Udskiftning af kølervæske til vandkølede motorer 

De allerfleste moderne motorcykler har motorer med væskekøling. Væske- eller vandkølede motorer arbejder støjsvagt og er mere effektive, men kræver også en del vedligeholdelse. 

Udskiftning af kølervæske til vandkølede motorer

Sådan fungerer kølekredsen

Vandkøling - eller mere korrekt væskekøling - er i dag standard på moderne forbrændingsmotorer. Måske er en luftkølet motor med sine køleribber flottere, men væskekølingen er ganske enkelt bedre for støjdæmpningen, en mere ensartet motortemperatur og for kølingen.

En motors kølekredsløb er opdelt i et lille og et stort kredsløb. Det lille kølekredsløb slukker køleren med en termostatstyring (stort kølekredsløb) for at opnå en hurtigere opvarmning til driftstemperaturen.  

Når kølervæsken opnår en temperatur på ca. 85 °C, åbner termostaten, og kølervæsken flyder igennem køleren, der ligger ude i vindmodstanden. Hvis kølervæsken er så kraftigt opvarmet, at køleren ikke længere kan klare at afkøle den alene, bliver der slået en temperaturstyret, elektrisk blæser til. En kølervæskepumpe, der drives mekanisk af motoren (vandpumpe), pumper kølervæsken igennem anlægget. En udvendigt liggende beholder med vandstandsindikator fungerer som ekspansionsbeholder og reservebeholder.  

Kølervæsken består af vand og et bestemt indhold af frostvæske. For at der ikke skal danne sig kalkaflejringer i motoren, anvendes der demineraliseret vand. Den tilsatte frostvæske indeholder ud over alkohol og glykol også korrosionshæmmende additiver.

Der findes på markedet desuden også færdigblandet kølervæske til aluminiumsmotorer og silikatfri kølervæske til kølesystemer, der er beregnet til netop denne type. De forskellige typer af kølervæske har også forskellige farver.

Bemærk: det er vigtigt, at man ikke blander disse forskellige typer indbyrdes, da dette vil kunne medføre flokkulering og tilstoppe kølesystemet. Før du køber ny kølervæske, skal du kigge i instruktionsbogen til dit køretøj for at se, om der skal anvendes en speciel type kølervæske til den, eller du kan spørge dit professionelle værksted.  

Kølervæsken skal udskiftes hvert andet år. Og kølervæske må ikke genanvendes, når den er blevet aftappet, f.eks. i forbindelse med hovedgennemgang af motoren.


Kontrol af frostvæskeindhold

Kontrol af frostvæskeindhold 

Kølervæske-vedligeholdelse

Hvor sikker kølervæsken er mod frost, kan man måle i °C med en frostvæskemåler. Husk, at en uopvarmet garage godt nok beskytter mod sne om vinteren, men ikke mod frost. En kølervæske, der ikke er frostsikker, kan udvide sig så meget, når den fryser, at kølerslanger, selve køleren og i værste fald motoren kan blive ødelagt.


Udskiftning af kølervæske til vandkølede motorer – sådan er det gjort

Trin 1: aftapning af kølervæske

Trin 1: aftapning af kølervæske

01 – Aftapning af kølervæske

Motoren skal før udskiftningen af frostvæsken være kold (maks. 35 °C), for ellers er der tryk på systemet, og der vil være risiko for skoldning. Alt efter motorcyklens type skal kåbe, tank, sædebænk og sidedæksel først fjernes. De fleste motorer er udstyret med en aftapningsskrue, der er placeret i nærheden af kølervæskepumpen (kig evt. i brugsanvisningen).

Når du har anbragt en egnet beholder (f.eks. et universalkar), kan du fjerne aftapningsskruen. Påfyldningsdækslet åbnes først langsomt, når aftapningsskruen er blevet fjernet, for på den måde bliver det muligt at styre aftapningen lidt. På motorer uden aftapningsskrue fjernes den nederste slange bare fra køleren. Udvidede spændebånd bør ikke anvendes igen. Alt efter det enkelte kølersystem skal ekspansionsbeholderen evt. afmonteres og tømmes.

Bemærk: al kølervæsken skal bortskaffes korrekt efter gældende regler.  

Hvis der er løbet lidt kølervæske ned over lakerede dele af køretøjet, skal det skylles med rigelige mængder vand.


Trin 2: stramning af skrue med momentnøgle

Trin 2: stramning af skrue med momentnøgle

02 – Stramning af skrue med momentnøgle

Når hele systemet er tømt, forsynes aftapningsskruen med en ny tætningsring, og skrues i igen. Anvend altid en momentnøgle (se tilspændingsmomentet i reparationsbogen), for man kan hurtigt komme til at ødelægge skruen i motorens aluminiumsgevind.


Trin 3, fig. 1: påfyldning af kølervæske

Trin 3, fig. 1: påfyldning af kølervæske

03 – Påfyldning af kølervæske

Frostvæske findes i forskellige udgaver: i en færdigblandet udgave, der så er frostsikker ned til ca. -37 °C, eller en ikke-blandet udgave, der først skal fortyndes med demineraliseret vand. Ved ufortyndet frostvæske står oplysningerne om blandingsforholdet på emballagen. Bemærk: anvend kun demineraliseret vand ved blanding og påfyldning. Husk, at frostvæske også er vigtig om sommeren, da særlige additiver beskytter motoren mod indvendig rust/mod oxidation.  

Kølervæsken hældes langsomt i påfyldningsstudsen, indtil niveauet ikke længere synker. Start nu motoren. Hvis der forefindes en udluftningsskrue, skal den åbnes, indtil luften er sluppet ud og der kun trænger kølervæske ud. Det sker, at niveauet falder hurtigt, hvis termostaten åbnes. Det er hel normalt, for nu flyder vandet igennem køleren (stort kredsløb). I så fald skal der fyldes mere kølervæske på, og påfyldningsdækslet skal lukkes.

Trin 3, fig. 2: og fyldning af ekspansionsbeholder

Trin 3, fig. 2: og fyldning af ekspansionsbeholder

Alt efter det enkelte kølersystem skal der også hældes kølervæske i ekspansionsbeholderen - op til mellem "min.-" og "maks.-" markeringen. Nu skal motoren køre, indtil den elektriske blæser starter. Hold hele tiden øje med kølervæskeniveauet og motortemperaturen.

Da vandet nu har udvidet sig på grund af varmen, er det nødvendigt at kontrollere kølervæskeniveauet en gang til, når motoren er kold og motorcyklen står vandret. Hvis niveauet er for højt i kold tilstand, skal den overskydende kølervæske suges ud.


Trin 4: opretning af køleribber

Trin 4: opretning af køleribber

04 – Opretning af køleribber

Til sidst rengøres kølerne udvendigt. Insekter og andre former for snavs er nemt at fjerne med et insektfjernemiddel og en blid vandstråle. Anvend ikke dampstråle eller hård vandstråle. Bøjede lameller kan omhyggeligt rettes op med en lille skruetrækker. Er materialet sprødt (aluminium) er det bedre at lade være.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.