Vedligeholdelse af scooteren 

Scootere er ret nøjsomme hverdagskøretøjer. Men selv den simpleste scooter kan ikke klare sig i det lange løb uden vedligeholdelse. Jo mere kærligt man tager sig af den, jo bedre vil den køre. 

Vedligeholdelse af scooteren

Vedligeholdelse af scooteren – sådan er det gjort

Trin 1: kontrollér dæktryk...

Trin 1: kontrollér dæktryk...

01 – Kontrollér dæktryk

Passer dækkenes tryk stadigvæk (se betjeningsvejledningen til dit køretøj)? Som regel 1,5-1,8 bar foran, 2,0-2,2 bar bagpå.


Trin 2: … og profildybde

Trin 2: … og profildybde

02 – Kontroller mønsterdybden

Har dækkene tilstrækkelig profil? Lovens min.-krav er 1,6 mm, senest fra 2 mm er det af hensyn til sikker kørsel i fugtigt vejr bedre at udskifte dem.


Trin 3: har bremseklodserne tilstrækkelig belægningstykkelse?

Trin 3: har bremseklodserne tilstrækkelig belægningstykkelse?

03 – Bremseklodsernes tykkelse

Har bremseklodserne belægningstykkelse nok? På skivebremsen ser man det på kontrolspalten mellem belægningen og bremseskiven - kan den ikke ses, skal belægningen udskiftes, det samme gælder, hvis belægningen allerede nogen steder underskrider en min.-tykkelse på 1,5 mm. På tromlebremsen sidder der ofte en indikator på bremsegrebet, og ellers fortæller indstillingen af bremsestangen/kabeljusteringen noget om det, eller man må kigge ind i tromlebremsen.


Trin 4: kontrollér bremseskiven med en mikrometerskrue

Trin 4: kontrollér bremseskiven med en mikrometerskrue

04 – Kontrollér bremseskiven med en mikrometerskrue

Er bremseskiverne krympet kraftigt (har de en tydelig afsats på kanten) eller er de kraftigt rillede? Riller forringer bremsevirkningen, og bremseskiver, der er krympet til under slidgrænsen, bliver varme og skal altid udskiftes.


Trin 5: fyld med jævne mellemrum syrebatterier med demineraliseret vand

Trin 5: fyld med jævne mellemrum syrebatterier med demineraliseret vand

05 – Fyld med jævne mellemrum syrebatterier med demineraliseret vand

Har batteriet brug for demineraliseret vand (ikke ved vedligeholdelsesfri, permanent lukkede batterier)? Batteriet sidder under sædet, i et rum i frontkåben eller i scooterens tunnelområde (se betjeningsvejledningen til køretøjet).


Trin 6: husk at fylde 2-takt-olie på regelmæssigt

Trin 6: husk at fylde 2-takt-olie på regelmæssigt

06 – Husk at fylde 2-takt-olie på regelmæssigt

Passer olie- og evt. kølevæskestanden (kun ved vandkøling)? Er der utætheder på motoren? Lad hellere et værksted vurdere det, hvis du er i tvivl, for scootermotorer har kun et lille oliepåfyldningsvolumen, og taber de olie, kan det hurtigt give motorskade! Er bremseslanger revnede, sprøde eller beskadigede? Kontakt i så fald altid et professionelt værksted. Er wirerne stadigvæk stabile eller er enkelte tråde allerede bristede (udskift i så fald kablet)? Skal kabler eller greb efterjusteres? Dannes der flyverust på metaldele? Jo hurtigere man bekæmper rust med slibepapir og maling, jo bedre! Er eventuelle monteringsled måske langsomt ved at få et vibrationsbrud? Er alle skruer spændt? Det er bedst at udskifte rustne skruer. Virker alle belysningsanordninger inkl. bremselys eller skal pærerne udskiftes?

Netop på 2-takts-scootere skal påfyldningsniveauet i 2-takts-olietanken altid kontrolleres, når man alligevel er på tankstationen - når oliekontrolindikatoren først begynder at lyse, kan det allerede være for sent, og kørsel uden olie medfører hurtigt motorskader! På nogle scootere afbrydes tændingen derfor automatisk, når advarselslampen reagerer. Brug kun 2-takt-motorolie, der er beregnet til scootere eller motorcykler.


Andet vedligeholdelsesarbejde

For at huske med hvilke intervaller producenten har planlagt andre vedligeholdelsesopgaver på scooteren, betaler det sig at kigge i betjeningsvejledningen til køretøjet eller spørge forhandleren.

Hvert andet år skal der på scootere lige som på personbiler eller motorcykler mindst skiftes bremsevæske på et hydraulisk bremseanlæg, for selv i et lukket system optager væsken med tiden vand og så er et sikkert bremsetrykpunkt ikke længere garanteret, når bremsen er kørt varm. Da arbejde på bremsen er af stor betydning for køresikkerheden og bremsevæske angriber lakken, bør kun erfarne "hobbymekanikere" selv udskifte bremsevæsken. Læs mere om dette emne i vores gør det selv-tip "Bremsevæske" fra til motorcykler. Hvis din hydraulikbremse allerede i stilstand ikke længere giver noget defineret bremsetrykpunkt, bremsegrebet f.eks. kan trækkes helt ind til styret, er der også noget galt - bremsen skal formentlig udluftes. Er du i tvivl, så spørg på et professionelt værksted.


Trin 7: afmonter og rens luftfiltre, smør skumfiltre let

Trin 7: afmonter og rens luftfiltre, smør skumfiltre let

07 – Afmonter og rens luftfiltre, smør skumfiltre let

Kontrol af luftfilteret er nemt klaret. Det bør ske for hver ca. 4.000 km. Et tilstoppet luftfilter kan reducere køreydelserne, der kan trænge snavs ind i motorens brændstofforsyning, så motoren ikke drejer ordentligt rundt eller ikke længere tænder så godt - rensning af karburatoren og indsprøjtningsanlægget vil være arbejdskrævende. Luftfilteret er enten anbragt bag en sidebeklædning eller i en kasse i nærheden af scooterens variomatik. Er den af skumplast og ikke beskadiget, kan den vaskes i opvaskemiddel og smøres let med olie og monteres igen. Papirfiltre skal altid udskiftes.


Trin 8: åbn aftapningsskruen, og aftap olien i opsamlingsbeholderen

Trin 8: åbn aftapningsskruen, og aftap olien i opsamlingsbeholderen

08 – Tøm motorolie

På firetaktsscootere kræves der for hver ca. 4.000 km udskiftning af olie og oliefilter. Til dette formål køres motoren varm, så olien flyder let. Man stiller scooteren på en plan flade, lægger et plan eller et stykke pap under køretøjet, stiller en tilstrækkeligt stor opsamlingsbeholder under motoren og åbner aftapningsskruen, så den varme olie kan flyde ned i beholderen. Når al olien er dryppet af, renser man aftapningsskruen og tætningsfladen på motoren og sætter skruen i igen med en ny tætningsring. Spænd skruen forsigtigt, pas på ikke at skrue gevindet i motorens aluminiumshus over!


Trin 9: tag oliefilteret ud, og lad den resterende olie løb ud i beholderen

Trin 9: tag oliefilteret ud, og lad den resterende olie løb ud i beholderen

09 – Tag oliefilteret ud

Skub nu oliebeholderen ind under oliefilterudtaget, og tag filteret ud - husk monteringspositionen for de enkelte dele. Der trænger en mængde resterende olie ud. Alt efter filtertypen renser du nu omhyggeligt et sigtefilter med bremserens eller udskifter et engangsfilter.


Trin 10: smør den nye tætningsring let, og monter den

Trin 10: smør den nye tætningsring let, og monter den

10 – Monter tætningsringen

Sæt oliefilterlukningen i igen med en ny tætning i omvendt rækkefølge (tætningsringen medfølger ved patronfiltre), og pas igen på gevindet.


Trin 11, fig. 1: fyld olie af korrekt viskositet og af korrekt mængde på

Trin 11, fig. 1: fyld olie af korrekt viskositet og af korrekt mængde på

11 – Korrekt viskositet og mængde

Nu kan motoren fyldes med den foreskrevne mængde og type 4-taktmotorolie i påfyldningsstudsen igen. Lad motoren køre, og kontrollér endnu engang påfyldningsniveauet på målepinden eller skueglasset, mens køretøjet står vandret. Den gamle olie kan du kontrollere for metalrester - finder du metalsplinter i olien, skal du spørge din mekaniker, hvor de kan stamme fra, så du ikke risikerer en større skade. Aflever så olien på en kommunal indsamlingsplads eller i din Louis-filial med henblik på bortskaffelse. På 2-taktmotorer skal der ikke foretages udskiftning af motorolien. Men korrekt funktion på 2-taktoliepumpen er livsnødvendig for motorens separate smøring. Den skal derfor kontrolleres regelmæssigt, hvis oliepumpen styres af bowdentrækket, altså drives ved hjælp af et delt gaskabel.

Trin 11, fig. 2: kontrollér markeringen

Trin 11, fig. 2: kontrollér markeringen

For at finde oliepumpen skal man fjerne scooterens sidebeklædning og/eller opbevaringsrummet, i visse tilfælde også en luftstyreplade. På oliepumpen sidder der en kabelrulle. Denne rulle skal reagere, når der drejes på gashåndtaget - der må altså ikke foreligge noget "dødt spillerum", for det vil kunne medføre, at oliepumpen arbejder tidsforskudt i forhold til karburatoren, og motoren ikke forsynes med olie på det rigtige tidspunkt.

Der findes som regel markeringer på oliepumpehuset og på rullen. Flugter disse ved lukket eller helt åbent gashåndtag (varierer fra model til model), er oliepumpetrækket indstillet korrekt ved hjælp af justeringen.

Trin 11, fig. 3: indstillingsskrue til oliepumpekablet

Trin 11, fig. 3: indstillingsskrue til oliepumpekablet

Da gaskablet under drift med tiden bliver længere, skal der fra tid til anden foretages efterjustering her. Men indstil endelig ikke kabelrullen for stramt - for så forbrænder din scooter for meget 2-taktolie, så udstødningen hurtigt soder til.  

Den grundlæggende forudsætning for indstillingen er naturligvis et fejlfrit fungerende gaskabel og drejegreb. Det skal altid gå tilbage igen af sig selv. Spillerummet mellem drejegrebet og huset skal være 2-6 mm (anbring evt. kridtmarkeringer for at kontrollere - kablet kan justeres på gaskabeljusteringen), og kablet må ikke komme under spænding ved fuldt udslag med styret. Flossede kabler skal straks udskiftes.

Mellem 2-taktoliepumpen og motoren befinder der sig ofte et gennemstrømningsfilter, der med visse intervaller eller ved synligt snavs skal udskiftes. I så fald afbrydes olieflowet med en slangeklemme. Ved montering af det nye filter skal man være opmærksom på flowretningen. Sørg for, at ingen store luftbobler sætter sig fast i filteret.


Trin 12: udskift olien i slutdrevet

Trin 12: udskift olien i slutdrevet

12 – udskift olien i slutdrevet

Uafhængigt af, om der er tale om en 2- eller 4-taktsscooter, skal olien i slutdrevet udskiftes med jævne mellemrum (vedligeholdelsesinterval og olietype, se betjeningsvejledningen til køretøjet - særlig scooter-gearolie kan købes i praktiske, små beholdere). Til dette formål opklodses køretøjet igen lodret på den centrale støttefod på en plan flade, og slutdrevet omkring påfyldnings- og aftapningsskruen rengøres grundigt. Den ofte lille mængde olie aftappes til en beholder ved hjælp af aftapningsskruen. Rengør skruen, og monter den med en ny tætningsring.

Stram skruen i aluminiumshuset med forsigtighed. Den nye olie hældes i drevet ved hjælp af påfyldningsskruen. Har du ingen føler til måling af påfyldningsniveauet, kan du spørge en forhandler om påfyldningsmængden eller se på www.louis-moto.dk i Louis' MC-database. Sæt den rene skrue i igen med en ny tætning. Efter en prøvekørsel skal påfyldningsniveauet kontrolleres en gang til.

Den gamle olie bedes du bortskaffe ved at aflevere den til et kommunalt indsamlingssted eller i din Louis-filial. Sørg for, at der ikke kan slippe olie ud i miljøet. Hvis dit drev er utæt, skal du opsøge et værksted, for med den lave oliemængde, der findes, vil den alt for hurtigt køre tør.


OBS: Arbejdet med ventilens lash og "åbne hjerte" på scooteren skal overlades til specialværkstedet.


  • For hver 6.000 til 10.000 km skal man unde sin scooter et nyt tændrør, så den altid starter og yder optimalt. For at nå tændrørene, skal afdækningen eller bagagerummet på nogle scootere fjernes. Udskift tændrørene efter afkøling af motoren, brug en tændrørsnøgle, der passer nøjagtigt (findes ofte i scooterens eget værktøj).
  • Pas på, at der ikke kan falde snavs ned i motoren - hvis tændrøret er anbragt i en dybere skakt i topstykket (4-taktmotor), skal du helst rense den med en støvsuger eller med trykluft, før du skruer tændrøret ud.
  • Anvend kun de tændrørstyper, der er godkendt af producenten, og kontrollér elektrodeafstanden (se betjeningsvejledningen til køretøjet) med et søgerblad. Den kan ved behov forsigtigt efterbøjes på midterelektroden.
  • Med større intervaller (5.000-20.000 km alt efter den enkelte model) skal ventilspillerummet på 4-taktscootere kontrolleres. OBS!: opgaver på ventilspillerummet og på scooterens "åbne hjerte" skal helst overlades til et professionelt værksted.
  • Er udstødningen efter længere tids brug sodet til indvendigt, skal den som regel udskiftes - kun på klassiske scootere kan man af og til stadigvæk åbne udstødningen og fjerne aflejringerne ved hjælp af udbrændning. Dette er dog ikke helt ufarligt og bør under ingen omstændigheder forsøges på en moderne scooter, hvor udstødningen er i ét.

Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.