Udskiftning af kædesæt 

Drivkæde, klinge og kædehjul er sliddele. Selvom moderne kædesæt m. O-, X- eller Z-ringe har en betydelig holdbarhed, skal de på et eller andet tidspunkt udskiftes. 

Udskiftning af kædesæt

Kædevedligeholdelse på MC

Moderne kædesæt m. O-, X- eller Z-ringe opnår ikke mindst på grund af konstant forbedrede produktionsteknikker en betydelig holdbarhed - men komponenterne til kædedrevet er alligevel udsat for konstant slitage.

"Skæve tænder" på klinge og kædehjul samt kortere og kortere efterspændingsintervaller betyder: det er tid til et nyt kædesæt! Ofte vil dit kædesæt allerede være "modent" før dette tidspunkt: hvis de kædeled, der sidder på kædehjulet, kan løftes et par millimeter, selvom kæden er strammet korrekt, eller hvis kæden har øget sin længde uens, skal komponenten kasseres som brugt metal. Er man snu, skifter man altid hele sættet på én gang - for er man snu ved man, at den nye kæde alt for hurtigt vil tilpasse sig slitagegraden på kædehjulet og klingen. Kæder med O-, X- og Z-ringe har en skjult, permanent fedtfyldning, som sikrer smøring af kædestiften indvendigt i kæden.

En drivkæde er aldrig stærkere end sit svageste led. Hvis kæden monteres med nittelås, skal man sørge for omhyggelig, korrekt sammennitning under anvendelse af et egnet kædeværktøj.

OBS!: hvis man ikke har erfaring og øvelse med kædenitning, bør man overlade dette arbejde til et professionelt værksted! Klipslåse anbefales kun til køretøjer op til 125 ccm. Til Enuma-kæder fås der særlige skruelåse, som skal monteres præcis, som beskrevet i den vedlagte vejledning.


Udskiftning af kædesæt – sådan er det gjort

Trin 1: Løsning af klingen

Trin 1: Løsning af klingen 

01 – Løsning af klingen

For at kunne komme til det forreste tandhjul, skal fodhvileren, gearpedalen (læg mærke til dens position!) og dækslet fjernes. Hold ved aftagning af dækslet øje med, om koblingen evt. er aktiveret - lad den så vidt muligt ikke være slået ud. Stil af hensyn til køretøjets sikkerhed maskinen i første gear, og lås fodbremsen (få en hjælper til at træde den ned) for at kunne løsne klingen. Klingen kan være fastgjort på forskellige måder (centralmøtrik med låseskive, centralskrue med låseskive, holdeplade med to mindre skruer). Fjern evt. først låsen (ved f.eks. at bøje låseskiven), før du løsner fastgøringsskruen eller -møtrikken til klingen med en passende topnøgletop og evt. passende brug af kræfter.


Trin 2: Afmonter nu baghjulet

Trin 2: Afmonter nu baghjulet

02 – Afmonter nu baghjulet

Afmonter nu baghjulet. Hvis du ikke kan bruge en central støttefod, så husk, at en MC-løfter, der skal monteres på svingarmen, ikke egner sig ved afmontering af svingarmen. Afmonter kædeskærmen og en eventuel baghjulsafdækning. Løsn akselmøtrikken, og skub akslen ud med en plastikhammer. Tag evt. en stang til hjælp. Hold fast i hjulet, og lad det forsigtigt glide ned mod gulvet, skub det frem, og tag det af kæden.

Bemærk: Læg mærke til, hvordan afstandsbøsningerne er monteret!


Trin 3: udskiftning af kædehjulet

Trin 3: udskiftning af kædehjulet 

03 – Udskiftning af kædehjulet

Skru kædehjulet af holderen på baghjulet. Bøj også her eventuelle låseskiver op først. Låseskiver og selvlåsende møtrikker bør udskiftes med nye. Rengør holderen, og sæt et nyt kædehjul på. Spænd over kryds, og brug så vidt muligt en momentnøgle iht. oplysningerne fra producenten. Buk evt. låseskiver omhyggeligt igen. Kontrollér nu hjulet igen: ser alle lejer og tætningsringe OK ud? Er kompensatoren bag holderen til kædehjulet stadigvæk stram? Udskift beskadigede dele.


Trin 4, fig. 1: fjernelse af mellemarm og ...

Trin 4, fig. 1: fjernelse af mellemarm og ... 

04 – Fjern svingarm

Hvis der skal monteres en endeløs kæde, skal svingarmen først afmonteres. Hvis der anvendes en kædelås, er dette ikke nødvendigt og du kan fortsætte til trin 07. Svingarmen afmonteres på følgende måde: start med at løsne bremseslangen fra svingarmen, men skru den ikke af kaliberen, og åbn ikke som ellers bremsesystemet! Det er tilstrækkeligt at tage bremseankerstangen af svingarmen, vikle den afmonterede bremseenhed ind i en klud og lægge den under motorcyklen. Svingarmen er nu kun forbundet med motorcyklen ved affjedringen og akslen. Ved dobbelte fjederben skal du fjerne de nederste fastgørelser fra svingarmen. Ved central fjeder skal evt. mellemarme løsnes.

Trin 4, fig. 2: ... fjern svingarm

Trin 4, fig. 2: ... fjern svingarm

Kig i ro og mag på ophængningens funktion, og beslut så, hvilke bolte du skal løsne. Læg mærke til positionen for de afmonterede dele! Til slut skal du løsne møtrikken til svingakslen og forsigtigt presse akslen ud. Den er som regel smurt godt ind i fedt. Pas på, den ikke falder ned i snavs.


Trin 5: udskiftning af klingen

Trin 5: udskiftning af klingen 

05 – Udskiftning af klingen

Nu kan klingen udskiftes. Læg rigtig godt mærke til dette tandhjuls monteringsposition - der findes ofte en tykkere og en fladere flange. Kun den rigtige montering er garanti for at kæden flugter, en ikke-flugtende kæde kan gå i stykker! Bemærk: efter udført rengøring af omgivelserne kan den nye klinge lægges i den rigtige position sammen med kæden. Montér en ny låseskive og møtrik/skrue, hvis det er nødvendigt. Tilspænding med momentnøglen sker først senere.


Trin 6: rengøring, smøring med fedt og samling

Trin 6: rengøring, smøring med fedt og samling 

06 – Rengøring, smøring med fedt og samling

Rengør alle dele af svingarmen og svingarmslejet grundigt med egnede plejemidler. Smør alle bevægelige dele (bøsninger, bolte) med fedt. Hvis din svingarm er beskyttet ved hjælp af et glidestykke, så kæden ikke går imod, skal du udskifte denne, hvis den allerede er blevet ret tynd. Hvis svingarmen er blevet afmonteret, skal svingarmslejerne nu smøres med fedt. Se smøreanvisningerne fra producenten.

Ved montering af svingarmen er det bedst at gøre brug af en hjælper igen: mens du anbringer svingarmen i den korrekte position på stellet, sætter hjælperen akslen i. Derefter skal støddæmperne, og ved et enkelt fjederben også mellemarmen monteres med de oplyste tilspændingsmomenter fra producenten. Sørg i den forbindelse for korrekt montering af bremse, bremseanker og afstandsstykker.


07 – Kæde med kædelås

Monteres kæden med en kædelås, skal du følge den vedlagte monteringsvejledning/brugsanvisningen til kædeværktøjet nøje.


Detlef

Detlef

Produktudvikling

"Når vi udvikler teknisk udstyr, tænker vi først og fremmest på den praktiske nytteværdi. Det gør vi, fordi vi selv kører MC".

#BIKERATHEART

Dorit

Dorit

Servicecenter

"Vores interne Service Center står klar til at hjælpe dig. Vi besvarer dine spørgsmål og hjælper, hvor vi kan".

#BIKERATHEART

Linde

Linde

Kvalitetssikring

"Design, pasform, materiale, forarbejdning - vores beklædningsspecialister har tænkt på det hele. For at sikre, at du bliver tilfreds".

#BIKERATHEART

Mario

Mario

Returnering og garanti

"Hvis der mod forventning er noget, der ikke fungerer, sørger vi for, at dit problem bliver løst nemt og hurtigt".

#BIKERATHEART

Michael

Michael

Indkøb af beklædning

"Vores indkøbsteam finder de bedste mærker og produkter til jer i verden - produkter, som vi også selv tror på".

#BIKERATHEART

Patricia

Patricia

Louis Akademi

"Vi uddanner løbende alle medarbejdere, så du altid får den perfekte rådgivning i filialerne".

#BIKERATHEART

Thorge

Thorge

Indkøb af teknik

"Fra det lille værksted til nr. 1 i Europa - det forpligter. Vi investerer al vores tekniske kompetence i din hobby".

#BIKERATHEART

Frank

Frank

Logistik

"Du forventer hurtighed og sikkerhed - vi leverer. Et virkelig motiveret logistikteam med moderne teknik er klar til at håndtere din ordre".

#BIKERATHEART

Carsten

Carsten

Marketing

"Kombinationen af hobby og arbejde gør #BIKERATHEART til hele vores liv – bliv selv en del af dette fællesskab"

#BIKERATHEART

Juliane

Juliane

MC-blogger

"Jeg elsker samarbejdet med folkene fra Louis, for de brænder lige så meget for MC-kørsel, som jeg gør".

#BIKERATHEART

Hinrich

Hinrich

Filialmedarbejder fra Kiel

"På mine lange rejser tester jeg nyt udstyr under ekstreme forhold. På den måde gør vi vores produkter endnu bedre for jer".

#BIKERATHEART

Tobias

Tobias

Louis værksted

"Vi tester løbende vores tekniske produkter helt ned til mindste detalje. På den måde får I altid den bedste kvalitet".

#BIKERATHEART

Trin 8, fig. 1: Spil i den nederste kædeslap

Trin 8, fig. 1: Spil i den nederste kædeslap

08 – Justering af kædespænding

Nu er du næsten i mål: indstil kædens spillerum/nedhæng på følgende måde: kør baghjulet rundt med håndkraft og find det strammeste sted - det er vigtigt, for en for stramt spændt kæde ødelægger gearudtaget, og det bliver rigtig dyrt. Et spillerum på knap 2 fingres bredde midt på det nederste kædenedhæng (se tegningen nedenfor) ved belastet køretøj, der står på jorden, er standard. Ved kontrol er det bedst at sidde på motorcyklen og få en anden person til at kontrollere. Spillerummet justeres på indstillingsmekanismen ved løsnet aksel og opklodset MC. Det er vigtigt at indstille ens på begge sider af svingarmen, for at sikre at hjulet flugter. Er du i tvivl, så mål ved hjælp af et instrument til måling af kædens flugt eller ved hjælp af en lige retskinne eller en tråd. Husk, at for stramme, slidte eller dårligt vedligeholdte kæder kan blive revet helt over - dette medfører ofte trykket motorhus, styrt eller det, der er værre! En chain monkey kan være en god hjælp ved stramning af kæden.

Trin 8, fig. 2: indstilling af kædestramning

Trin 8, fig. 2: indstilling af kædestramning 

Spænd derefter svingarms- og hjulakslen samt klingen med en momentnøgle iht. producentens anvisninger. Sørg evt. for at sikre bagakselmøtrikken med en ny split. Kontrollér alle fastgørelser en gang til, når dækslet, gearpedalen, kædebeskytteren etc. er blevet monteret. Efter ca. 300 km skal den korrekte spænding af kæden kontrolleres igen - nye kæder giver sig lidt i starten.  

Og glem ikke smøringen! Touringkørere og meget aktive kørere forlænger levetiden for kædesættet med en automatisk kædesmører og sparer dermed både masser af arbejde (tippet Kædesmøringssystem og tippet Kædepleje)


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.