Montering af MC-instrumenter 

På custombyggede motorcykler hører små fine instrumenter til det obligatoriske udstyr. Ombygningen kan også klares af hobbymekanikere. Med en motogadget som eksempel viser vi dig, hvordan man gør. 

Montering af MC-instrumenter

Forberedelse af konverteringen

Små, fine og præcise – netop på en custombygget MC er smukke instrumenter fra motogadget en fryd for øjet. Mange MC-kørere er ikke særligt vilde med emnerne elektricitet og elektronik. Strøm og spænding kan man ikke se – medmindre de går i lys lue ved angreb af kobbertæring. Men monteringen af et smukt cockpitinstrument på en naked bike, chopper eller fighter er nu slet ikke så svær.

Forhåndsviden

Grundbegreberne inden for elektricitet som strøm og spænding, plus- og minuspol bør være noget, man er bekendt med, før man giver sig i kast med sin MC's elsystem. Der skal så vidt muligt foreligge et ledningsdiagram og man skal i store træk have forstået diagrammet for at kunne identificere enkelte komponenter som f.eks. batteri, tændspole, tændingslås osv. og følge deres ledninger.


Montering af MC-instrumenter – sådan er det gjort

Materiale til den elektriske installation

Ved problemer kan man ud over et multimeter få hjælp i ledningsdiagrammet, når man skal konstatere højden på den aktuelle spænding, dens polaritet, strømstyrke og modstand. Ved manglende ledningsdiagrammer eller ændrede kabeltræer kan man hurtigt identificere et bestemt kredsløb og dets tilslutninger. Desuden kan man med multimeteret finde tilslutningsfejl, manglende forbindelser, forstyrrende overgangsmodstande osv. I de fleste tilfælde vil man dog også kunne tilslutte et cockpitinstrument uden multimeter. For at afbryde og behandle kabler skal man bruge en skævbider. Ved afisolering bruger man en afisoleringstang. Alt efter typen på den valgte forbindelsesteknik skal der enten anvendes loddekolber og loddetin eller en krympetang med tilhørende krympekontakter. Krympetænger har ofte også en skære- og afisoleringsfunktion. En stikforbindelse med krympekontakter eller kabelendeforbindere til forbindelse mellem instrumentet og kabeltræet medfølger altid fra motogadget. Materialer som krympeflex, isoleringsbånd, kabelbindere samt ekstra kabelstykker til eventuel forlængelse (med egnede kabeltværsnit) skal være lige ved hånden. Ekstra stikforbindelser med krympekontakter kan også anvendes.

Materiale til den mekaniske installation

Alt efter det enkelte køretøj og installationssted for instrumenterne og følerne kan der anvendes universalholdere fra motogadget eller hjemmelavede holdere. Skal man selv fremstille en holder, der f.eks. passer til den øverste gaffelbro på det enkelte køretøj, starter man med at fremstille en skabelon af pap direkte på motorcyklen, og overfører den derefter til en aluminiumsplade. Ved tilpasning og fastgørelse af præfabrikerede holdere skal man oftest bruge en metalsav samt metalfile og lidt slibepapir. Fastgørelseshullerne fremstilles på en søjle- eller håndboremaskine. Forudgående fastlæggelse og opmåling af fastgøringspunkterne med målebånd eller skydelære og optegning ved hjælp af vinkler, markeringsstifter eller markører kan virkelige anbefales. Alt efter den valgte fastgørelse kræves der normalt et sæt unbrakonøgler og et sæt gaffelnøgler til fastskruning. Yderligere materialer til fastgørelse af holderne på motorcyklen er matchende skruer, møtrikker og spændeskiver. Skruer til fastgørelse af instrumenter på universalholderne medfølger fra motogadget. Ved den evt. nødvendige fastgørelse af hastighedsføleren på for- eller baghjul skal der forefindes en egnet plade af aluminium eller rustfrit stål.

Elektrisk tilslutning af instrumentet 

Folk spørger igen og igen, om moderne elektroniske instrumenter kan anvendes på ældre motorcykler. Det kan man besvare entydigt med et "JA" og det fremgår af følgende tekst.

Spændingsforsyningen

Spændingsforsyningen til de fleste instrumenter fra motogadget skal være 7 V til maksimalt 18 V. Dermed er den normale MC-spænding på ca. 12 V altid tilstrækkelig. Der kræves ofte kun "tilkoblet" plus på MC'ens spænding. Det betyder, at denne spænding slås til og fra ved hjælp af tændingslåsen (klemme 15). Bestemte instrumenter som f.eks. Motoscope tiny kræver desuden en tilslutning til konstant plus på batteriet. Bemærk: før man påbegynder tilslutningsarbejdet, bør batteriet under alle omstændigheder afbrydes helt fra MC'ens elsystem. Det anbefales, at der også anvendes en in-line-sikring til instrumentet (medfølger). 

Hastighedsmåler

Til måling af hastigheden kræver der en elektrisk impuls, hvis synkronisering/frekvens er proportional med hastigheden. Her anvendes der elektroniske følere på forhjul, baghjul eller gearudtag.

Originalt anbragte elektroniske hastighedsfølere

De fleste moderne motorcykler er allerede udstyret med elektroniske hastighedsfølere. Her anvendes der 3 forskellige typer følere: Hall-sensorer på hjulet eller gearudtaget– disse er ikke kompatible med instrumenterne fra motogadget, da signalspændingen er relativt lav (væsentligt under 5 V) – hastighedsføleren, der leveres sammen med instrumentet skal monteres.

Bemærk: før man påbegynder tilslutningsarbejdet, bør batteriet under alle omstændigheder afbrydes helt fra MC'ens elsystem. Det anbefales, at der også anvendes en in-line-sikring til instrumentet (medfølger). 


OEM-sensor

OEM-sensor 

Induktive følere eller nærhedssensorer på gearudtaget  

Disse anvendes af de fleste køretøjsproducenter. Det drejer sig om følere med 3 tilslutningskabler (forsyningsspænding + 5 V eller +12 V, minus, signal), hvis signal oftest er kompatibelt med instrumenter fra motogadget. Den tidligere anvendte modstand på sensoren er ikke længere nødvendig.

a = original hastighedssensor
b = +12 V
c = signal
d = jord/minus
e = til køretøjets elektriske system og instrument


Reed-sensor

Reed-sensor

Reed-kontakt med magnet på hjulet

Dette princip kendes f.eks. fra elektroniske køretøjstakometre. Føleren reagerer altid på en eller flere magneter, der befinder sig et eller andet sted på hjulet. Der er tale om følere med 2 tilslutningskabler. For at kunne anvende dem til instrumenter fra motogadget, skal det ene kabel være forbundet med stel/minus, det andet med takoindgangen.

Efterfølgende eller yderligere anbragte hastighedsfølere

På ældre motorcykler drives takometeret stadigvæk mekanisk af en aksel. I så fald eller hvis en originalt eksisterende hastighedsføler ikke er kompatibel, skal føleren fra pakken med motogadget-instrumentet anvendes (der er tale om en Reed-kontakt med magnet). Føleren kan anbringes på forgaflen (magneten kan så anbringes på forhjulet), svingarm eller bremsekaliberholder (magneten kan så anbringes på baghjul/kædeblad). Det mekanisk mest gunstige punkt afhænger af køretøjet. Man skal evt. bøje og fastgøre en lille holdeplade til føleren. Der skal vælges en fastgørelse, der er tilstrækkeligt stabil. Magneterne kan klæbes fast på hjulnavet, bremseskiveholderen, kædebladet og lign. med 2-komponentlim. Jo tættere magneten sidder på hjulakslen, jo mindre centrifugalkraft udsættes den for. Den skal naturligvis flugte nøjagtigt med følerspidsen og afstanden fra magneten til føleren må ikke overstige 4 mm. Omdrejningstæller: til måling og visning af motorens omdrejningstal anvendes tændingsimpulsen normalt. Den skal være kompatibel med instrumentet. Man skelner som udgangspunkt mellem to typer af tændingssignaler/tændinger:  

Omdrejningstæller

Til måling og visning af motorens omdrejningstal anvendes tændingsimpulsen normalt. Den skal være kompatibel med instrumentet. Man skelner som udgangspunkt mellem to typer af tændingssignaler/tændinger: 

Tændinger med negativ indgangsimpuls

Dette omfatter tændinger med mekaniske tændingskontakter (klassikere, oldtimers), elektroniske analoge tændinger og elektroniske digitaltændinger. De to sidstnævnte kalder man også transistortændinger/batteritændinger. På alle elektroniske motorstyringer (ECU) med kombineret indsprøjtning/tænding er der ligeledes tale om transistortændinger. Instrumenter fra motogadget kan ved denne tændingstype tilsluttes direkte på tændspolens primære kreds (klemme 1, minuspol). Råder køretøjet originalt over en elektronisk omdrejningstæller eller har tændingen/motorstyringen en selvstændig omdrejningstællerudgang, kan disse også anvendes til tilslutning. Undtagelser udgøres her kun af køretøjer, hvor tændspolerne er integreret i tændrørsstik og hvor de originale instrumenter samtidig aktiveres ved hjælp af CAN-Bus. Her kan udtaget for tændingsignalet skabe problemer.

Tændingssignalaftager

Tændingssignalaftager 

Tændinger med positiv indgangsimpuls

Denne type omfatter kun kondensatortændingen. Man kalder også disse tændinger for CDI (Capacitor Discharge Ignition) eller højspændingstændinger. Denne "selvaktiverede" tænding kræver f.eks. intet batteri for at virke og anvendes ofte på enduromaskiner, encylindrede køretøjer og motorcykler med lille slagvolumen. Hvis denne tændingstype er til stede, skal tændingssignalaftageren anvendes.

Bemærk: japanske motorcykelproducenter omtaler også ind imellem de under a) beskrevne elektroniske tændinger til gademaskiner med forkortelsen "CDI". Dette medfører ofte misforståelser!


Tændspoler: Transistortænding (venstre), kondensatortænding (højre)

Tændspoler: Transistortænding (venstre), kondensatortænding (højre)

Unterscheidung der Zündungstypen

Som grov rettesnor kan man sige, at gademaskiner med flercylindermotorer i de fleste tilfælde er udstyret med en transistortænding, hvorimod encylindrede også med større slagvoluminer og mindre motorcykler ofte råder over en kondensatortænding (CDI). Dette kan relativt nemt konstateres på tilslutningen til tændspolen/-spolerne. Ved transistortænding monteres det tilkoblede plus fra MC'ens elsystem på den ene pol til tændspolen og den anden pol er forbundet med tændingsenheden (minuspol). Ved kondensatortænding er den ene pol direkte forbundet med stel/minus og den anden pol går til tændingsenheden (pluspol).

Menutaster

Instrumenterne fra motogadget kan anvendes til universalbrug og skal derfor kalibreres og indstilles på køretøjet. Der kan ligeledes åbnes eller nulstilles forskellige måleværdier på displayet. Dette sker med en lille tast, der leveres sammen med motogadget-instrumentet. Ønsker man ikke at anbringe nogen ekstra tast, kan man f.eks. anvende en eksisterende tast til en optisk alarm, så længe denne er forbundet med minus (spændingsfri).

a = Tændspole
b = Tænding(/ECU)
c = Tændingslås
d = Batteri


Tilslutningsskema

Tilslutningsskema

Ledningsdiagram over elektrisk tilslutning - med motorscope mini som eksempel 

a = Instrument
b = sikring
c = tændlås
d = +12 V
e = Knap
f = Reedkontakt
g = von Zündung/ECU
h = Zündspule


Montering af MC-instrumenter

Ibrugtagning

Sidder føler og instrument mekanisk godt fast og er alle tilslutninger forbundet korrekt, kan batteriet tilsluttes igen og instrumentet tages i brug. Nu indtastes de køretøjsspecifikke værdier under Setup og hastighedsmåleren kalibreres. Detaljerede oplysninger om dette findes i brugsanvisningen til det enkelte instrument.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.