Værd at vide om bremsevæske 

Bremsevæske er lige så vigtig for MC-køreglæden som motorolie og benzin - og mindst lige så interessant. 

Værd at vide om bremsevæske
Louis How To Videos

Bemærk: Videoerne er på tysk.


Bremsevæske - grundlæggende viden

Gode bremser er essentielle for køresikkerheden på motorcyklen. Mange MC-kørere tænker ganske vist på bremsebelægningerne, men glemmer ofte, at bremsevæsken i et hydraulisk bremseanlæg også skal skiftes med jævne mellemrum. Hvorfor?

Bremsevæske er som regel baseret på glykol. Men denne væske er hygroskopisk, dvs. at glykol selv i et lukket system med tiden vil optage vand. Som regel falder kogepunktet (vand fordamper som bekendt allerede ved temperaturer over 100° C). Ved hjælp af belægningens friktion på bremseskiven opstår der ved bremsning dog en vis varme, der breder sig til bremsekalibrene - tænk bare på en katastrofeopbremsning eller en bjergnedkørsel. Er vandindholdet i bremsevæsken for højt, kan der under stor varme dannes dampblærer. Disse dampblærer kan ikke længere transportere trykket i hydraulikken optimalt - derfor bryder bremsetrykpunktet sammen, dvs. fodbremsen eller håndgrebet giver efter, bremsevirkningen udebliver og først efter et par pump, kan der igen mærkes et trykpunkt.


OBS!: bremsevæske er specialaffald og må ikke bortskaffes sammen med brugt olie, hældes ud i jorden eller i kloakken. Aflever derfor bremsevæske, som du ikke længere har brug for, hos din forhandler, i en Louis-filial eller på et indsamlingssted for specialaffald! Da bremsevæske også angriber visse kunststoffer, bedes brugt bremsevæske hældes i den originale beholder. Opbevar altid dine åbnede beholdere med bremsevæske utilgængeligt for børn, med tætsluttende dæksel og ved jævn temperatur på et tørt sted.


OBS! Undtagelse: her skal der hydraulikolie i.

OBS! Undtagelse: her skal der hydraulikolie i. 

Derfor er det for trafiksikkerheden uundgåeligt at glykol-bremsevæsken skal udskiftes med jævne mellemrum iht. producentens oplysninger (hvert eller hvert andet år). Vides det ikke længere, hvor længe bremsevæsken allerede har befundet sig i systemet, kan det kontrolleres med en måler.

Hvis man ingen måler har ved hånden, siger farven også noget om alderen: ny glykolbremsevæske har en transparent-gul farve, jo ældre den bliver, jo mørkere ser den ud. Uigennemsigtig, snavset-brun væske er det bedst at udskifte. Dette gælder også for hydraulikvæske i en hydraulisk kobling, der som regel også er fyldt med DOT 4-bremsevæske, men også kan indeholde særlig hydraulikolie! Hold øje med dækslet til væskebeholderen.

Det afhænger af DOT-klassen: forskellige bremsevæsker.

Det afhænger af DOT-klassen: forskellige bremsevæsker 

DOT-klassen

"American Department of Transportation (DOT)" skelner mellem følgende kvalitetsklasser for bremsevæske på glykolbasis til køretøjer:

  • DOT 3: vådkogepunkt ca. 140° C
  • DOT 4: vådkogepunkt ca. 160° C
  • DOT 5.1: vådkogepunkt ca. 180° C
  • Racing Formula: endnu højere vådkogepunkt (talværdierne angives lidt forskelligt af de forskellige producenter).

DOT 4 er den allermest udbredte hydraulikvæske på køretøjsområdet fremstillet på basis af glykol. DOT 3-væsken, som er af lavere kvalitet, anvendes næsten ikke i dag. De tidligere omtalte bremsevæsker kan blandes indbyrdes, hvis du altså vil gå fra DOT 4 til den bedre DOT 5.1 (ikke DOT 5!) For at skifte væske, behøver systemet altså ikke absolut blive skyllet fuldstændigt igennem, selvom du på den måde naturligvis opnår den bedste virkning. DOT 3 kan som regel udskiftes med DOT 4. Kun på Oldtimer-området bør du udvise forsigtighed, fordi DOT 4 forholder sig lidt mere aggressivt over for gummidele end DOT 3 (spørg altid en Oldtimer-specialist, hvis du er i tvivl).

Alle bremsevæsker baseret på glykol er giftige og angriber materialer som lak, kunststof samt visse gummiarter. Også metaloverflader kan blive angrebet. Vær derfor forsigtig ved håndtering af bremsevæske, og tør straks dråber eller spildt væske væk, og skyl efter med vand.

Ud over de omtalte hydraulikvæsker på basis af glykol fås bremsevæske i klassen DOT 5 (ikke 5.1!) i handlen. Den fremstilles på basis af silikone og anvendes primært i en lang række køretøjer af mærkerne Harley-Davidson og Buell. Den må under ingen omstændigheder blandes med de tidligere omtalte væsker (flokkulering, tilstopning af systemet).

Silikonebremsevæske er ikke hygroskopisk og kan derfor blive i systemet i længere tid (alt efter oplysningerne fra køretøjsproducenten). Ændringen af et DOT 3- eller DOT 4-bremseanlæg til DOT 5 vil kun være mulig efter indvendig rengøring af hele hydrauliksystemet, og desuden skal køretøjsproducenten/bremseproducenten godkende det.

Bemærk: bremsevæsken på silikonebasis angriber ikke materialerne, men er til gengæld ekstremt giftig. Vask derfor altid hænder efter arbejde med bremsevæske, og sørg for at væsken ikke kommer i hænderne på de forkerte.


Aflæsning af foreskrevet bremsevæske på dækslet

Aflæsning af foreskrevet bremsevæske på dækslet 

Som regel kan den væske, der foreskrives af producenten, aflæses på det originale dæksel til bremsevæskebeholderen. Hvis ikke, må du kigge i vedligeholdelseshåndbogen eller spørge forhandleren.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.