Indstilling af indsprøjtningsanlæg 

Fra tid til anden får selv vedligeholdelsesfri indsprøjtningsanlæg brug for lidt opmærksomhed og skal synkroniseres igen. For at din MC's motor igen kan få en ensartet gang. 

Indstilling af indsprøjtningsanlæg

Indstilling af MC-indsprøjtningsanlæg

I modsætning til karburatoren, der ind imellem skal indstilles igen, arbejder indsprøjtningsanlægget ret vedligeholdelsesfrit, så længe alle elektroniske komponenter er i orden og der ingen snavs foreligger. For at undgå snavs, bør brændstoffet i tanken i pauseperioder tilsættes brændstofsystemsrens, som forhindrer anlægget i at hærde til, og luftfilterets vedligeholdelsesintervaller skal altid overholdes.

Bemærk: på moderne, aktuelle indsprøjtningsanlæg må der ikke foretages synkronisering. Det gør indsprøjtningsenheden selv ved hjælp af CPU-enheden. Kontrollér derfor altid først, om indstilling er mulig (se vedligeholdelsesplanen).


Indstilling af indsprøjtningsanlæg – sådan er det gjort

Trin 1: undertrykstilslutninger/gummipropper

Trin 1: undertrykstilslutninger/gummipropper

01 – Brugbar information

På samme måde som et flerkarburatorbatteri råder indsprøjtningsanlægget på motorer med flere cylindre over flere gasspjæld, hvis balance er afgørende for en ensartet motorgang. Ved at åbne og lukke gasspjældene aktiveres gassen, dvs. at den luftmængde, som vi stiller til rådighed for motoren i det pågældende øjeblik sammen med benzinen, reguleres. På grund af den mekaniske belastning ændrer gasspjældenes grundindstilling sig med tiden lidt, og derfor begynder motoren i tomgang tydeligt at arbejde usynkront i tomgang. Dette registrerer vi akustisk på udstødningsstøjen og også på et ukonstant tomgangsomdrejningstal på omdrejningstælleren - motoren kører ganske enkelt ikke længere jævnt. Nu er det tid til at synkronisere indsprøjtningsanlægget igen.


Trin 2: andre indsprøjtningsanlæg i monteret tilstand uden luftfilter

Trin 2: andre indsprøjtningsanlæg i monteret tilstand uden luftfilter

02 – Stik køretøjet op

For at indstille indsprøjtningsanlægget skal man bruge synkronure, f.eks. fra Craft-Meyer til 2- eller 4-cylindrede motor. Også indstillingsværktøjet er på mange modeller en stor hjælp. Før du starter indstillingen, skal du køre motoren varm, så koldstartsanordningen f.eks. ikke kan give forkerte måleværdier. Klods derefter motorcyklen op, så den står sikkert - helst i det fri eller i garagen. Så kan udstødningsgassen slippe direkte ud i det fri, uden at du kommer til at indånde den under arbejdet.


Trin 3: tilslutning af synkrontesterens undertryksslange

Trin 3: tilslutning af synkrontesterens undertryksslange

03 – Tilslut vakuumure

03 Undertryksurene tilsluttes ved hjælp af en slangetilslutning på den enkelte tilslutningsmulighed på indsprøjtningsanlægget, gummipropper eller slanger på denne tilslutning skal først tages af.


Trin 4: løft og understøtning af tanken med f.eks. et stykke træ

Trin 4: løft og understøtning af tanken med f.eks. et stykke træ

04 – Løft tanken

Hvis indsprøjtningsanlægget er dækket af tanken, skal tanken løftes og evt. støttes med et stykke træ. Tanken kan ofte ikke afmonteres helt, fordi brændstofpumpen befinder sig i den. Den aktiveres ved hjælp af reguleringselektronikken og er nødvendig for, at man kan lade motoren køre.


Trin 5: tanken skal sidde fast og skridsikkert

Trin 5: tanken skal sidde fast og skridsikkert

05 – Tanken skal sidde fast og skridsikkert

Når du "vipper" tanken op, skal du sørge for, at den under ingen omstændigheder kan smutte - ellers vil det kunne medføre tilskadekomst eller ærgerlige skader på din MC!


Trin 6: luftfilterhuset skal afmonteres

Trin 6: luftfilterhuset skal afmonteres

06 – Fjern luftfilterhuset

På den MC, vi viser her, skal luftfilterkassen også afmonteres, for at man kan komme til indsprøjtningsanlægget.


Trin 7, fig. 1: indstilling af viserdæmpning

Trin 7, fig. 1: indstilling af viserdæmpning

07 – Indstilling af viserdæmpning

Nu kan motoren startes, og du kan begynde indstillingen af gasspjældene. For at kunne aflæse urene korrekt, skal de harmoniseres iht. deres brugsanvisning og dæmpningen skal indstilles således, at viserne kun bevæger sig let.

Trin 7, fig. 2: drej på bypass-skruerne, indtil der står samme værdi på alle ure

Trin 7, fig. 2: drej på bypass-skruerne, indtil der står samme værdi på alle ure

For at justere gasspjældene skruer du bypass-skruerne ind/ud, indtil du kan aflæse samme værdi på alle ure. I den forbindelse indstiller du den fine luftspalte, som gasspjældene i tomgang frigiver, således, at der i alle cylindre ved samme omdrejningstal suges luft ind i forbrændingskammeret med nøjagtigt samme undertryk, og motoren derved arbejder ensartet på alle cylindre.

Ved justering af gasspjældene går det som regel ikke ud på at opnå en konkret foruddefineret undertryksværdi - de fleste køretøjsproducenter oplyser intet om dette. Men det er vigtigt, at der indbyrdes på alle gasspjæld opnås den samme værdi - så arbejder anlægget "synkront" på alle cylindre. Hvis et ur afviger fuldstændigt fra værdien på de andre ure, kan det tyde på en helt forkert grundindstilling af det enkelte gasspjæld, en fejl eller en skade som f.eks. kompressionstab på en cylinder eller en utæt indsugningsstuds. Kan man ikke selv finde og afhjælpe fejlen, må man søge hjælp på et professionelt værksted.

Indstillingen af gasspjældene sker ved hjælp af de såkaldte bypass-skruer (se trin 7, fig. 1). Drej aldrig på andre plomberede eller farvemarkerede justeringsskruer! Alle bypass-skruer skal mindst være åbnet en halv omdrejning.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.