Opladning af batterier med ladere

Når batteriet bliver svagere, er laderen MC-kørerens bedste ven. Og for at det kan fortsætte på den måde, får du her et par brugstips.

Batterien aufladen mit Ladegeräten

Korrekt opladning af batterier

Et startbatteri skal oplades ved længere tids stilstand, også selvom der ingen forbruger er tilsluttet, og det er afmonteret fra motorcyklen. Batterier har en intern modstand og aflades derfor af sig selv. Efter en til tre måneder er energiforsyningen tom. Hvis man tror, at batteriet bare er lige til at oplade, får man sig noget af en overraskelse. For et dybdeafladet batteri kan ikke rigtigt længere akkumulere energien og kun optage den delvist. For at undgå at det kommer så vidt, har vi samlet et par tips om rettidig og korrekt opladning og om de rigtige opladere.

Opladertyper

Eftersom der på MC- og scooterområdet anvendes diverse typer af batterier, er også udbuddet af opladere blevet varieret. I tidens løb er der fra forskellige producenter kommet følgende grundtyper af opladere på markedet:


Abb. 1: Einfaches Automatikladegerät zum Überwintern: ProCharger 600

Fig. 1: Simpel automatisk oplader til overvintring: ProCharger 600

Standardopladere

Traditionelle standardopladere uden frakoblingsautomatik og med ureguleret ladestrøm er med tiden blevet meget sjældne. De må kun anvendes på traditionelle standard-syrebatterier, hvor man kan vurdere ladeprocessen ved at holde øje med væsken. Begynder den at gasse og stiger der flere og flere bobler op, afbryder man selv forbindelsen mellem batteriet og laderen og går ud fra, at det er fuldt opladet. 

Permanent lukkede mikrofleece/AGM, gel-, bly- eller litium-ion-batterier må aldrig tilsluttes sådanne ladere, for her er der ingen sikker mulighed for at konstatere, hvornår batteriet er fuldt – for overopladning skader altid batteriet og afkorter dets levetid, gentagne gange endda betragteligt.

Simple automatiske opladere

Simple automatiske opladere slukker i det mindste af sig selv, når batteriet er fuldt opladet. Men de kan ikke tilpasse ladespændingen til batteriets ladetilstand. At genoplive dybdeafladede gel-, bly- eller mikrofleece/AGM-batterier klarer den slags opladere som regel ikke. De er dog geniale ved mindre vanskelige situationer, som f.eks. vedligeholdelsesladning ved opmagasinering eller overvintring.


Abb. 2: Modernes Allroundgerät mit Entsulfatierungsfunktion: ProCharger 1.000

Fig. 2: Moderne allround-apparat med afsulfateringsfunktion: ProCharger 1.000

Mikroprocessor-styret automatisk oplader

Ikke kun for moderne mikrofleece-/AGM-, gel- eller blybatterier, men også for traditionelle syrebatterier giver en "intelligent" mikroprocessor-styret automatisk oplader forskellige fordele, for den råder over diagnose- og plejefunktioner, som kan forlænge batteriets levetid betragteligt.

Sådanne opladere kan selv aflæse batteriets ladetilstand, tilpasse ladestrømmen til den og nogle kan endda peppe delvist sulfaterede batterier, der er kommet op i årene, så meget op igen ved hjælp af en afsulfatiseringsfunktion, at de drejer motorcyklens starter kraftigt nok rundt. De kan desuden beskytte batteriet mod sulfatering i motorcyklens hvileperioder ved hjælp af pleje-/vedligeholdelsesladning. I plejefunktionen sendes der f.eks. i særlige intervaller små strømimpulser ind i batteriet, som sørger for, at der ikke aflejres sulfat på blypladerne. Du kan læse mere om emnet sulfatering og batterier i gør det selv-tippet Batteri.


Abb. 3: Laden an Original-Bordsteckdose nur mit CAN-Busfähigem Ladegerät. Hier: ProCharger 4.000

Fig. 3: Opladning i originalt stik på motorcyklen kun med CAN-Bus-egnet oplader. Her: ProCharger 4.000

Mikroprocessorstyret oplader med egnethed til CAN-Bus

Hvis du på et køretøj med CAN-Bus-elektronik vil oplade batteriet ved hjælp af et standardmonteret ladestik, skal du anvende en særlig, mikroprocessorstyret oplader med egnethed til CAN-Bus. Andre opladere vil som regel være uden funktion i det originale stik (alt efter CAN-Bus-software), fordi forbindelsen til stikket i MC'ens kredsløb også afbrydes, når tændingen slukkes. Hvis batteriet ikke er monteret alt for skjult, kan du naturligvis også tilslutte ladekabler direkte på batteripolen. En oplader, der egner sig til CAN-Bus, leder et signal via stikkontakten til motorcyklens egen computer. Dermed frigives stikkontakten til ladning. 


Abb. 4: Lithium-Ionen-Batterien brauchen ein spezielles Ladegerät

Fig. 4: Litium-ion-batterier har brug for en særlig oplader

Oplader med litium-ion-ladefunktion

Hvis du anvender et litium-ion-batteri i køretøjet skal du også anskaffe dig en særlig oplader med litium-ion-ladefunktion til det. Litium-ion-batterier er følsomme over for alt for høje ladespændinger og må under ingen omstændigheder oplades med ladere, der sender en for høj startspænding til batteriet (afsulfateringsfunktion). En for høj ladespænding over 14,6 volt eller svingende puls-ladespændingsprogrammer kan ødelægge litium-ion-batteriet! Det kræver en konstant ladestrøm under opladningen.


Abb. 5: Kontrollgerät und Ladesteckdose in einem: ProCharger Ladeampel

Fig. 5: Kontrolenhed og ladestik i et: ProCharger-ladeindikator

Den helt rigtige ladestrøm

Ud over typen af oplader er dens effekt af afgørende betydning. Den ladestrøm, som apparatet afgiver, må ikke overskride 1/10 af batterikapaciteten. Eksempel: har dit scooter-batteri 6 Ah, må du ikke anvende en oplader, som sender en højere ladestrøm end 0,6 ampere til batteriet, for det vil ødelægge det lille batteri og nedsætte dets levetid.

Omvendt kan du med en lille motorcykelbatterilader kun oplade et stort personbilsbatteri meget langsomt – i ekstreme tilfælde varer det flere dage. Hold altså allerede under købet øje med den korrekte angivelse i ampere (A) eller milliampere (mA).

Hvis du både skal lade bil- og motorcykelbatterier op, er en oplader, der har mere end et ladetrin, perfekt. Kan det indstilles fra 1 til 4 ampere, som ProCharger 4.000, kan du på dette ladetrin i løbet af en dag fylde de fleste bilbatterier igen, selv om de var dybdeafladede.

Hvis det kun drejer sig om pleje-/vedligeholdelsesopladning, kan du også sagtens anvende en lille mikroprocessor-styret oplader, der holder batteriet i god form, så længde du ikke flytter køretøjet.


Godt at vide

Praktiske erfaringer

  • Opladere på personbils- og motorcykelområdet anbefales ikke til opladning af nikkel-cadmium-, modelbygnings- eller kørestolsbatterier. Disse særlige genopladelige batterier kræver særlige opladere med tilpasset ladecyklus.
  • Hvis du oplader batterier, der er monteret i køretøjet, ved hjælp af et strømudtag på køretøjet, skal du altid sørge for, at stille forbrugere som ure eller alarmanlæg er slukket/frakoblet. Er en sådan stille forbruger (eller en krybestrøm) aktiv, kan opladeren ikke finde vedligeholdelses-/plejefunktionen, og batteriet vil blive overopladet.
  • I indbygget tilstand i køretøjet bør du udelukkende oplade permanent tilsluttede batterier (gel, mikrofleece, bly, li-ion). Standard-syrebatterier skal du altid afmontere ved opladning og åbne cellerne, så de kan afgasse. De udtrængende gasser vil i køretøjet føre til ubehagelig korrosion.
  • Om man lader et batteri være tilsluttet permanent til en oplader i køretøjets hvileperioder for plejende opladning og på den måde beskytte det mod sulfatering, afhænger af batteritypen. Traditionelle syrebatterier og mikrofleece-batterier til selvfyldning er taknemmelige for permanent vedligeholdelsesladning. Bly- og gelbatterier samt permanent lukkede mikrofleece-batterier har dog en så lav selvafladning, at det er tilstrækkeligt at efterlade dem hver 4. uge i laderen. Derfor slukker f.eks. BMW CAN-bus-elektronikken også køretøjets ladestik, så længe batteriet registreres som værende fuldt - vedligeholdelsesopladning er dermed slet ikke mulig. Litium-ion-batterier behøver slet ikke blive vedligeholdelsesopladet, da de næsten ikke aflader sig selv. Deres ladetilstand kan ofte ses på en LED-indikator på batteriet. Så længe sådan et batteri stadigvæk er 2/3 fuldt, skal det ikke efteroplades.
  • Der findes mobile opladere som Fritec-ladeboks til opladning, hvor det ikke er muligt at nå stikket. Det integrerede genopladelige batteri kan oplade et motorcykelbatteri efter omfyldningsprincippet. Men der findes også startboostere, som du ikke kun kan bruge til at give dit køretøj starthjælp med, men som du også ved hjælp af tilhørende adapterkabler kan oplade et MC-batteri så meget med, at motorcyklen kan startes igen.
  • Løbende kontrol: ProCharger-ladeindikator informerer ved et tryk på en knap optisk om startbatteriets tilstand. Og en meget nyttig ting: viser indikatoren gult eller endda rødt, kan du tilslutte din ProCharger-lader direkte til batteriet ved hjælp af indikatoren - en stor komfortgevinst ved svært tilgængelige strømakkumulatorer.

Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.