Starthjælp til motorcykler - del 1 

Startproblemer kan have mange årsager. Når motorcyklen ikke vil starte, er det derfor bedst at gå systematisk frem for at finde fejlen - med følgende "Førstehjælps"-checkliste. 

Starthjælp til motorcykler - del 1

Starthjælp, del 1: "Førstehjælp" ved startproblemer

Startproblemer kommer altid ubelejligt. Defekter, både små og store, følger ikke nogen fast tidsplan. Med følgende "Førstehjælps"-checkliste til de "små" årsager kan du dog måske starte motoren alligevel.

Sommetider er årsagerne til startproblemer ganske simple. Man skal bare vide, hvordan man finder dem...

Bemærk: forudsætningen for vores starthjælpstips er, at batteriet endnu ikke må være helt tomt, for så kommer man ikke uden om at lade det op - og det tager sin tid.


Start af motorcykel, del 1 – sådan er det gjort

Trin 1: kill-kontakt på "RUN"?

Trin 1: kill-kontakt på "RUN"?

01 – Kill-kontakt på "RUN"?

På højre betjening på styret sidder kill-kontakten, oftest mærket med teksten "RUN" og "OFF". De fleste MC-kørere bruger dog næsten aldrig denne alternative "nød-start/stopkontakt" og derfor "regner man heller ikke rigtigt med den".

Der findes dog spøgefugle, der ved dette og ind imellem lige stiller kontakten på "OFF", når de går forbi. Tarveligt!: starteren fortsætter ganske vist med at arbejde, men tændingsstrømmen er dog afbrudt. Mange motorcykler er endt på værkstedet på grund af dette...


Trin 2: sidder tændrørshætterne godt fast?

Trin 2: sidder tændrørshætterne godt fast?

02 – Sidder tændrørshætterne godt fast?

Spøgefuglene har måske også trukket en tændhætte af tændrøret. Start derfor med at kontrollere, at alle tændrør på motoren sidder godt fast. Sidder kablerne fast på hætten og sidder hætterne fast på tændrøret?


Trin 3: er kontakten på sidestøttebenet snavset til?

Trin 3: er kontakten på sidestøttebenet snavset til?

03 – Er kontakten på sidestøttebenet snavset til?

Sikkerhedsafbryderen på sidestøttebenet skal forhindre, at man giver sig til at køre, når sidestøttebenet er slået ud. Det er monteret på sidestøttebensholderen og ligger dermed i det bedste forsyningsområde for fugt og vejsnavs. En fejlfunktion er dog lettere at finde end ved kill-kontakten, for så sker der ved tryk på startknappen overhovedet ingenting. Her hjælper som noget af det første en visuel kontrol.

Selvom sidestøttebenet tilsyneladende er klappet korrekt ind, så kan hver eneste lille millimeter, som kontakten ikke kommer i sin korrekte position på grund af snavs, være afgørende. Rengør med det, du lige har til rådighed - klude eller lidt krybeolie/kontaktspray.

På motorcykler med koblingskontakt skal koblingen aktiveres, så der flyder tændingsstrøm. Denne kontakt kan også have en defekt. Ved hurtig kontrol kan kontakten bypasses ved at forbinde de to kabelsko på kontakten.


Trin 4: er motorcyklen i tomgang? Stol ikke blindt på tomgangsindikatoren!

Trin 4: er motorcyklen i tomgang? Stol ikke blindt på tomgangsindikatoren!

04 – Er motorcyklen i tomgang?

Selvom tomgangsindikatoren lyser, er tomgangen sommetider ikke faldet rigtigt på plads. På nogle motorcykler er tændings-/starterstrømkredsen afbrudt, andre skubber motorcyklen fremad i gear ved hjælp af starteren. Kontrollér altså for en sikkerheds skyld kort, om motorcyklen nu også er i tomgang.


Trin 5: er alle strømslugere slået fra?

Trin 5: er alle strømslugere slået fra?

05 – Er alle strømslugere slået fra?

Der findes tændingsanlæg, der er meget egoistiske, hvad angår batteriets ydelse. Hvis sidstnævnte kun er halvvejs ude af form eller det samtidig skal betjene andre forbrugere (lys, varmegreb og lign.), kan det forekomme, at der produceres en for svag tændingsgnist til den kolde motor. Derfor skal alle andre forbrugere være slukket under startproceduren.


Trin 6: har tændingslåsen kontaktvanskeligheder?

Trin 6: har tændingslåsen kontaktvanskeligheder?

06 – Har tændingslåsen kontaktvanskeligheder?

Tænd kortvarigt for din forlygte, og kontrollér, om lyset eventuelt lyser svagere eller der optræder afbrydelser, når du vipper med tændingsnøglen. Spray så lidt låsecylinderspray ind i låsen. Ofte vil alt være godt igen efter dette - du har evt. brug for en ny tændingslås.


Trin 7, fig. 1: er der nu også brændstof nok i tanken?

Trin 7, fig. 1: er der nu også brændstof nok i tanken? 

07 – Er der nu også brændstof nok i tanken?

"Det skvulper stadigvæk i tanken, så der er altså benzin nok på". Det kan være det passer, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. De fleste tanke har et tunnelformet udsnit i midten for at give plads til rammerør, luftfilterkasser eller andre komponenter. På den ene side sidder benzinhanen, og lige præcis på denne side af tunnellen kan der allerede være lavvande. På den anden side skvulper der stadigvæk benzin rundt, men det kommer ikke forbi tunnellen.  

Sommetider hjælper det at tilte motorcyklen langt ned på siden (mod benzinhanen - tag højde for motorcyklens vægt) for at kunne udnytte den sidste rest brændstof, før du må afsted til tankstationen.

Trin 7, fig. 2: nåede du lige frem på de sidste dråber?

Trin 7, fig. 2: nåede du lige frem på de sidste dråber? 

Det sker, at man i ordets bogstaveligste forstand lige når frem til sin destination på de sidste dråber benzin. Før motoren nåede at dø, blev tændingen slået fra - man var jo nået frem. Men ved en ny start næste morgen vil den ikke mere. Måske lige et par usikre host, men så bliver der stille. Skift til "reserve".


Trin 8: er chokeren funktionsdygtig?

Trin 8: er chokeren funktionsdygtig?

08 – Er chokeren funktionsdygtig?

En kold motor starter ikke uden koldstartsanordning. Hvis chokeren aktiveres fra styret ved hjælp af en wire, kan den især komme i klemme eller have strakt sig så meget, at der ikke længere er nogen funktion.  

Er der mistanke om dette, følger vi trækket fra styret og tilbage til karburatoren og kontrollerer, om chokeren aktiveres korrekt. Er den kommet i klemme, skal trækket smøres grundigt. Skal det gå hurtigt, hjælper lidt krybeolie ofte. Et forlænget eller revnet træk skal udskiftes.


Trin 9: luftblære i benzinfilteret?

Trin 9: luftblære i benzinfilteret?

09 – Luftblære i benzinfilteret?

En større luftblære i et udvendigt benzinfilter kan sagtens afbryde benzinflowet til karburatoren. Hvis man kun løsner slangen på karburatorsiden ganske lidt, mens benzinhanen er åben (ved undertrykshaner stilles den på "PRI"), trykkes luften ud - skub derefter hurtigt slangen fast på filteret igen, så der ikke løber for meget benzin ud. Sørg for, at huden ikke kommer i kontakt med benzinen.

Også et knæksted på benzinslangen kan lukke for motorens livseliksir. Benzinslangen skal derfor altid trækkes i tilstrækkeligt store radiusser. Hvis dette ikke er muligt, kan det hjælpe at føre slangen igennem en spiralfjeder.


Trin 10: overiset karburator

Trin 10: overiset karburator

10 – Overiset karburator?

Ved fordampning af benzin i karburatoren opstår der fordampningskulde, og der fjernes varme fra omgivelserne. Især ved høj relativ luftfugtighed og temperaturer lidt over frysepunktet optræder der på karburatorer derfor af og til overisning - motoren starter enten ikke længere eller går hurtigt ud igen. Det hjælper varme på og som forebyggelse hjælper et brændstofadditiv som lidt PROCYCLE brændstofsystemrens.


11 - Brugte du diesel?

Prøv at dufte til indholdet i din benzintank. Lugter det alligevel lidt af diesel? Så må du i første omgang hellere finde et andet transportmiddel for at nå din aftale, for aftapning af tanken og karburatorsvømmekamrene vil tage nogen tid.

Hvis vores checkliste endnu ikke har givet resultat, skal du afsætte god tid til en grundig kontrol af tænding og karburator - læs mere om dette i del 2 af vores hjælp...  

mehr dazu liest du im Teil 2 unserer Hilfestellung


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.