Lakering af motorcyklens dele 

Skal dele på din motorcykel udbedres eller skal flere dele lakeres - med sprays er dette hurtigt gjort og resultaterne bliver gode nok. Der er næsten ingen forskel til den originale lak, hvis du gør arbejdet omhyggeligt og grundigt.

Motorradteile lackieren

Bemærk: dog kan ikke alle originale lakker bruges til spraylakker; der kan opstå problemer på ældre US-importmodeller (lakken "skrumper ind" etc.). Undergrunde af kunstharpikslak kan ikke overlakeres med akryllak. Her skal der igen bruges en kunstharpikslak. Ved du ikke, hvad den gamle lakundergrund er, så kan du udføre en lille prøvelakering et skjult sted. "Krymper" lakken, revner den eller bliver den mat, så kan dæklakken ikke bruges på undergrunden. Lakken skal så slibes helt af, før der kan lakeres igen. Der skal bruges en speciel kunststofprimer til undergrunde af termoplastisk kunststof (ABS, men ikke glasfiberforstærkede laminater).

Forskellige færdige blandinger

Færdigblandede spraylakker fås på basis af akryl eller kunstharpiks. Billak på spraydåser fremstilles næsten kun på basis af akryl, laksprays til hobbybrug (samt til pensler) fra byggevaremarkeder kan også være af kunstharpiks.

Akryllak

(billak) har de følgende fordele:

  • tørrer hurtigt (støvtør på 10 til 30 minutter)
  • Kan oversprayes med samme farve igen (kunstharpiks kun inden for de første 2 timer eller efter 24 timer)
  • Bedre korrosionsbeskyttelse
  • Bedre bestandighed mod rensemidler, hårdere overflade

Lakker på basis af kunstharpiks

Lakker på basis af kunstharpiks er mere fyldige og forløber mere homogent på større flader. De er billigere i brug og bruges som regel til dekorative elementer. De kan dog ikke anbefales til lakering af motorcyklens dele.  

Ud over de alment kendte 1-komponent lakker fås også 2-komponent lakker på spraydåse. De udmærker sig ved den øgede modstandsevne. Klarlakken kan f.eks. bruges til at give normale 1-komponent laksprays til biler et skinnende, ridsefast, vejr- og benzinresistent overlag. Ønsker du en speciel farve, kan du få blandet mange forskellige farver hos en forhandler for billakker og få fyldt disse på spraydåser. Disse lakker bør overdækkes med en 2-komponent klarlak. Yderligere informationer til forarbejdningen fås hos forhandlerne.

Lakeringens opbygning

en lakerings primære funktion er at beskytte mod korrosion. For at sikre dette, skal korroderede områder først fjernes mekanisk og helt. Der kan bruges slibepapir med store korn samt stålbørstesæt til boremaskinen eller flex maskiner. Slibepapir fjerner især overfladisk korrosion, maskinens børster trænger dybere ind i de korroderede områder og fjerner dem bedre. Jo dybere rusten er, desto mere svært bliver det at fjerne alt rust. Hjælper den effektive flexbørste ikke, skal du påføre rustomdanner (se anvisningerne på produktet). Den sidste mulighed er sand- eller glasblæsning af den berørte del hos en specialist. Denne metode er selvfølgelig den bedste.


Lakering af motorcyklens dele –  sådan er det gjort

Step 1: Schutzblech mit Beule und Roststelle

Trin 1: hjulskærm med bule og rustent sted 

01 – Hjulskærm med bule og rustent sted

Ujævne overflader eller overflader med buler udfyldes med en 2-komponent spartelmasse.


Step 2: Beule mit dem Gummihammer etwas zurückklopfen

Trin 2: ret bulen lidt ud med en gummihammer 

02 – Banke buler tilbage

Store buler kan forsigtigt bankes eller trykkes væk med en gummihammer, så der ikke skal bruges for megen spartelmasse.


Step 3, Abb. 1: Beule und Roststelle weiträumig ausschleifen…

Trin 3, fig. 1: slib buler og rustne steder storfladet væk…   

03 – Slib bule og rustplet ud

Rusthuller lukkes til med en svejsning, glasfibermåtter eller spartelmasse med et glasfiberholdigt 2-komponentprodukt.

Bemærk: 2-komponent spartelmasse holder kun ordentligt på blankt metal (se fig. 1 + 2)! Slib delene storfladet af eller fjern hele lakken. Kanter fra den originale lak ved slibestedet kan ofte ses gennem reparationslakken. Brug til nøds vulster, afsatser eller pyntelinjer som afgrænsning ved en delvis lakering. 

Step 3, Abb. 2: Spachtelmasse auftragen und glattschleifen

Trin 3, fig. 2: påføring og glasslibning af spartelmasse 

Påføring og glasslibning af spartelmasse

Bland spartelmassen iht. anvisningerne på emballagen på en større flade og sørg under påføringen for, at luft ikke kan blive indesluttet. Luft ville efterfølgende forårsage luftbobler, som kan gå i stykker!

Undergrunden skal være helt fri for fedt og snavs. Den skal forinden renses meget omhyggeligt med silikonefjerner, med nitro-fortynder eller bremserens! Efter hærdningen skal spartelmassen slibes plan. Vikl vådslibepapir (med ca. 100 til 240 korn) omkring en slibeblok eller et stykke træ (bruges der ingen slibeblok kan der nemt opstå små fordybninger, når større områder slibes). Der skal ikke bruges slibeblok ved mindre spartlede steder ved rundinger. Ved slibning af rundinger skal slibepapiret følge komponentens form, så der ikke sker affladninger eller mindre fordybninger.

Vådslibning hindrer også, at arbejdsrummet bliver for snavset. Det tørre færdigt slebne område kontrolleres med fingerspidserne efter slibningen. Er resultatet ikke helt i orden, skal området igen affedtes, ny spartelmasse påføres og slibes igen. Fyld de sidste små porer, riller evt. med fin- eller sprøjtespartelmasse.


Step 4: Grundierung auftragen

Trin 4: påføring af grundering 

04 – Påføring af grundering

Nu kan du begynde med den egentlige lakering. Påfør aldrig dæklak direkte på undergrunden. Heller ikke direkte på den originale lak (undtagen: du har allerede én gang brugt den samme spraydæklak eller motoren lakeres med varmlak). Dæklak ville gå for let i stykker og beskytter dermed ikke nok mod korrosion. Bygger du oven på den originale lak, skal dette lag først slibes med vådslibepapir, korn 400, renses grundigt med silikonefjerner. Derefter påføres "primer" eller "filler".  

Denne sikrer, at dæklakken hæfter, og dækker mindre slibespor. En god 2-komponent primer surfacer sørger for en rigtig god vedhæftning og utrolig robust lakopbygning. Den er dog noget dyrere, men sørger faktisk et helt professionelt resultat.

Denne sikrer, at dæklakken hæfter, og dækker mindre slibespor. En god 2-komponent primer surfacer sørger for en rigtig god vedhæftning og utrolig robust lakopbygning. Den er dog noget dyrere, men sørger faktisk et helt professionelt resultat.

Er undergrunden en smule ujævn, som du ikke vil dække helt til med spartel, kan du spraye med sprøjtespartelmasse og slibe plant efterfølgende. Den påføres tykkere end en "filler".

Du får dog den bedste vedhæftning og robusthed ved udsatte steder med en 2-komponent spartelmasse og en 2-komponent grundering. Skal der lakeres på kunststof, skal der altid først påføres et tyndt lag plastik-primer. Derefter kan primeren og dæklakken påføres!

Behandler du blank stålplade, kan du også bruge en zinkspray som rustbeskyttelse. Den skal nu ikke påføres for tykt. Filleren overlakeres, når den er blevet tør og mellemslebet (påføres dæklakken uden mellemlag direkte på zinksprayen, kan den muligvis blive mat). Zinksprays er for øvrigt som regel meget temperaturbestandige (ca. 600 °C) og er derfor også perfekte til at beskytte udstødninger (i dette tilfælde kan der så direkte påføres en mat dæklak til høje temperaturer).

En 2-komponent primer surfacer giver den bedste kombination af rustbeskyttelse og vedhæftning på blankt metal, som ikke udsættes for høj varme. Denne grunderingslak, der er modstandsdygtig over for benzin, er noget dyrere, men også mere ridsefast og slagfast end andre billigere 1-komponent primer surfacer eller rustbeskyttelsesprimer. Før lakken påføres, skal spraydåsen tempereres (stuetemperatur, dvs. ca. 20 til 25 °C er perfekt) og rystes grundigt (ca. 2 minutter). Arbejdsrummet må ikke være for koldt. Tildæk omgivelserne samt områder der ikke skal lakeres. Husk på, sprøjtetåger skal lægge sig langt væk fra selve emnet! Reoler og opbevarede ting i arbejdsrummet skal også beskyttes! Rummet bør være rent og uden støv, du bør tørre det over med en fugtig klud. Du bør kun lakere udendørs, hvis det er helt vindstille. Emnet må ikke være fugtigt (som følge af kondens pga. temperaturforskelle). Sprøjt først en prøve på et stykke avis, for at teste om dåsen fungerer korrekt. Du kan dermed også se, hvor kraftigt strålen er, som dåsen producerer.

Større emner sprøjtes frem og tilbage, så påføringen sker ensartet over hele fladen. Afstand dåse til emne ca. 20 til 30 cm. Påføringens afstand og hastighed retter sig efter emnet, trykket på dåsen og rummets temperatur. Jo mere langsomt dåsen føres, desto mere tykt bliver laget og desto nemmere dannes der "dråber" (især på lodrette flader). Bliver farven "grynet", er du for lang væk fra emnet, sprøjter du for hurtigt eller temperaturen i rummet er meget høj og farven tørrer i luften, før den rammer undergrunden. Det første lag bør helst kun danne et let lag, så efterfølgende lag bedre hæfter. Efter ca. 5 minutters mellemtørring kan du så påføre 2 til 3 tynde, men dækkende lag. Skal der påføres flere lag, skal emnet mellemtørre i 24 timer.


Step 5: Grundierung anschleifen

Trin 5: tilslibning af grundering 

05 – Tilslibning af grundering

Den godt tørrede grundering slibes over med et slibepapir på 600 korn. Fjern indeslutninger med støv samt ujævnheder. Støv emnet grundigt af (brug fnugfri klud eller en speciel støveklud fra forhandleren). Berør ikke overfladen (hudfedt!! Tør eventuelt af med silikonefjerner, ikke med nitro-fortynder. Nitro-fortynderen opløser grunderingen).


Step 6: Decklack auftragen …

Trin 6: påføring af dæklak… 

06 – Påføring af dæklak

Påfør derefter dæklakken. Som oven over beskrevet, skal første lag være meget tyndt. Derefter påføres 2 til 3 dækkende lag frem og tilbage, undgå "dråber" (se trin 4). Se du, at der alligevel danner sig "lakdråber", kan emnet drejes og dermed kan der muligvis stadig opnås et glat farveforløb.  


Step 7, Abb. 1: Feld für zweiten Farbton abkleben …

Trin 7, fig. 1: afdækning af område til den anden farve… 

07 – Afdækning af område til den anden farve og lakering

Lakeres der med to farver (se trin 7, fig. 2), skal det første lag dæklag tørre natten over. Tildæk området til den anden farve med et specielt klæbebånd til rundinger, der købes hos lakspecialisten (se trin 7, fig. 1). Dette kan vikles nemt om radier og sikrer efterfølgende en glat kant uden rester af klæbemiddel på undergrunden. Malerbånd fra byggevaremarkedet danner en ru kant! Slib undergrunden omhyggeligt, fjern rester af sprøjtetåge på det første dæklag.

Step 7, Abb. 2: … und auslackieren

Trin 7, fig. 2: … og lakering 


Step 8: Klarlack sorgt für ein hochglänzendes Ergebnis

Trin 8: klarlak giver et flot skinnende resultat 

08 – Klarlak giver et flot skinnende resultat

Metallic-lakken overdækkes efter ca. 30 minutter tørretid (eller senere) med klarlak, så den beskyttes mod miljøindvirkninger og så den ønskede glans også opnås. Også lakker, der ikke er metallic-lak, skinner mere flot og er bedre beskyttet, hvis der påføres et klart lag, helst en 2-komponent lak.

Er lakkens overflade ikke 100% glat og uden rester af sprøjtetåge, får den den endelige finish efter et par dages tørring. Udglat større ujævnheder på overfladen med vådslibepapir med 1000 korn. Fin sprøjtetåge eller en slebet flade poleres med en speciel poleringspaste. Resultatet er en flot, glat lakoverflade, som optisk ligner den originale lak. Men en 1-komponent lak er noget mere følsom, derfor skal ridser undgås. DOT 4 bremsevæske må ikke komme på lakken. Lakken er sprøjtefast, men benzin danner matte steder, som igen skal poleres. Beskyt lakken efterfølgende med hård voks for at forsegle overfladen, så den skinner længe.

Bemærk: klarlakken danner dog nemt "dråber", derfor skal det bruges forsigtigt. Sprøjt ikke for tykke lag på, så de forløber lige. Når den er blevet blandet, er 2-komponentlakken kun brugbar en dag. Derfor bør du have så mange dele parat, så du får brugt dåsen godt.  


Lakering af motorer

lakerede motordele kan opfriskes holdbart med varmebestandige sprøjtelakker. Men dette forudsætter en helt rent, fedtfri og opruet undergrund. Enkelte dele, f.eks. et ventildæksel, kan afmonteres og affedtes omhyggeligt med silikonefjerner, nitro-fortynder eller bremserens og slibes efterfølgende en smule (600 korn). "Udblomstringer" skal fjernes helt, ellers kommer de hurtigt igen. Delte cylindre og cylinderblokke er ikke helt nemme at behandle, men kræver nu alligevel et omhyggeligt udført arbejde! Motorhuse med "udblomstringer" kan blæses rene med glasperler.

Motorens lak bør opfriskes med den originale farve. Sølvfarvet varmlak fra sprøjtedåse kan lakeres med et godt og holdbart resultat. Den dækker på bedste vis eventuelle "udblomstringer". Der må ikke grunderes her. Sprøjt den varmfaste lak direkte på den fedtfrie, opruede, metalblanke og rene undergrund. Varmlak er mere varmebestandig, jo tyndere den påføres.  

Hvis det ønskes, kan de enkelte dele også brændes i en ovn. Varmlakken får dermed en meget god styrke, allerede før motoren varmes op og kører.

Bemærk: kommer blæsemidlet ind i motoren, forårsager dette irreparable skader i alle lejedele og motoren bliver langsomt men sikkert "slidt op". Skal hele motoren blæses rene med glasperler, skal den skilles ad, det tomme hus samles med tætningerne, alle åbninger dækkes til og efter blæsningen skal alle enkeltdele vaskes meget omhyggeligt af på et vaskebord til smådele! Kun dermed sikres det, at motoren ikke bliver ødelagt! I den seneste tid findes der også et alternativ, der tilbydes af specialister; tørisblæsning. Her sker der med garanti ingen motorskader, så hele motoren kan behandles.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.