Udskiftning af bremseskiver på MC 

Gode bremser er virkelig livsvigtige ved kørsel på offentlig vej. Derfor er det regelmæssige tjek af bremseanlægget et absolut must for alle MC-kørere - og ikke kun hvert andet år ved syn. 

Udskiftning af bremseskiver på MC
Louis How To Videos

Bemærk: Videoerne er på tysk.


OBS!: arbejdet på bremseanlægget i følgende vejledning bør kun udføres af hobbymekanikere med teknisk sans. Gå ikke på kompromis med sikkerheden! Hvis du ikke er overbevist om dine egne evner, bør du altid overlade arbejdet på bremseanlægget til dit værksted!

At kunne bremse ordentligt

"At kunne bremse ordentligt" er i vore dages offentlige trafik virkelig livsnødvendigt. Derfor er det regelmæssige tjek af bremseanlægget et absolut must for alle MC-kørere - det bør udføres oftere end kun hvert andet år af "synshallen". Vedligeholdelse af bremseanlægget omfatter ud over udskiftning af for gammel bremsevæske og udskiftning af slidte belægninger også kontrol af bremseskiverne. Alle bremseskiver har en min.-tykkelse fastsat af producenten, der ikke må underskrides. Dette skal kontrolleres med en mikrometerskrue, ikke med en skydelære, for på bremseskiven danner der sig på grund af materialeafgravningen et lille lag langs den yderste kant, som ved måling med en skydelære vil give et forkert resultat.

Det er ikke kun en underskredet slidgrænse, der gør udskiftning af bremseskiven nødvendig. Ved store bremsekræfter opnår bremseskiver temperaturer helt op til 600° C.

Især på grund af forskellige temperaturer på yderringen og bremseskivens bærende stjerne opstår der en uens varmeudvidelse, der får skiven til at give sig. Ekstreme temperaturer opstår også i hverdagen. Kørsel ned ad bakke (oftest med tung bagage og passagerer) driver på grund af konstant trukket bremse temperaturerne op i svimlende højder. Ofte forårsager hængende bremsekaliberstempler høje temperaturer, og på grund af den konstante kontakt med belægningen bliver skiverne ekstremt slidte. Dette kan også få skiverne til at give sig, hvorved dem med stor diameter og fast ophængning er særligt berørt.

På moderne motorcykler anvendes de billige faste skiver der, hvor belastningerne af bremsen er relativt lav. Som følge af det nuværende tekniske niveau er der på forakslen svømmende skiver, der har følgende fordele:

 • Reducering af den roterende masse øger håndteringsevnen
 • Færre uaffjedrede masser
 • Bedre tilpasning af materialer til kravene      
 • Spontan reaktion fra bremsen  
 • Reduceret tendens til deformation af bremseskiverne

Svømmende skiver har en indvendig ring, der skrues på hjulnavet. Bevægelige "floatere" udgør forbindelsen til yderringen, som bremsebelægningerne griber fat i. Overskrider denne forbindelse 1 mm aksialt spil, klaprer bremseskiven og skal udskiftes. Ethvert radialt spil skaber en slags "efterløb" på bremserne og vil ligeledes blive betragtet som en fejl/mangel i synshallen.

Hvis en bremseskive skal udskiftes på grund af deformation, bør følgende mulige fejlårsager også kontrolleres, der kan have deformation af skiven til følge, fordi bremseskiven eventuelt ikke er parallel i forhold til bremsestemplerne i bremsekaliberen:

 • er forhjulsgaflen indstillet korrekt/monteret uden deformation?  
 • Passer indstillingen af bremseanlægget (bremsekaliber original/passende til køretøjet, ved montering justeret optimalt i forhold til bremseskiven)?  
 • Ligger bremseskiverne fuldstændigt plant på navet (en ujævn underlagsflade kan f.eks. opstå på grund af rester af lak eller Loctite)?
 • Føres hjulet korrekt på hjulakslen og midt i forgaflen?
 • Passer dæktrykket?  
 • Er hjullejet OK?  

Men bremseskiven skal ikke kun udskiftes, når slitagegrænsen på bremseskiven er underskredet, har deformation eller de såkaldte "floatere" er nedslidte. Også en kraftigt riflet overflade medfører mærkbart reduceret bremsevirkning - her hjælper det også kun at udskifte skiven. Ved dobbeltskivede bremser skal begge bremseskiver altid udskiftes.

For at få en optimal bremsevirkning med den nye bremseskive, skal den altid monteres med nye bremsebelægninger. Selvom de gamle belægninger stadigvæk befinder sig over slitagegrænsen, kan de ikke anvendes længere, for deres overflade har tilpasset til slitagemønsteret på den gamle skive og vil ikke kunne passe optimalt sammen med den nye - det vil medføre en dårlig bremsevirkning og øget slitage på den nye skive.

Kontrollér, om den nye skive er godkendt inden for dit anvendelsesområde til det pågældende køretøj ved hjælp af den vedlagte typegodkendelse. Anvend kun egnet værktøj ved montering. For at spænde skruerne korrekt på bremseskiven og bremsekaliberen skal der være en momentnøgle til rådighed. Find tilspændingsmomenter og køretøjsspecifikke oplysninger om bremseanlægget på din motorcykel i en reparationshåndbog til din model eller spørg på et autoriseret værksted.


Udskiftning af bremseskiven – sådan er det gjort

Trin 1: opklodsning af motorcykel, løsning og ophængning af bremsekalibre

Trin 1: opklodsning af motorcykel, løsning og ophængning af bremsekalibre

01 – Løsning og ophængning

Start med at klodse motorcyklen op, så den står sikkert, og så det hjul, der skal udføres arbejde på, ikke er belastet. Der skal anvendes en MC-løfter, hvis der ikke er nogen central støttefod på motorcyklen. Start med at løsne bremsekaliberen/bremsekaliberne fra deres holder, og udskift bremsebelægningerne som beskrevet i det pågældende gør det selv-tip Bremsebelægninger. Hæng derefter den enkelte bremsekaliber op på motorcyklen i en isoleret tråd, så den ikke er i vejen under den efterfølgende afmontering af hjulet - lad den ikke bare "dingle" mod bremseslangen.


Trin 2: aftagning af hjul

Trin 2: aftagning af hjul

02 – Fjern hjulet

Løsn hjulakslen, og tag hjulet af forgaflen/baghjulssvingarmen. Hvis hjulakslen ikke er nem at løsne, skal du starte med at kigge efter, om den stadigvæk er sikret f.eks. med ekstra klemmeskruer. Hvis skruerne fortsat ikke vil løsne sig, kan du bruge gør det selv-tippet Løsning af skruer.


Trin 3: løsning af bremseskivens fastgøringsskruer

Trin 3: løsning af bremseskivens fastgøringsskruer

03 – Løsn den gamle bremseskivens

Læg hjulet på en egnet arbejdsflade, og løsn bremseskivens fastgøringsskruer over kryds. Brug især ved fastsiddende unbrakoskruer kvalitetsværktøj, der passer godt til, og sørg for, at det griber så dybt ned i unbrakoskruen som muligt - hvis skruehovederne først er blevet ødelagt, så intet værktøj længere kan få fat, bliver fjernelse af skruen et problem. Ved skruer, der sidder virkelig godt fast, hjælper det sommetider at tilføre varme fra en varmluftblæser og slå på værktøjet med en hammer. Er en indvendig sekskant i skruehovedet blevet skruet over, kan det evt. hjælpe at slå en bit, der er et nummer større, ind i skruen og dermed løsne skruen.  


Trin 4: aftagning af gammel bremseskive

Trin 4: aftagning af gammel bremseskive

04 – Aftagning af gammel bremseskive

Tag den gamle bremseskive/de gamle bremseskiver af navet, og rengør anlægsfladen. Ujævnheder (rester af lak, Loctite etc.) skal udlignes. Fælg og aksel er også lettere at rengøre ved denne lejlighed. Hvis akslen er rustet, kan man f.eks. fjerne rusten med slibepapir.


Trin 5: påsætning og fastgørelse af ny bremseskive

Trin 5: påsætning og fastgørelse af ny bremseskive

05 – Påsætning og fastgørelse af ny bremseskive

Sæt nu den nye bremseskive/de nye bremseskiver på. Spænd fastgøringsskruerne over kryds med tilspændingsmomentet iht. oplysningerne fra producenten. Kraftigt korroderede eller beskadigede originale fastgøringsskruer skal udskiftes med nye.


Bemærk: anbefaler producenten brug af skruesikringer, skal disse anvendes omhyggeligt og i sparsomme mængder. Der må under ingen omstændigheder løbe sikringsvæske ind under bremseskivens anlægsflade, da skivens parallelitet ellers går tabt, og dette kan medføre støj ved bremsning. Monteringen af hjulet og bremsekaliberen sker i omvendt rækkefølge af afmonteringen. Smør lidt fedt på hjulakslen før monteringen, så den ikke kan ruste fast. Betragt hjulets løberetning forfra, og spænd alle skruer med det af producenten oplyste tilspændingsmoment.


Trin 6: kontrol af bremse og hjul

Trin 6: kontrol af bremse og hjul

06 – Kontrol af bremse og hjul

Sørg før aktivering af håndbremsecylinderen for, at bremsevæskebeholderen har tilstrækkeligt med plads til et højere niveau. På grund af nye belægninger og skiver trykkes væsken fra systemet opad, og må ikke overstige "Maks."-markeringen.  

Aktivér hovedbremsecylinderen for at få skivebremsebelægningerne til at flugte. Kontrollér bremsens trykpunkt. Kontrollér hjulets frigang, når du har sluppet bremsen. Går bremsen imod, foreligger der evt. en monteringsfejl eller bremsestempler hænger i bremsekaliberen.

Bemærk: bremsebelægningernes overflade må under arbejdet ikke komme i kontakt med fedt, pasta, bremsevæske eller andre kemikalier. Bremseskiver skal rengøres med bremserens, hvis der er kommet den slags snavs på.


OBS!: Under de første 200 kilometer skal de nye bremseskiver og -belægninger køres til. I denne periode skal voldsomme og konstante opbremsninger undgås, hvis køresituationen tillader det, og man skal heller ikke lade bremsen "skure", hvilket vil medføre overophedning af bremsebelægningerne og gøre, at de mister deres friktionsværdi.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.