Ombygning til indstillelige CNC-greb 

Bremse- og koblingsgrebene på motorcyklen skal kunne indstilles præcist til kørerens hænder. Det er muligt med en ombygning. 

Ombygning til indstillelige CNC-greb
Louis How To Videos

Bemærk: Videoerne er på tysk.


OBS!: da en fejlfri funktion på grebet er afgørende for køresikkerheden og et bremsegreb, der har sat sig fast, kan have fatale konsekvenser i trafikken, er grundigt arbejde meget vigtigt og der kræves viden om de enkelte komponenters funktion. Har man ikke dette, skal man hellere overlade arbejdet til et professionelt værksted. 

Konverter CNC-håndtag på motorcykel

Nøjagtigt fræsede, lækre eloxerede CNC-greb giver alle moderne motorcykler et strejf af luksus og får dem til at skille sig ud fra mængden. De giver et personligt visuelt præg, der kan nydes fra kørerens synsvinkel, og så kan afstanden justeres i flere forskellige positioner i forhold til styret, så de kan tilpasses optimalt til størrelsen på kørerens hænder. Det er virkelig noget, som kørere (både mænd og kvinder) med små hænder sætter pris på. Desuden fås de i en smart kort udgave til kørere med store sportslige ambitioner. Udformningen giver en god dosering af overførslen af kraft fra hånden til bremseanlægget.

Bemærk: hvis motorcyklen har en hydraulisk kobling, monteres koblingsgrebet som et hydraulisk bremsegreb.

Ombygningen til CNC-fræsede greb kan på de fleste motorcykler sagtens klares af en hobbymekaniker, hvis han har et topnøglesæt med gode toppe og en passende skruetrækker. Desuden bliver der behov for lidt fedt til smøring af de bevægelige dele.


Ombygning af koblingsgreb – sådan er det gjort

Trin 1: løs koblingsgrebet, og tag det af

Trin 1: løs koblingsgrebet, og tag det af

01 – Løs koblingsgrebet, og tag det af

Før koblingsgrebet afmonteres, skal koblingskablet løsnes og tages af. Koblingsgrebet skal have et lille spillerum, så koblingen ikke glider og alligevel adskiller forbindelsen. Ofte vænner køreren sig til det spillerum på koblingen, der er optimalt for lige netop ham, og vil derfor være glad, hvis den efter ombygningen har samme spillerum som før. Derfor er det bedst at måle spillerummet med en skydelære, før du skruer indstillingen af kablet tilbage, indtil kablet kan trækkes ud. Det er kun muligt at trække det ud, hvis slidsen i indstillingshjulet, i indstillingen og betjeningen flugter.


Trin 2, fig. 1: tag koblingskablet af ved at bruge lidt kraft

Trin 2, fig. 1: tag koblingskablet af ved at bruge lidt kraft

02 – Tag koblingskablet af ved at bruge lidt kraft

Der skal ofte bruges lidt kræfter (træk i grebet, tag hårdt fat i kablet med den anden hånd, træk endemuffen ud af indstillingen, mens grebet langsomt slippes og tag kablet ud af indstillingen). Nogen gange er det nemmere at tage det ud, hvis lejebolten til grebet er blevet skruet ud. Ellers skal den lange indstilling på kablet eller på motoren stilles lidt tilbage. 

Trin 2: Fig. 2: stil evt. kablet på motoren lidt tilbage

Trin 2: Fig. 2: stil evt. kablet på motoren lidt tilbage

For at løsne lejebolten til grebet blev vi på den viste motorcykel nødt til først at fjerne koblingskontakten, for den sad lige foran kontramøtrikken. Nu kan det gamle greb og dets leje tages ud. Måske sidder der stadigvæk en tynd afstandsplade indvendigt mellem betjeningen og grebet, som udligner spillerummet – pas på, du ikke taber den. 


Trin 3: kontrollér, om den lange bøsning evt. skal anvendes

Trin 3: kontrollér, om den lange bøsning evt. skal anvendes 

03 – Kontrollér, om den lange bøsning evt. skal anvendes

Før det nye greb monteres, skal du kontrollere, om den originale lejebøsning skal anvendes, som i vores tilfælde. Rens den, og smør den godt med fedt, før du sætter den i det nye greb.


Trin 4: rengøring, smøring og montering af koblingskabel

Trin 4: rengøring, smøring og montering af koblingskabel

04 – Rengøring, smøring og montering af koblingskabel

Også foroven og forneden på kontaktstederne til betjeningen skal man give det nye greb lidt fedt, så det "flyder" godt, og slides så lidt som muligt. Rengør også enden af koblingskablet, og smør den med ny fedt, før du sætter den i det nye greb. Det nye greb kan nu sættes i betjeningen (med afstandsskiven) og den lange lejebolt kan skrues fast igen – dette skal ske med forsigtighed, grebet må under ingen omstændigheder komme i klemme, og sidder der en møtrik, skal den altid være selvstrammende.

Hvis koblingskontakten blev afmonteret, sættes den på plads igen. Vær her opmærksom på, at den bevægelige trykstift (ofte plast) ikke bliver beskadiget eller kommer i klemme. Træk med en smule kraft kablet ud af den sorte hætte (man kan evt. støtte den sølvfarvede endemuffe til kablet mod indstillingshjulet) og sættes kablet i indstillingen.


Trin 5: indstil koblingsspillerummet til det, du målte tidligere

Trin 5: indstil koblingsspillerummet til det, du målte tidligere

05 – Indstil koblingsspillerummet til det, du målte tidligere

Indstil nu koblingsspillerummet, som før. Spillerummet mellem grebskanten og betjeningen udgør ofte ca. 3 mm. Til sidst indstilles afstanden mellem grebet og styret således, at man i køreposition kan gribe optimalt fat om det. Kontrollér alle funktioner igen, før du tager motorcyklen i brug: arbejder koblingen korrekt? Fungerer koblingskontakten? Går koblingen let eller hakker den, sidder den fast eller klaprer grebet?


Trin 6: montering af grebet med lejebolt og lejebøsning

Trin 6: montering af grebet med lejebolt og lejebøsning

06 – Ombygning af bremsegrebet

Da der på grebet til hydraulikbremsen ikke skal indstilles noget wiretræk, er dette greb hurtigere at udskifte. Især når det gælder bremsen, er 100% fejlfri funktion utrolig vigtig!

Først skrues lejebolten ud. Den holdes i nogle tilfælde ikke kun af kontramøtrikken, men også af et ekstra gevind. Når grebet tages ud af betjeningen, skal du være opmærksom på, om der eventuelt er monteret en tynd afstandsskive, som forhindrer grebet i at klapre – pas på, du ikke taber den. Hvis en lejebøsning fra det originale greb skal overtages, skal den rengøres grundigt. Bøsning og lejebolt skal smøres lidt med fedt, og det skal det sted, hvor det nye greb, som aktiverer stemplet i bremsebetjeningen, skal sidde også (kam). Det samme gælder kontaktstederne mellem betjeningen og over- og undersiden af grebet.


Trin 7: pas på trykstiften til bremsekontakten

Trin 7: pas på trykstiften til bremsekontakten

07 – Pas på trykstiften til bremsekontakten

På nogle modeller sidder der en indstillingsskrue på kammen, som skal justeres, så den har et lille spillerum, så grebet ikke trykker mod stemplet konstant (f.eks. på BMW).  Ved montering af det nye greb i betjeningen skal man desuden holde øje med trykstiften til bremselyskontakten. Hvis stiften kommer i klemme, kan den blive beskadiget, og selve bremsegrebet kan på den måde desuden blokere! Så her skal du være ekstra forsigtig!


Trin 8: juster grebets position i forhold til styret på indstilleren

Trin 8: juster grebets position i forhold til styret på indstilleren

08 – Juster grebets position i forhold til styret på indstilleren

Når det nye greb er skruet fast med forsigtighed og uden at sidde i klemme, justeres grebets afstand til styret således på indstillingen, at køreren kan betjene bremsen optimalt, når vedkommende sidder på motorcyklen. Før MC'en kommer ud på vejene igen, skal bremsens funktion kontrolleres en gang til med det nye greb: bevæger det sig let, men klaprer ikke? Er der et lille spillerum i forhold til stemplet, så stemplet ikke belastes konstant? Virker bremselyskontakten, som den skal?Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.