til en tromlebremse ligger i den bedre ventilering og køling af systemet, kombineret med det mere effektive tryk fra belægningen mod underlaget.  

Både bremsebelægning og bremseskive er udsat for en friktionsbetinget slitage, der afhænger af brugerens køre- og bremsevaner: regelmæssig visuel kontrol er derfor ufravigelig for køresikkerheden. For at foretage kontrol af bremseklodserne skal der som regel løftes en afdækning af bremsekaliberen. Nu bliver belægningerne synlige: slidbelægningen, der er klæbet fast på en grundplade, er ofte forsynet med en rille, der angiver slidgrænsen. Denne grænse ligger som regel omkring 2 mm.

Bemærk: på skivens øverste kant danner der sig med tiden en "afsats". Denne afsats tyder allerede på en vis slitage. Ved måling med en skydelære kan denne afsats dog føre til forkerte måleresultater! Sammenlign den konstaterede værdi med slidgrænsen, som oftest er stemplet ind i skivens bund eller kan findes i værkstedshåndbogen. Udskift skiven i tide, for en underskridelse af grænseværdien kan medføre aftagende bremsevirkning samtidig med overophedning af systemet og uoprettelige skader på bremsekaliberen! Også ved kraftige riller skal skiven udskiftes.

Kontrol af bremseskive med en mikrometerskrue

Kontrol af bremseskive med en mikrometerskrue 

Kontrol af bremseskive med en mikrometerskrue

Kontrollér også bremseklodsen fra siden/nedefra: skæv afslidning tyder på en forkert ophængning af kaliberen, og kan medføre tidlig beskadigelse af bremseskiven! Især før længere ferierejser anbefales det at udskifte bremsebelægningerne, selvom der stadigvæk er et stykke vej til slidgrænsen. På ældre belægninger eller belægninger, der ofte er blevet varme ved bremsning, kan virkningen også aftage på grund af materialeblankhed, så udskiftning er på tide.

Også bremseskiven bør af og til kontrolleres. Lige netop moderne, lette bremseskiver er underlagt en ikke ubetydelig belastning fra "biddet" fra fire- eller seksstemplede bremsekalibre. Skivens resterende tykkelse måles hensigtsmæssigt med en mikrometerskrue.


De 5 dødssynder ved udskiftning af bremsebelægninger

  • UNDLAD: At lade være med at vaske hænder efter rengøring af bremsekaliberen.
  • UNDLAD: At smøre bevægelige bremsedele med fedt.
  • UNDLAD: At anvende kobberpasta til smøring af belægninger af sintret metal.
  • UNDLAD: At spilde bremsevæske på de nye bremsebelægninger.
  • UNDLAD: At trykke bremsebelægninger tilbage med en skruetrækker.

Bremsebelægninger – sådan er det gjort

Trin 1: evt. udsugning af bremsevæsken

Trin 1: evt. udsugning af bremsevæsken

01 – Udsugning af bremsevæsken

For at undgå at væske ved den senere tilbagetrykning af bremsestemplet skal løbe over, og din lakering kan blive ødelagt, skal du starte med at afdække tanken og alle lakerede dele i nærheden af bremsevæskebeholderen. Evt. bremsevæske, der trænger ud, angriber lakken og skal i nødstilfælde straks vaskes af med vand (ikke kun tørres af). Stil motorcyklen på en sådan måde, at væskebeholderen befinder sig i vandret position, og indholdet ved åbning af dækslet ikke straks løber ud.

Åbn nu dækslet, tag det af med en klud og sug ca. halvdelen af væsken ud af beholderen. Den mest professionelle måde at foretage udsugning på er med en Mityvac-bremseudlufter eller ved anvendelse af en pumpeflaske.

Hvis din væske er mere end to år gammel, anbefales udskiftning; det kan kendes på den brunlige farve, at væsken er ved at være for gammel i gør det selv-tippet Bremsevæske - grundlæggende viden!


Trin 2: aftagning af bremsekaliber

Trin 2: aftagning af bremsekaliber

02 – Aftagning af bremsekaliber

Løsn bremsekaliberfastgørelsen på gaflen, og løft kaliberen af skiven, så bremsebelægningerne er tilgængelige.


Trin 3: afmontering af styrestifter

Trin 3: afmontering af styrestifter 

03 – Afmontering af styrestifter

Den egentlige afmontering af belægninger er ret let af foretage. På vores billedeksempel styres de af to holdestifter og holdes på plads af en fjeder. Når sikringsklipsen trækkes ud af holdestifterne, kan disse afmonteres. Fastsiddende stifter skal presses ud med et passende slag.

OBS!: fjederen vil gerne springe ud af sit leje, og ende i et eller andet hjørne af værkstedet. Læg af hensyn til den senere montering godt mærke til monteringspositionen - tag evt. et billede med din mobiltelefon. Efter afmontering af stifterne kan bremsebelægningerne tages ud.


Bemærk: vær opmærksom på evt. monterede "antihyleskiver", der kan sidde mellem bremsebelægning og stempel: disse skiver skal altid monteres i samme position igen for at udføre deres opgave! Her hjælper det også at tage et billede med mobiltelefonen.


Trin 4: rengøring af bremsekaliber

Trin 4: rengøring af bremsekaliber

04 – Rengøring af bremsekaliber

Rengør og kontrollér bremsekaliberen grundigt. Sørg frem for alt for et tørt "indre" og korrekt monterede støvmanchetter på bremsestemplet, såfremt disse forefindes. Fugt tyder på manglende aftætning af stemplet. Støvmanchetter må ikke være sprøde eller hullede, da der ellers kan trænge fugt ind i stemplet. Udskiftning af støvmanchetten (hvis den forefindes) er simpel udefra. Ved udskiftning af tætningsringen bedes du konsultere en reparationshåndbog. Rengør nu bremsekaliberen, som vist på billedet, med en blød messing- eller plastbørste og PROCYCLE-bremserens. Undlad at sprøjte rensemidlet direkte på støvmanchetten. Børst ikke manchetten!

Rengør nu også bremseskiven med en ren klud, som du har vædet med bremserens.


Trin 5: tilbagetrykning af bremsestempel

Trin 5: tilbagetrykning af bremsestempel

 33 / 5000 Übersetzungsergebnisse Skitse af bremsestempelreturanordningen

05 – Tilbagetrykning af bremsestempel

Smør de rensede bremsestempler med lidt bremsecylinderpasta. Tryk med et bremsestempelværktøj bremsestemplet tilbage. Nu har du skabt plads til de nye, tykkere belægninger.


Bemærk: brug ikke skruetrækker eller lignende til at trykke bremsestemplet tilbage med. Med den slags værktøj er der risiko for, at det kommer til at sidde forkert, bremsestemplet vil så sidde lidt skævt i klemme i sit sæde og din bremse vil senere komme til at gå imod. Hold under tilbagetrykningen også øje med bremsevæskestanden i beholderen - den stiger på grund af stemplets tilbagegående bevægelse!  

Trin 6, fig. 1: smøring af bagsiden med keramik- eller kobberpasta ...

Trin 6, fig. 1: smøring af bagsiden med keramik- eller kobberpasta ...

06 – Installer bremseklodser

For at undgå, at de nye belægninger hyler, når de er blevet monteret, skal metalbagsiden og evt. kanterne samt de rengjorte holdestifter på organiske bremsebelægninger påføres et tyndt lag kobberpasta (f.eks. fra PROCYCLE). Ved bremsebelægninger af sintret metal, der kan blive varmere, og ved køretøjer med ABS, hvor man ikke bør anvende kobberpasta, fordi den er ledende, anvendes der keramikpasta. Pas på, at pastaen ikke kommer på belægningen!

Trin 6, fig. 2:  ... eller anvendelse af antihylefolie

Trin 6, fig. 2:  ... eller anvendelse af antihylefolie

"Antihylefolie" fra TRW er mere effektiv og renere i brug end kobber- eller keramikpasta, som blot klæbes på bagsiden af belægningen. Den er beregnet til bremseanlæg med og uden ABS og både til organiske belægninger og belægninger af sintret metal, hvis der i bremsekaliberen er tilstrækkeligt med plads til den ca. 0,6 mm tykke folie.


07 – Indsæt nye blokke i tangen

Læg nu de nye klodser med de indvendige sider mod hinanden i kaliberen. Husk at anbringe eventuelle antihyleskiver i den rigtige position. Sæt en holdestift i, og læg fjederen på. Tryk fjederen ned, og anbring den anden holdestift. Sæt en ny sikringsklips i. Kontrollér dit arbejde igen, før du kommer til den afsluttende montering.


Trin 8: tilspænding

Trin 8: tilspænding

08 – Endelig samling

For at kunne sætte bremsekaliberen på skiven, skal belægningerne skubbes så langt ud som muligt, så der opstår et frirum. Sæt nu kaliberen over skiven på gaflen. Hvis dette endnu ikke er muligt, har bremsestemplet formodentligt bevæges sig lidt ud af sin grundstilling og skal trykkes tilbage. Anvend så vidt muligt stempelværktøjet til dette. Er bremsekaliberen i position, skal den spændes med det foreskrevne tilspændingsmoment.


Trin 9: Servicér en enkelt skivebremse

Trin 9: Servicér en enkelt skivebremse

09 – Servicér en enkelt skivebremse

Hvis du laver service på din motorcykel på en enkeltskivet bremse, kan du nu igen fylde bremsevæsken i beholderen op til "Maks."-markeringen og lægge dækslet på. Ved et anlæg med dobbeltskive skal den anden bremsekaliber nu gennemgås. Før du foretager prøvekørsel, skal du skubbe bremsestemplet frem til arbejdspositionen ved at "pumpe" et par gange med bremsegrebet. Dette er meget vigtigt, da de første bremseforsøg ellers vil ende ud i ingenting! Undgå på de første 200 km voldsomme, konstante og slidende opbremsninger, så dine belægninger kan tilpasse sig bremseskiverne uden at blive blanke.  

 

 

 


OBS!: Kontrollér, om dine skiver bliver varme, bremseklodserne hyler eller der optræder andre fejl/mangler, der kan tyde på et hængende bremsestempel. Tryk i givet fald stemplet tilbage i sin grundstilling, som beskrevet ovenfor, uden at det kommer til at sidde skævt. Så vil problemet oftest være løst.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.