Starthjælp, del 2: "Førstehjælp" ved startproblemer 

Hvis du ikke kom videre med "førstehjælpen", har den tohjulede patient brug for en grundig diagnose og intensiv behandling. 

Starthjælp, del 2: "Førstehjælp" ved startproblemer

Starthjælp, del 2, på "intensivafdeling"

OBS!: det beskrevne kontrol- og indstillingsarbejde kræver teknisk grundviden inden for køretøjsteknik. Hvis du ikke har en sådan viden, skal du heller overlade reparationen af din MC til et specialværksted!


Start af motorcykel, del 2 – sådan er det gjort

Trin 1: spray starthjælpspray ind i luftfilterkassen

Trin 1: spray starthjælpspray ind i luftfilterkassen

01 – Spray starthjælpspray

Ved startproblemer efter længere tids pause kan der i første omgang sprayes lidt PROCYCLE Motor-Start-Fix ind i luftfilterets indsugningskanal.

Derved får du en særligt antændelig blanding, der gør koldstart lettere. Foretag altid kun korte startforsøg med den elektriske starter for ikke at overbelaste batteriet unødigt. Hvis starthjælpsspray heller ikke giver noget resultat, skal du ikke bare fortsætte med at aktivere starteren, men følge fejlsøgningsplanen.    

 

 

 

 

 


Trin 2: starthjælpsboosterbatteri rækker til 3-4 startforsøg

Trin 2: starthjælpsboosterbatteri rækker til 3-4 startforsøg

02 - Test tændingsspænding

Er batteriet i orden? Hvis starteren kun kan drejes med besvær, kan strømforsyningen allerede være for svag til en god tændingsgnist. Start i så fald med at lade batteriet op. Begynder et syrebatteri nu hurtigt at "boble" under ladningen, har det ikke længere tilstrækkelig kapacitet og skal udskiftes. Ved vedligeholdelsesfrie batterier må man forlade sig på opladerens indikatorfunktioner eller få dem kontrolleret på et specialværksted. En anden mulighed er at bypasse batteriet med en batteripakke/starthjælpsbooster.


Trin 3, fig. 1: test af tændspænding med tændspændingstester

Trin 3, fig. 1: test af tændspænding med tændspændingstester

03 – Kontrol af tændingen

Hvis et fuldt batteri heller ikke giver noget resultat, skal du kontrollere din tænding. På sportsmaskiner kan dette kræve lidt arbejde, for ofte skal sæde, tank, airbox og mindst én kåbeside afmonteres. Sæt derefter dine tændrørshætter på en tændspændingstester en ad gangen, og hold den mod motorens stelforbindelse.

Trin 3, fig. 2: korroderet stik - dårlig kontakt

Trin 3, fig. 2: korroderet stik - dårlig kontakt

Spændingstesteren beskytter tændingselektronikken mod spændingsbelastninger og kan kun undværes på motorcykler med kontakttænding (oldies) (så kan den blanke ende af tændkablet holdes mod stelforbindelsen i en afstand af 5 mm med en isoleringstang). OBS!: tændingsanlægget genererer højspænding!). Ved startforsøg skal gnisten springe igennem luften mod stelforbindelsen i en afstand af mindst 5 mm - så er den kraftig nok til en god antænding af blandingen af benzin og luft. Er gnisten for svag, skal du kontrollere tilslutningerne til tændspolerne. Er der en defekt forbindelse? Er tændingskablet gammelt?

Trin 3, fig. 3: grønirret kabelkerne medfører spændingssvigt

Trin 3, fig. 3: grønirret kabelkerne medfører spændingssvigt

Er hele kabeltræet blevet for gammelt (kan kendes på grønlige kabelkerner)?

Trin 3, fig. 4: indstilling af kontakttænding

Trin 3, fig. 4: indstilling af kontakttænding

Ved kontakttænding: ses der kraftige gnister på kontakten (så skal kondensator og kontakter udskiftes)?

Tændingskabler, kondensatorer og tændrørshætter og tændrør er billige reservedele, som man med større intervaller forebyggende bør udskifte samlet. På flercylindrede motorer skal de enkelte tændingskabler altid kobles til de rigtige cylindre, ellers vil der opstå kraftige fejltændiger og "udstødningsknald".

På firecylindrede motorcykler forsyner den første tændspole som regel den 1. og 4. cylinder, den anden tændspole den 2. og 3. cylinder.

OBS!: ved denne type opgaver skal tændingen indstilles igen, der kræves altså virkelig fagviden!

Trin 3, fig. 5:  ved "F"-markeringen skal kontrollampen begynde at lyse.

Trin 3, fig. 5:  ved "F"-markeringen skal kontrollampen begynde at lyse.

Ved kontakttændinger: kontrollér tændingstidspunktet med en kontrollampe, der lægges mellem plus på kontakten og stelforbindelsen. Slå tændingen til, drej langsomt og ensartet krumtapakslen sammen med nøglen. Rammer markeringen "F" markeringen på huset, skal lampen begynde at lyse - og lige præcis på det tidspunkt. Ellers skal tændingen indstilles igen. Start med at justere kontaktafstanden med et søgerblad (afstand 0,3-0,4 mm). Præcis indstilling er meget vigtig for at undgå motorskader (f.eks. på grund af for meget tidlig tænding).  

Andre muligheder for en for svag eller helt fraværende tændingsgnist er en defekt tændspole. Ved mistanke om dette skal delene kontrolleres af et Bosch-værksted eller MC-værksted.

Bemærk: ofte strejker defekte tændspoler ved opvarmning og virker igen efter afkøling. Ved kontaktfri tænding kan en udebleven tændingsgnist også skyldes en defekt tændingsboks. Denne tændingsboks skal kontrolleres af et af køretøjsproducentens autoriserede værksteder (eller et specialværksted).  


Trin 4, fig. 1: tændrør hvidt/tørt - benzintilførsel ikke tilstrækkelig!

Trin 4, fig. 1: tændrør hvidt/tørt - benzintilførsel ikke tilstrækkelig!

04 – Kontrol af tændrørsudseende

Afmonter nu tændrørene, kontrollér tændrørenes udseende og afhjælp alle fejl, som kan udledes af udseendet.  

Tændrør helt tørt og blå-hvidt i farvningen: tændingen virker, men der kommer kun lidt/ingen benzin til cylinderen. Start med at kontrollere, om der kommer tilstrækkeligt med benzin ind i karburatoren. Er benzinhanen tilstoppet? Er der knæk på slangen? Blokerer en stor luftblære et eksternt benzinfilter? Virker chokeren? Maksimalstillingen skal kunne nås.

Er choker og benzinforsyning i orden, skal karburatoren afmonteres, skilles ad og renses, fordi der er harpiks på den eller den på anden måde er forurenet. Trykluft og PROCYCLE karburatorrens er egnede hjælpemidler.

Kanalerne må renses med en tynd, blød tråd, men ikke dyserne. Karburatorrengøring med ultralyd er særlig effektiv. Spørg din lokale forhandler, om han evt. råder over et sådant rengøringsbad. På flercylindrede motorer: Synkroniser evt. karburatoren igen efter montering (læs mere om dette i vores gør det selv-tip Karburator).

Trin 4, fig. 2: tændrør sodsorte/våde - druknet!

Trin 4, fig. 2: tændrør sodsorte/våde - druknet!

Tændrør sodsort og meget vådt: cylinderens bevægelse er for fed; den er sandsynligvis druknet, fordi benzinhanen og/eller svømmernålsventilen i karburatoren ikke længere lukker rigtigt.

Ved længere tids pause kan der således eventuelt også komme benzin i motorolien. Ved mistanke om dette skal du straks skifte olie! Svømmernålsventilen findes i karburatorens svømmerkammer. Det kan kontrolleres med fingerneglen: mærkes der en afsats (fordybet "ring"), skal den udskiftes.

Trin 4, fig. 3: Slidt flydende nåleventil - udskift!

Trin 4, fig. 3: Slidt flydende nåleventil - udskift!

Benzinhanen kontrolleres for tæthed, ved at man trækker slangen af natten over og stiller et fad under. Det snavsede tændrør rengør man i nødstilfælde med en messingbørste og kontrollerer elektrodeafstanden (standard 0,7-0,8 mm) eller endnu bedre; udskift det. Tændrør sodsort, men ikke overdrevent vådt: cylinderens bevægelse er for fed. Rengør tændrøret/udskift det.

Trin 4, fig. 4: tændrør sodsort/tørt - karburator indstillet for fed!

Trin 4, fig. 4: tændrør sodsort/tørt - karburator indstillet for fed!

Tændrør sodsort, men ikke overdrevent vådt: cylinderens bevægelse er for fed. Rengør tændrøret/udskift det.

Har du ofte problemer med startvanskeligheder på grund af sodsorte tændrør, skal karburatorindstillingen kontrolleres. Der foreligger enten en fejl på karburatoren, eller luftfilteret er tilstoppet.

Kører du meget ved lav hastighed i bytrafik og skal ofte starte, kan det være en fordel at anvende iridium-tændrør. De har en væsentligt bedre fribrændingsevne. Også på oldie-MC'er giver iridiumtændrør fordele, der kan mærkes, for de giver selv ved lav spænding allerede en energirig tændingsgnist. Men de må ikke anvendes til at "dække over" andre mangler!

Trin 4, fig. 5: tændrør perfekt lysebrunt - sådan skal det se ud!

Trin 4, fig. 5: tændrør perfekt lysebrunt - sådan skal det se ud! 

Tændrør lysebrunt og tørt: på en velkørt cylinder skal du kunne se et gråt til lysebrunt, tørt udseende på tændrørene. Da motorens bevægelse er lidt mere fed, når man kører på chokeren, kan der dog efter startforsøg ikke forventes noget korrekt rådyrsbrunt tændrørsudseende.

Trin 4, fig. 6: tændrør brunt/vådt - ingen tændingsgnist!

Trin 4, fig. 6: tændrør brunt/vådt - ingen tændingsgnist!

Tændrør brunt og vådt: er tændrøret normalt brunligt, men fugtigt fra uforbrændt benzin, er det ikke blevet antændt.

Prøv at udskifte tændrøret. Hvis det ikke hjælper, skal du gå tilbage til trin 3 og kontrollere tændingen af den pågældende cylinder. Læs mere om dette emne fra i gør det selv-tippet Tændrør - grundlæggende viden.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.