Montering af kædesmøringssystem på MC 

Trækkæde, det forreste og det bageste tandhjul hører til de komponenter på motorcyklen, der belastes kraftigt. Permanent smøring f.eks. med en Scottoiler forlænger kædesættets levetid med flere tusinde kilometer. 

Montering af kædesmøringssystem på MC

Installer Scottoiler kædesmøringssystem

Trækkæden, det forreste og det bageste tandhjul er uden tvivl nogle af de komponenter på motorcyklen, der belastes kraftigst og derfor udsættes for slitage. Og det er ikke så mærkeligt, for hver gang du giver gas, slipper gassen igen og bremser, udsættes komponenterne virkelig for belastning.

En god smøring med så få "slibende" partikler fra snavs som muligt kan reducere slitagen betragteligt. Men regelmæssig rengøring og efterfedtning er ikke ubetinget en af det mest behagelig vedligeholdelsesopgaver på en MC og forsømmes derfor ofte. Især, hvis køretøjet ikke har nogen central støttefod og værkstedsliften skal slæbes frem hver gang du skal pleje kæden – og på lange ture er en lift jo slet ikke til rådighed.

Det er kun dem, der med jævne mellemrum renser deres kæde grundigt med et godt specialrensemiddel for fastsiddende, slibende snavs og sand, der har en kæde, der kører let, og altså ikke mister motorydelse, og holder længe. Tidlig slitage betyder en lige så tidlig investering i et nyt kædesæt, og udskiftningen af komponenterne er en snavset affære, der ikke ligger til alle. Skulle du så alligevel hellere have købt en motorcykel med kardantræk? Aldrig – for kædetræk har også sine fordele. F.eks. er friktionstabene væsentligt mindre end på teknisk meget omstændelige og derved dyre kardantræk, kraftoverførslen er mere direkte og motorcyklen bevarer ud over den fulde ydelse også sit sporty look.

Løsningen på problemet er et automatisk kædesmøringssystem, f.eks. i form af en Scottoiler. Den installeres fast på motorcyklen, den renser og smører automatisk kæden permanent og får behovet for pleje til at nærme sig nul. Bortset fra at oliebeholderen skal fyldes efter et par tusinde kilometer. En beholderfyldning med 50 ml rækker til ca. 2.500 km, alt efter indstillingen og fyldningsgraden. Alt efter din MC-type og din kørestil belønnes du med køreydelser for kæden på mere end 50.000 kilometer. Det er ikke kun godt for din pengepung, du kan også koncentrere dig om det, der er sjovt – nemlig køreturene.

Her forklarer vi, hvordan man monterer et klassisk, undertryksstyret kædesmøringssystem. Et elektrisk system (ligeledes fra Scottoiler) monteres på næsten samme måde, bortset fra at trin 1 og 2 i følgende arbejdstrin springes over. I stedet for undertrykstilslutningen ved hjælp af en slange, sætter du elsystemet på plus og minus på batteriet.

Før montering skal du klodse din motorcykel op med den centrale støttefod eller med en baghjulsløfter, så den står sikkert. Hvilken MC-løfter, der egner sig bedst til din motorcykel, forklarer vi dig i gør det selv-tippet Løftebuk - grundlæggende viden. Start med at rense kæden og alle andre dele, der svines til af kædefedt godt med et kæderensemiddel, en plastikbørste og en klud (oftest har kædefedt sat sig omkring gearudgangshjulet). Hvis du undlader dette trin, vil olien fra kædesmøringssystemet løsne de gamle aflejringer og det gamle snavsede kædefedt slynges op på motorcyklen fra kæden.


Montering af kædesmøringssystem – sådan er det gjort

Trin 1: T-stykke indsat ved vakuumtilslutningen

Trin 1: T-stykke indsat ved vakuumtilslutningen

01 – Vakuumtilslutning

På de fleste modeller skal du starte med at afmontere tanken eller fjerne delene til en eventuel kåbe. I det viste eksempel finder du så en undertryksslange, der udgår fra en messingtap på indgangskanalen – det er her du henter det nødvendige undertryk til at drive kædesmøringssystemet. Skær denne ledninger over, og sæt T-stykket, som du finder i kittet, på.


Trin 2: opret undertryksforbindelse

Trin 2: opret undertryksforbindelse

02 – Opret undertryksforbindelse

Tryk nu det sorte undertryksfilter (medfølger) på den frie ende af T-stykket, og stik den sorte undertryksslange til kædesmøringssystemet fast i den anden ende af undertryksfilteret. Den frie ende af den sorte undertryksslange stikkes i oliebeholderens drejeknap, når oliebeholderen er monteret.


Trin 3: monter beholderen

Trin 3: monter beholderen

03 – Monter beholderen

Beholderen og ventilen kan monteres under sædet, på stellet eller hvor du ellers har lyst. Konkrete monteringsforslag til beholderen og ventilen findes i vejledningerne til de enkelte modeller til mange motorcykel på Scottoiler - Mærkebutik.

Undgå ved montering for tæt kontakt med den varme udstødning og varme motordele! Oliepåfyldningshullet til olien og indstillingshjulet til oliemængden skal være lettilgængelige og skal ved vandret montering pege opad. Ved lodret montering skal beholderen monteres med indstillingshjulet opad.  

Efter montering af beholderen skubber du den frie ende af den sorte undertryksledning fast i hoveddelen af beholderen og ventilen. Er denne ledning for lang, afkorter du den bare med en skarp kniv. Undertryksforbindelsen er nu færdigmonteret.


Trin 4: montér oliedysen og olieslangen

Trin 4: montér oliedysen og olieslangen

04 – Montér oliedysen og olieslangen

For at olien skal føres det rigtige sted hen på kædebladet, skal tilførselsenheden fastgøres sikkert. På det viste køretøj kan den fastgøres med en lille eller afkortet plade på prismerullen (Scottoiler medsender flere nyttige monteringsdele). Konkrete monteringsforslag til dysen findes i vejledningerne til de enkelte modeller til mange motorcykler på Scottoiler - Mærkebutik.

Dysen, som olien kommer ud af, skal hvile let på kædehjulet, med den skrå side udad. Det optimale udgangspunkt for olien ligger mellem kl. 5 og 7 på ydersiden af kædehjulet. Undgå at komme for tæt på kæden eller på bolte og udsnit på det bageste tandhjul, så dysen ikke kommer i klemme her og springer ud af ledningen! Drej hjulet tilbage efter monteringen for at kontrollere, at dysen ikke kommer i klemme, når der skubbes baglæns.

Efter fastgørelsen af tilførselsenheden skal tilførselsslangen trækkes langs med svingarmen. Vælg en sikker vej frem til beholderen og ventilen. Hold afstand til bevægelige dele, som f.eks. kæden, og kontrollér, at slangen har tilstrækkeligt med spillerum til at kunne følge med svingarmens bevægelser. Hold afstand til den varme udstødning og varme motorkomponenter, som eventuelt vil kunne beskadige slangen. Pakken med Scottoileren indeholder også selvklæbende puder og kabelbindere til slangen.


Trin 5: rengør og affedt overfladerne

Trin 5: rengør og affedt overfladerne

05 – Rengør og affedt overfladerne

For at fastgøre de selvklæbende puder skal du starte med at rense og affedte de overflader, hvor puderne skal placeres. Brug den medfølgende affedtningsklud til dette.


Trin 6: anbring transportslangen

Trin 6: anbring transportslangen

06 – Anbring transportslangen

Anvend puderne på plane overflader, f.eks. svingarmen. For at trække tilførselsslangen langs runde rør skal du helst anvende kabelbindere. Forbind nu som sidste monteringstrin transportslangen med messingtappen nederst på beholderen og ventilen. Hvis transportslangen er for lang, afkorter du den bare med en skarp kniv.


Trin 7: fyld beholderen med olie

Trin 7: fyld beholderen med olie

07 – Befüllen und Entlüften des Scottoilers

Ved hjælp af flaskefylderadapteren bliver påfyldning en ren sag, og den varer mindre end et minut.


Trin 8: fjern luftbobler, og udluft transportslangen

Trin 8: fjern luftbobler, og udluft transportslangen

08 – Fjern luftbobler, og udluft transportslangen

Udluftningen af systemet er mere enkel, end det lyder i ord. Tryk udluftningsgummiet i beholderens påfyldningshul, og drej indstillingshjulet til maksimum. Stik flaskepåfyldningsadapteren på udluftningsgummiet, og tryk flasken sammen. Der dannes et lufttryk, der skubber olien igennem transportslangen, indtil alle luftbobler er fjernet. I den forbindelse vil der dryppe lidt olie ud af dysen, som du kan tørre op med en klud.


Trin 9: indstil dråberaten

Trin 9: indstil dråberaten

09 – Indstil dråberaten

På det sidste arbejdstrin skal du justere oliedrypraten. Start derfor motoren, og vent, indtil den er varm. Indstil indstillingshjulet således, at der ikke drypper mere end 1-2 dråber olie ud af tilførselsenheden i minuttet – som startindstilling er 1 dråbe pr. 60 sekunder ideelt. Kontrollér dråberaten igen efter en kort tur. En for høj dråberate på mere end 2 dråber i minuttet, medfører unødig udkastning af olien fra kæden.

Lube Tube-ekstrabeholder

Lube Tube-ekstrabeholder

Bemærk: erfaringerne viser, at rigtig mange automatiske kædesmøringssystemer er indstillet alt for højt. Derved kastes der overskydende olie ud, og køretøjet bliver derved snavset. Dette er ikke nogen fejlfunktion fra oliesmørerens side, men den betjeningsfejl. MC-kørere, der anvender kædespray, er vant til, at "en sort kæde er lig med en vedligeholdt kæde", da mange snavspartikler bliver siddende i kædesprayen, som giver kæden den sorte farve. Ved kædesmøringssystemer er det dog tilstrækkeligt med en let oliefilm til smøringen, der ofte er næsten usynlig. For at udføre nem kontrol kan du bare røre ved kæderullerne med fingrene. Har du derefter lidt olie på fingrene, og kan mærke olien på kædens ruller, er doseringen tilstrækkelig. Indstil derfor i starten dråberaten med et ur, der passer på sekundet. Med tiden vil du udvikle en fornemmelse for, hvilken indstilling, der er optimal.


Lube Tube-Zusatztank

Lube Tube-Zusatztank

Den geniale beholderudvidelse til dit Scottoiler-kit. Den fleksible slangetank kan sidde alle steder, og har en kapacitet på 200 ml til ekstra 9.500 km. Læs mere på Scottoiler - Mærkebutik.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.