Momentnøgler - grundlæggende viden og anvendelse 

Momentnøgler giver sikkerhed, skåner motorcyklens skruer, møtrikker og gevind. 

Momentnøgler - grundlæggende viden og anvendelse

Grundlæggende viden og anvendelse

Vil man selv i gang med at skrue på maskinen, kommer man ikke uden om emnet "momentnøgler". For mange skrueforbindelser på maskinen skal tilspændes med en præcist defineret styrke. For kraftig styrke kan knække skruen eller ødelægge gevindet. For lidt styrke vil bl.a. på akselmøtrikker eller bremsekaliberbolte udgøre en uheldig sikkerhedsrisiko.

Momentnøglen giver - ved korrekt brug - det nøjagtige tilspændingsmoment og dermed den optimale klemmestyrke mellem skrue og gevind.

Beregning af tilspændingsmoment

Beregning af tilspændingsmoment 

Berechnung des Anzugdrehmoments

Ekstra info: tilspændingsmomentet (M) beregnes ud fra radius på håndtagsbevægelsen (r) gange med den udøvede styrke (F).

Til brugsrelaterede skrueforbindelser i køretøjer oplyser producenten særlige tilspændingsmomenter, hvis nøjagtige værdier findes i værkstedshåndbogen eller i instruktionsbogen til motorcyklen. Det drejer sig f.eks. om akselmøtrikker, olieaftapningsskruen, bremsekaliberbolte, bolte på gaffelbroen, topstykkeskruer og diverse motorskruer. Hvis de oplyste værdier overskrides, kan det medføre deformering af komponenten, dens forspænding eller fordrejning af f.eks. en tætningsflade, udtrækning af et gevind eller afrivning af bolten. 

 Desuden findes der til standardskruer alt efter gevinddiameteren, gevindstigningen, materialet og styrkeklassen alment gældende standard-tilspændingsmomenter. Dem kan man rette sig efter, hvis der til en skrueforbindelse ikke findes andre oplysninger. Disse værdier findes f.eks. på internettet, i grund- eller tabelbogen for metal- og motorkøretøjsteknik og også i uddrag i vores gør det selv-tips Hobbymekaniker - Skruer - grundlæggende viden.


De 5 dødssynder ved håndtering af momentnøgler

 • UNDLAD: At lade momentnøglen blive på den indstillede værdi efter arbejdet, ellers bliver fjederen slap.
 • UNDLAD: At skrue momentnøglen mere end til skalaværdierne, ellers bliver fjederen slap.
 • UNDLAD: At anvende kardanled eller forlængere, da dette vil give forkerte udløsningsmomenter.
 • UNDLAD: At skille momentnøglen ad, da dette vil ændre de kalibrerede værdier.
 • UNDLAD: At anvende momentnøglen til at løsne fastsiddende skruer med, da dette vil medføre skader. De kalibrerede værdier vil kunne ændre sig.

Momentnøgletyper

Momentnøgler arbejder efter forskellige funktionsprincipper. Man skelner primært mellem "indikerende" og "udløsende" momentnøgler.

Indikerende momentnøgle

Indikerende momentnøgle 

Indikerende momentnøgler

Den simpleste og billigste form er baseret på en drejelig stav, hvis drejning i forhold til en fast stav viser værdien på en skala eller et måleur. Man skal under drejningen af nøglen holde godt øje med viserens værdi og straks standse, når den nominel værdi er nået.

Udløsende momentnøgle

Udløsende momentnøgle 

Udløsende momentnøgle

Ved disse momentnøgler skal der indstilles en nominel værdi, før momentnøglen anvendes. Når den nominel værdi er nået, udløses der et signal. Der findes signaler, der kan høres eller mærkes ("klik"-nøgle). Signalet kan dog også være et slip ("slipper") eller et knæk ("knæk"-nøgle) eller være vist på et display.

De mest almindelige momentnøgler er "klik"-nøgler, og vi beskriver derfor netop denne nøgletype og brugen af den i det følgende.


Den rigtige nøglestørrelse

Momentnøgler findes i forskellige størrelser til vidt forskellige områder af tilspændingsmomenter. På motorcykler ligger de fleste værdier for tilspændingsmomenter mellem 3 Nm og 200 Nm. Men der findes ingen momentnøgle, der dækker hele dette område. Derfor er der alt efter anvendelsesområde behov for nøgler i forskellige størrelser. Når du skal vælge kan det være en hjælp af kigge i brugsanvisninger til motorcyklen. Her vil du oftest finde tabeller med de forskrevne tilspændingsmomenter.

Praktisk tip*

Ved en stor nøgle på f.eks. 20–110 Nm kan udløsningen i det nederste område af skalaen, altså ved 20–30 Nm, kun mærkes ganske let, hvilket kræver en vis koncentration. Vil man udelukke fejl, bør man hellere anvende den næstmindste nøgle (f.eks. 6–30 Nm), da udløsningssignalet her mærkes meget tydeligere.

Anvendelse

Arbejdet med momentnøglen kræver omhu og en smule øvelse og rutine. Det er bedst at følge nedenstående tips. Denne vejledning gælder "klik"-nøgler.

*Ekstra info: Louis' sortiment af momentnøgler dækker lige fra 3–210 Nm.


Juster momentnøglen – sådan er det gjort

Trin 1, fig. 1: så er der indstillet 40 Nm

Trin 1, fig. 1: så er der indstillet 40 Nm 

 01 – Indstilling af ønsket værdi på momentnøglen

Start med at finde tilspændingsmomentet for den skrue, der skal spændes, i værkstedshåndbogen eller i brugsanvisninger. Så låser du sikringen for enden af grebet. Ved at dreje grebet kan værdien nu indstilles på følgende måde. 

Første eksempel: en skrue skal spændes med 40 Nm. Dette gøres ved at dreje drejegrebet, indtil referencekanten på højde med nulstillingen flugter præcist med stregen ved 40 på skalaen.

Trin 1, fig. 2: nu er der indstillet 44 Nm

Trin 1, fig. 2: nu er der indstillet 44 Nm 

Andet eksempel: en skrue skal spændes med 44 Nm. Dette gøres ved igen at dreje drejegrebet, indtil referencekanten på højde med nulstillingen flugter præcist med stregen ved 40 på skalaen. Fortsæt nu med at dreje grebet, indtil positionen 4 på drejegrebet flugter med skalaens lodrette linje. 

Til sidst skubber du sikringen for enden af grebet tilbage til låsepositionen. Momentnøglen er nu klar til brug.


Trin 2: spænd langsomt og støt, indtil signalet udløses

Trin 2: spænd langsomt og støt, indtil signalet udløses 

 02 – Tilspænding af skrueforbindelse

Nu kan skrueforbindelsen, der tidligere blevet spændt let med håndkraft, strammes med momentnøglen. Dette gøres ved at sætte momentnøglen på skruen med den rigtige indsats (topnøgletop eller bit) og spænde med rolig, kontinuerlig kraft på grebet til håndtagsarmen. 

Når det indstillede tilspændingsmoment er nået, gives der signal ved hjælp af et mærkbart, lille ryk samtidig med en "klik"-lyd. Vær meget opmærksom på denne reaktion fra nøglen! Fortsæt derefter under ingen omstændigheder med at spænde, ellers overskrider du det indstillede tilspændingsmoment. 

Bemærk: du skal altså selv holde op med at anvende styrke efter signalet, nøglen gør det ikke af sig selv!

Hvis du synes, at en skrue under stramningen ikke kan klare tilspændingsmomentet, føles "blød" eller lign., skal du straks standse med at stramme den. Gevindet er sandsynligvis defekt eller skruematerialet er ganske enkelt for blødt. Kontrollér komponenterne, før gevindet knækker og skruen evt. er vanskelig at afmontere.

På komponenter med flere parallelle skrueforbindelser, f.eks. på topstykker, strammes skruerne i trin: først alle med et lavt, derefter med et mellem tilspændingsmoment og først på tredje trin med den endelige værdi. Så kan det emne, der skal tilspændes, sætte sig ensartet og overspændes eller brækker ikke.

Vær her desuden opmærksom på, at nogle komponenter skal spændes i en bestemt rækkefølge, f.eks. over kryds eller indefra og ud. I så fald skal du altid følge producentens anvisninger.

Når momentnøglen har udført sin opgave, skal den låses op og justeringsdrejegrebet skal stilles tilbage igen, så kanten flugter med den laveste talværdi på skalaen, men ikke mere end det. Kun i denne position er fjederen løsnet indvendigt i momentnøglen. Hver vedvarende belastning, uanset om der er tale om træk eller tryk, vil gøre fjederen slap og reducere visningsnøjagtigheden permanent.


Flere arbejds- og vedligeholdelsestips

 • Før du bruger værktøjet rigtigt på dit køretøj første gang, skal du starte med at prøve nøglen på et ikke-følsom objekt, så du bliver fortrolig med mekanismen. Væn dig til udløsningssignalet ved forskellige tilspændingsmomenter, og lær den korrekte funktion af værktøjet at kende.
 • Undgå ved arbejde med momentnøglen forlængere med kardanled, da dette kan medføre forkerte tilspændingsmomenter.
 • Brug ikke momentnøglen som håndtag til at løsne fastsiddende skrueforbindelser med. Det er ikke et løsneværktøj! Ellers kan momentnøglens kalibreringsværdier ændre sig.
 • Mange momentnøgler er ikke beregnet til stramning af skruer med venstregevind. Kontrollér evt. dette i brugsanvisningen.
 • Momentnøgler rengøres med en klud og evt. lidt fin olie til metaldele. Udvendige metaldele kan også beskyttes mod korrosion med en korrosionsbeskyttelsesspray. Du må under ingen omstændigheder skille momentnøglen ad med henblik på rengøring eller nedsænke den i en rengøringsopløsning.
 • Producenten af momentnøglen har smurt mekanismen tilstrækkeligt med fedt. Hvis momentnøglen ikke har været anvendt i en længere periode, skal drejegrebet motioneres et par gange. Smøremidlet fordeler sig derved igen i mekanismen.
 • Behandl momentnøglen forsigtigt. Pas på, du ikke taber den, opbevar den ikke i fugtige omgivelser.

Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.