Udskiftning af bremsevæske på MC 

Gode bremser er essentielle for køresikkerheden på motorcyklen. Derfor skal ikke kun bremsebelægningerne, men også bremsevæsken på et hydraulisk bremseanlæg udskiftes med jævne mellemrum. 

Udskiftning af bremsevæske på MC

Udluftning af bremse og udskiftning af bremsevæske

Kan du ikke længere kigge igennem skueglasset på din bremsevæskebeholder? Ser det sort ud? Så er det på tide at udskifte den gamle suppe med frisk, klar, lysegul bremsevæske. Kan du trække håndbremsegrebet helt ind til gashåndtaget? Spørger du dig selv, hvad der menes med ordet trykpunkt? Så bør du også straks tage dig af hydrauliksystemet til din bremse, for så kan der være luft i systemet, som ikke skal være der. Husk: vil man bremse sikkert i trafikken, må man vedligeholde bremsen med jævne mellemrum. Her viser vi dig, hvordan man gør.

Som beskrevet i vores gør det selv-tip Bremsevæske - grundlæggende viden, ældes hydraulikvæske med tiden. Selv i et lukket system optager den vand og luft uafhængigt af køretøjets kilometerstand. Det betyder, at bremsens trykpunkt bliver uklart eller at hydraulikken ved termisk belastning ikke kan klare en katastrofeopbremsning. Derfor er det yderst vigtigt at udskifte bremsevæsken med de intervaller, som er oplyst af producenten, og i den forbindelse også udlufte bremseanlægget.

OBS!: det er forbundet med livsfare, hvis dette arbejde ikke udføres med forsigtighed! Arbejde på bremseanlæg er afgørende for trafiksikkerheden og kræver indgående fagkundskab inden for motorkøretøjer. Gå derfor ikke på kompromis med sikkerheden! Hvis du er blot den mindste smule i tvivl om dine egne evner, når det kommer til disse former for opgaver, skal du altid overlade dem til et professionelt værksted.  

Dette gælder også bremseanlæg med ABS-bremser. Disse bremser har oftest to bremsekredse. For det første styrekredsen, der aktiveres af bremsepumpen og aktiverer sensorer, og for det andet en reguleringskreds, der aktiveres af en pumpe eller en trykmodulator og som aktiverer bremsestemplerne. Sådanne bremsesystemer skal som regel udluftes elektronisk ved hjælp af en værkstedscomputer. Det er altså ikke et arbejde, man kan udføre på fornuftig vis derhjemme. Derfor beskriver vi i det følgende kun vedligeholdelse af bremseanlæg uden ABS!  

Sørg altid for, at hverken lakerede MC-dele eller du selv kommer i kontakt med den giftige, glykolholdige bremsevæske DOT 3, DOT 4 eller DOT 5.1. Den angriber lak, overflader og hud! I nødstilfælde skal du straks vaske den grundigt af med rigelige mængder vand. Silikone-bremsevæsken DOT 5 er ligeledes giftig og efterlader en genstridig hinde. Den skal derfor holdes pertentligt på afstand af bremseskiver og -belægninger.


Man kan anvende forskellige hjælpemidler til udluftningen

Man kan anvende forskellige hjælpemidler til udluftningen

  • Fig. 1a - gennemsigtigt rør med tom beholder
  • Fig. 1b - Bremseudluftning med kontraventil
  • Fig. 1c - vakuumpumpe
  • Fig. 1d - Stahlbus-bremseafluftningsskrue med kontraventil

Udluftning af bremse

Fjernelse af den gamle bremsevæske og samtidig udluftning af bremseanlægget kan udføres på to forskellige måder: enten ved at pumpe væsken ud i en opsamlingsbeholder ved hjælp af bremsegrebet/bremsepedalen eller ved udsugning af samme med en vakuumpumpe (se fig. 1c).

Ved udpumpning trykker du bremsevæsken over i en tom beholder (se fig. 1a) ved hjælp af en gennemsigtig slange. Hæld før start lidt ny bremsevæske i denne beholder (ca. 2 cm), så der ikke ved et uheld kommer luft med ind i hydrauliksystemet ved hjælp af slangen. Sørg også for, at beholderen står stabilt - enden af slangen skal hele tiden blive nede i væsken. Det er nemmere og mere sikkert at anvende en bremseudlufter med kontraventil (se fig. 1b), som forhindrer tilbagestrømning af luften sikkert.

Alternativt kan man også med fordel bruge en Stahlbus-bremseudluftningsskrue med kontraventil (se fig. 1d), som udskiftes med den originale bremseudluftningsskrue. Den bliver siddende på køretøjet permanent og gør alle fremtidige vedligeholdelsesopgaver på bremserne meget, meget nemmere.

Bremseudlufter med kontraventil

Bremseudlufter med kontraventil 

Stahlbus-udluftningsskrue

Stahlbus-udluftningsskrue 

Under udluftningen må du ikke slippe væskestanden i bremsevæskebeholderen af syne: lad ikke bremsevæskebeholderen løbe tør, ellers kommer der luft ind i systemet igen, og du skal starte arbejdet forfra. Fyld altid ny væske på i tide!

Især ved bremsevæskebeholdere med lille volumen og bremsekalibre, som typisk findes på crossmaskiner og scootere, kan man med en vakuumpumpe ret hurtigt komme til at suge beholderen tom. Her er det bedre at udlufte ved at pumpe med bremsegrebet/bremsepedalen. Ved lange bremseledninger og stort væskevolumen i bremsevæskebeholderen samt i bremsekaliberen er en vakuumpumpe derimod en stor lettelse i arbejdet.


Udskiftning af bremsevæske – sådan er det gjort

Metode 1, trin 1: justering af bremsevæskebeholder, så den er vandret

Trin 1: justering af bremsevæskebeholder, så den er vandret

Metode 1: udskiftning af væske ved hjælp af bremsegrebet/fodpedalen

01 – Justering af bremsevæskebeholder, så den er vandret

Start med at klodse køretøjet op, så det står sikkert. Det skal stå således, at bremsevæskebeholderen, der stadigvæk er lukket, befinder sig nogenlunde vandret position. Det er bedst at anvende en MC-løfter, der er beregnet til den pågældende køretøjsmodel. Tips til opklodsning findes i vores gør det selv-tip Løftebuk - grundlæggende viden.


Metode 1, trin 2: forberedelse af arbejdsplads

Trin 2: forberedelse af arbejdsplads

02 – Forberedelse af arbejdsplads

Dæk nu alle motorcyklens lakerede dele af med en egnet folie eller lignende, så stænk fra bremsevæsken ikke laver ulykker. Vær hellere lidt for pertentlig, for de fleste klarer ikke disse opgaver helt uden at klatte lidt. Og det vil jo være synd for MC'ens udseende. For en sikkerheds skyld må du hellere stille en spand med rent vand klar, i tilfælde af at uheldet skulle være ude.


Metode 1, trin 3: anbringelse af ringnøgle, og derefter af slange

Trin 3: anbringelse af ringnøgle, og derefter af slange

03 – Anbringelse af ringnøgle, og derefter af slange

Start med at udlufte på den udluftningsskrue til bremsesystemet, der sidder længst væk fra bremsevæskebeholderen. Dette gøres ved at sætte en passende ringnøgle over udluftningsskruen til bremsekaliberen og anbringe slangen til bremseudlufteren eller beholderen. Sørg for, at slangen sidder godt fast på udluftningsskruen og ikke kan glide af ved egen kraft. Ved ældre slanger hjælper det at fjerne et lille stykke med skævbideren, for at sikre at slangen sidder godt fast igen. En slange, der ikke sidder perfekt på udluftningsskruen eller en udluftningsskrue, der er lidt løs i gevindet, kan medføre en tynd række af luftbobler i slangen. Hvis du vil være på den sikre side, kan du fiksere slangen med f.eks. en clips eller en kabelbinder.


Metode 1, trin 4: forsigtig afskruning af låg

Trin 4: forsigtig afskruning af låg

04 – Forsigtig afskruning af låg

Fjern forsigtigt skruerne på låget til bremsevæskebeholderen. Sørg ved forskruninger med krydskærvskruer for, at du anvender en skruetrækker, der passer i størrelsen, da disse små krydskærv nemt skrues over. Et let slag med en hammer på skruetrækkeren kan løsne fastsiddende skruer. Åbn forsigtigt låget til bremsevæskebeholderen, og læg det et rent sted sammen med gummiindlægget.


Metode 1, trin 5: åbning af udluftningsskrue og udpumpning af væske

Trin 5: åbning af udluftningsskrue og udpumpning af væske

05 – Åbning af udluftningsskrue og udpumpning af væske

Åbn nu forsigtigt udluftningsskruen en halv omdrejning med ringnøglen. Her skal der også anvendes en nøgle, der passer godt, da skruen ofte sidder meget godt fast, når den ikke har været åbnet længe.


Metode 1, trin 6, fig. 1: udpumpning med bremsegreb

Trin 6, fig. 1: udpumpning med bremsegreb 

06 – Udpumpning med bremsegreb

Pump den gamle bremsevæske ud af systemet ved hjælp af bremsegrebet/bremsepedalen. Men vær forsigtig, for nogle bremsecylindre har tendens til ved aktivering at skyde et skud væske ud af udluftningshullet i bremsevæskebeholderen og evt. sprøjte på motorcyklens lakerede dele. Sørg altid for, at bremsevæskebeholderen aldrig løber tør!

Metode 1, trin 6, fig. 2: påfyldning af ny væske i tide

Trin 6, fig. 2: påfyldning af ny væske i tide

Ind imellem fylder du ny bremsevæske i bremsevæskebeholderen, så snart det ses, at niveauet er sunket - som allerede beskrevet: der må ikke komme luft ind i systemet!

Hvis væsken ikke rigtigt vil løbe, findes der et lille trick: efter pumpningen skal du skrue udluftningsskruen til igen, slippe grebet/pedalen, åbne skruen igen og pumpe videre. Det er lidt omstændeligt, men det virker og luftbobler stødes konsekvent ud af systemet. En bremseudlufter med kontraventil eller Stahlbus-skrue sparer dig for dette arbejde, for ved hjælp af kontraventilen kan der ikke strømme væske/luft tilbage i systemet.


Metode 1, trin 7, fig. 1: udpumpning, indtil der kun kommer frisk væske uden bobler ud

Trin 7, fig. 1: udpumpning, indtil der kun kommer frisk væske uden bobler ud 

07 – Pump væsken ud

Fortsæt, mens du nøje holder øje med niveauet i bremsevæskebeholderen, indtil der til sidst løber frisk, ren væske, der er fri for bobler, igennem den gennemsigtige slange.

Metode 1, Trin 7, fig. 2: lukning af udluftningsskrue

Trin 7, fig. 2: lukning af udluftningsskrue

Træk i grebet/pedalen en sidste gang, hold grebet/pedalen inde, og luk samtidig udluftningsskruen.


08 – Blødende

Alt efter system udlufter du ved den næste udluftningsskrue i bremsesystemet/ved dobbeltskivebremse ved systemets anden bremsekaliber, som allerede beskrevet.


Metode 1, Trin 9: hold øje med påfyldningsniveauet - fyld ikke for meget på

Trin 9: hold øje med påfyldningsniveauet - fyld ikke for meget på

09 – Vær opmærksom på fyldningsniveauet

Når alle bremsesystemets udluftningsskruer er blevet udluftet, fylder du bremsevæskebeholderen op til maks.-markeringen, mens beholderen er vandret. Derefter lukker du den til med det rengjorte, tørrede (!) gummiindlæg og låget.

Hvis bremsebelægningerne er en smule slidte, bør beholderen ikke fyldes helt op til maks.-markeringen, da der ellers ved udskiftning til nye belægninger vil være for meget bremsevæske i systemet. Eksempel: er belægningerne slidt 50%, fylder man op til mellem min.- og maks.-markeringen.  

Spænd nu krydskærvskruerne, der oftest vil være meget bløde, med en skruetrækker, der passer nøjagtigt, og med stor forsigtighed. Stram ikke for hårdt, for ellers får du problemer, næste gang du skal udskifte væsken. Kontrollér køretøjet grundigt en gang til for sprøjt fra bremsevæsken, og vask det straks grundigt af, før der opstår lakskader.


10 – Trykpunkt på håndtaget

Opbyg derefter trykket i bremsearmaturet ved at betjene bremsegrebet/bremsepedalen flere gange. Kontrollér, om du efter kort tids bevægelse hele tiden kan mærke et fast trykpunkt på grebet/pedalen - på styret må bremsegrebet f.eks. ikke kunne trækkes helt ind til håndtaget med blød modstand. Et utilstrækkeligt, blødt trykpunkt kan som allerede beskrevet, skyldes resterende luft i systemet (gentag i så fald udluftningsprocessen), eller at bremsekaliberen er utæt/et stempel i håndpumpen kan være slidt.


Bemærk: hvis der efter flere ganges udluftning og nøjagtig kontrol for utætheder stadigvæk ikke foreligger et skarpt trykpunkt, har det vist sig at følgende kan hjælpe: man trækker bremsegrebet hårdt til og fikserer det til gashåndtaget med f.eks. en kabelbinder. Så lader man helst systemet stå natten over med dette opbyggede tryk. I løbet af natten kan fine, fastsiddende luftbobler så i ro og mag stige op i bremsevæskebeholderen. Næste dag fjerner man fikseringen, kontrollerer igen trykpunktet/udlufter igen en sidste gang. 


Metode 2, trin 6: udsugning af bremsevæske og luft - hold øje med påfyldningsniveauet i beholderen

Trin 6: udsugning af bremsevæske og luft - hold øje med påfyldningsniveauet i beholderen

Metode 2: udskiftning af væske med vakuumpumpe

Gør som beskrevet ved metode 1, trin 01 til 05, og fortsæt på følgende måde:

06 – Udsugning af bremsevæske og luft

Med vakuumpumpen suger du den gamle bremsevæske og eventuelle luft ud af beholderen.  

  • Lige før beholderen er suget tom, skal der fyldes ny væske i (se metode 1, trin 6, fig. 2)
  • Hold altså hele tiden øje med påfyldningsniveauet!
  • Fortsæt med at arbejde med vakuumpumpen, indtil der flyder ny, ren væske uden luftbobler igennem den gennemsigtige slange (se metode 1, trin 7, fig. 1).  

Under det sidste stød med vakuumpumpen skal du lukke udluftningsskruen på bremsekaliberen (se metode 1, trin 7, fig. 2). Alt efter system udlufter du ved den næste udluftningsskrue i bremsesystemet/ved dobbeltskivebremse ved systemets anden bremsekaliber, som allerede beskrevet.


07 – Kontrollere

Fortsæt nu på samme måde som beskrevet under metode 1, fra trin 8, afslut dit arbejde, og kontrollér til sidst trykpunktet samt om din motorcykel er ren.

Før du kører ud i den offentlige trafik igen, skal du kontrollere funktionen og virkningen på bremseanlægget grundigt.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.