Forårskontrol på motorcyklen 

At få motorcyklen i gang om foråret kræver ikke de store anstrengelser, hvis bare den er blevet sendt i vinterhi om efteråret med afmonteret batteri, en fuld tank og tømte karburatorer. 

Forårskontrol på motorcyklen

Tjekliste til sæsonstart – sådan er det gjort

Trin 1: Rengør motorcyklen

Trin 1: Rengør motorcyklen

01 – Rengør motorcyklen

Blev udstødning og motorblok konserveret med et lag finolie før vinterpausen, tørres det grundligt af og en evt. olieholdig klud fjernes fra lyddæmperne. Blev motorcyklen beskyttet med konserveringsmiddel, er det meget vigtigt, at bremseskiverne rengøres grundigt med bremserens. Også fodhvilere og håndgreb skal være fri for smøremiddel.


Trin 2: genoplivning i opladeren

Trin 2: genoplivning i opladeren 

02 – Genoplivning i opladeren

Batteriet, der (forhåbentlig) har overvintret i kælderen, kan fjernes fra opladeren. Efter monteringen af batteriet fastgøres først plus og derefter minuskablet. Derefter får polerne lidt polfedt. Udluftningsslangen må ikke udsættes for knæk (sidstnævnte bortfalder ved vedligeholdelsesfrie batterier).  

"Glemte" du batteriet i køretøjet, er det nødvendigt at afmontere det (løsn minuskablet først) for at genoplive det i opladeren.  

Ved standard-syrebatterier kontrollerer man niveauet og supplerer med demineraliseret vand. Ved vedligeholdelsesfrie batterier er dette naturligvis ikke nødvendigt. Yderligere oplysninger findes i vores gør det selv-tip Batteri.

Optager batteriet ikke længere tilstrækkelig ladning, fordi det er blevet dybdeafladet i løbet af vinteren og fordi cellerne er mere eller mindre kraftigt sulfateret, kommer man ikke uden om en nyanskaffelse...


Trin 3: forlygten er kun en af flere kontrolpunkter

Trin 3: forlygten er kun en af flere kontrolpunkter

03 – Kontroller lys

Horn og lys skal virke (nær-, lang-, bremse-, baglys, nummerpladelys, indikatorlamper, blinklys).


Trin 4, fig. 1: måling af profildybde

Trin 4, fig. 1: måling af profildybde

04 – Mål mønsterdybde

Dækkene må ikke være for gamle, møre eller være slidt uensartet/kantet. Du kontrollerer dækprofilen med en profildybdemåler. 1,6 mm er absolut slitagegrænse. Men for at opnå sikker kørsel selv i regnvejr bør der fra 2 mm profildybde allerede planlægges et nyt.

Trin 4, fig. 2: produktionsdato (uge/år) her: uge 20 i 2017

Trin 4, fig. 2: produktionsdato (uge/år) her: uge 20 i 2017

Produktionsdatoen kan i øvrigt læses på dækket. Står der f.eks. 4908, er det fremstillet i uge 49 i 2008.


Trin 5: bliver det grumset her, er det tid til en udskiftning

Trin 5: bliver det grumset her, er det tid til en udskiftning

05 – Udskiftning af bremsevæske

Hvert andet år skal bremsevæsken udskiftes, for selv i et lukket system optager bremsevæsken med tiden vand og et sikkert bremsetrykpunkt er ikke garanteret. Du kan læse mere om dette i vores gør det selv-tip Bremsevæske - grundlæggende viden.

Også bremseklodserne skal her ved sæsonstart holdes langt væk fra deres slitagegrænse. Yderligere oplysninger findes i vores gør det selv-tip Bremsebelægninger.


Trin 6: er gaflen stadigvæk olietæt?

Trin 6: er gaflen stadigvæk olietæt?

06 – Kontroller gaffelolietætningerne

Gaffelsimmerringene skal kontrolleres for, om de stadigvæk holder tæt. Ved olieutæthed skal simmerringene udskiftes. I den forbindelse udskiftes gaffelolien også. Sæsonstarten er et godt tidspunkt til dette.  

Ellers gælder udskiftningsintervallerne fra producenten af køretøjet (se Gør det selv-tippet Gaffeltætningsringe).


Trin 7: tændrørene skal være rådyrsbrune og tørre

Trin 7: tændrørene skal være rådyrsbrune og tørre

07 – Kontroller tændrør

Tændrørene skal udskiftes for hver ca. 10.000 km, papirluftfiltre efter ca. 10-18.000 km (se serviceoplysninger fra producenten af køretøjet). Også tændrørshætter bliver for gamle og kan blive kilde til fejl - en forebyggende udskiftning beskytter mod uheld.


Trin 8: Fjern snavs

Trin 8: Fjern vinterskidt  

08 – Fjern vinterskidt

Kontrollér nu igen, om der rundt omkring på motorcyklen i løbet af vinteren ikke har udviklet sig problemer, som du skal til bunds i. Glemte du det før vinterpausen, skal du smøre grebene og alle leddene grundigt.


Trin 9: fjernelse af rustpletter og "udbrud"

Trin 9: fjernelse af rustpletter og "udbrud"

09 – Fjern rust

Rustpletter fjernes med slibepapir eller en stålbørste, grundes med rustbeskyttelsesfarve og lakeres i motorcyklens farve, f.eks. med duppe- eller spraylak. Rust på kromdele fjerner man med krompudsemiddel, "udbrud" på blank aluminium med AluMagic.


Trin 10: ny olie til motoren.

Trin 10: ny olie til motoren.

10 – Olieskift

Hvis du ikke fik udført olie- og filterskift i efteråret, bør du virkelig ikke udskyde det længere (se Gør det selv-tippet Olieskift). Og husk altid: kontrollér oliestanden.


Trin 11: rensning, smøring og evt. stramning af drivkæden.

Trin 11: rensning, smøring og evt. stramning af drivkæden.

11 – Rengør drivkæden

Drivkæden skal renses, have ny spray og kontrolleres for korrekt spænding. Efterspænd evt. kæden iht. oplysningerne fra producenten. Du kan læse mere om dette i gør det selv-tippet Kædepleje.


Trin 12: kontrol af remspænding

Trin 12: kontrol af remspænding

12 – Kontrol af remspænding

På motorcykler med remtræk skal du sørge for, at remmen er ren, og at der ikke har samlet sig sand eller småsten i remmen. Den kan rengøres med en blød børste. Kontrollér remspændingen iht. oplysningerne fra producenten, og indstil den evt.


Trin 13: kontrol af kardanoliestand

Trin 13: kontrol af kardanoliestand

13 – Kontrol af kardanoliestand

På køretøjer med kardan skal du tjekke oliestanden. Fyld evt. efter med korrekt kardanolie.


Trin 14: Fastgør udstødningssystemet

Trin 14: Fastgør udstødningssystemet

14 – Fastgør udstødningssystemet

Udstødningssystemet samt dets forbindelser skal sidde godt fast og være tætte. Utætheder kan fremkalde skader på katalysator og lyddæmper.


Trin 15: Undersøg forgaflen og den bageste støddæmper

Trin 15: Undersøg forgaflen og den bageste støddæmper

15 – Undersøg forgaflen og den bageste støddæmper

Kontrollér, om forhjulsgaffel og baghjulsstøddæmpere har god affjedring både ind og ud, og også dæmper og ikke har eftervip. Du skal i den forbindelse også kontrollere, om en smørefilm et eller andet sted antyder utætheder.


Trin 16: kontrol af spil i gas- og koblingstræk

Trin 16: kontrol af spil i gas- og koblingstræk

16 – Kontrol af spil i gas- og koblingstræk

For at kontrollere spillet på gas- og koblingstræk skal du langsomt flytte styret helt mod venstre og højre. I alle styrets stillinger skal der være spil i gashåndtag og koblingsgreb.


Trin 17: Kontroller skruerne

Trin 17: Kontroller skruerne

17 – Kontroller skruerne

Kontrollér gerne alle fastgørelsesskruer for solidt fæste, og spænd evt. efter med det foreskrevne drejningsmoment. Læs mere om dette i gør det selv-tippet Skruer - grundlæggende viden.


Trin 17: Er der nok væske i kølervæskebeholderen?

Trin 18: er der væske nok i kølevæskebeholderen?

18 – Er der væske nok i kølevæskebeholderen?

På motorcykler med vandkøling skal væskestanden i ekspansionsbeholderen kontrolleres. Kontrollér også, om der trænger kølervæske ud af slanger og køler.


Trin 19: Kontroller for mulige lækager

Trin 19: Kontroller for mulige lækager 

19 – Undersøg mulige lækager

Også brændstofbeholder, benzinhane og brændstofslanger samt karburator/indsprøjtningssystem må under ingen omstændigheder have lækager.


Trin 20: smøring af låse med låsecylinderspray

Trin 20: smøring af låse med låsecylinderspray

20 – Smøring af låse med låsecylinderspray

Kontrollér, at låseanordninger som tænd-, tank-, styr- og sædebænklås samt låse til evt. løse tilbehørsdele fungerer, som de skal. Låse smøres og gøres brugbare med låsecylinderspray.


Trin 21: Juster dæktrykket

Trin 21: Juster dæktrykket 

21 – Juster dæktrykket

Kontrollér også lufttrykket i dækkene, og tilpas dem iht. oplysningerne fra producenten.


Trin 22: Fjern harpiks fra karburatorens dyser

Trin 22: Fjern harpiks fra karburatorens dyser

22 – Fjern harpiks fra karburatorens dyser

Hvis svømmekamrene ikke blev tømt før vinter, er der risiko for, at karburatordyserne er mere eller mindre belagt med harpiks. For at løsne dette, kan der anvendes en brændstofsystemrens (f.eks. PROCYCLE brændstofsystemrens), der tilsættes benzinen. I genstridige tilfælde er der kun mulighed for afmontering og grundig rengøring af karburator med karburatorrens, hvis din MC hele tiden starter dårligt og ikke kører ordentligt rundt (s. gør det selv-tippet Karburator).


Trin 23: Prøvekørsel

Trin 23: Prøvekørsel 

23 – Prøvekørsel

Nu kan du starte den nye MC-sæson sikkert. Hvis motorcyklen ikke starter med det samme, kan der sprøjtes lidt PROCYCLE starthjælpsspray ind i indsugningstragten (se gør det selv-tippet Starthjælp). På den måde får man en antændelig blanding.

Og husk: efter vinterpausen skal dine reflekser først vænne sig til at køre MC igen - tag den hellere lidt med ro i starten, kør defensivt, sikkerhed er vigtigst!

På den første tur må du hellere forkæle din motor ved at køre en lidt længere opvarmningsfase (15-20 km), for efter den lange pause har der dannet sig kondensvand i motoren, som først skal forsvinde.  


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.