Scooter Variomatik og kobling

Det karakteristiske for scootere er slutdrevet ved hjælp af variomatik (variator) - en genialt enkel, trinløs kraftoverføring. Vedligeholdelse og optimal indstilling af den giver scooteren bedre køreegenskaber. 

Scooter Variomatik og kobling

Vedligeholdelse af variomatik og kobling på scooteren

Et særligt kendetegn for scooteren er dens slutdrev ved hjælp af variomatik, også kaldet omformeren, en genialt enkel trinløs udveksling, der består af få komponenter, som overfører motorkraften til baghjulet. Det egner sig perfekt til mindre motorer og erstatter her på en vægt- og omkostningsbesparende måde det gearkassen og kardan- og kædetrækket, der sidder på de fleste motorcykler. Variomatik blev første gang anvendt inden for scooterfremstilling af den tyske producent DKW i slutningen af 1950'erne på "DKW Hobby", en scooter med 75 ccm 2-taktmotor, der accelererede køretøjet op til en tophastighed på intet mindre end ca. 60 km/h.

Når det gælder både vedligeholdelse og tuning af en scooter, kommer det hurtigt til at handle om variomatik. For det første fordi komponenterne er udsat for en vis slitage, for det andet fordi en uhensigtsmæssigt indstillet variomatik kan betyde, at motorens kraft ikke er til rådighed fuldt ud. 

Funktion

For at forstår den måde, som variomatik fungerer på, starter vi med at kigge på udvekslingen på en cykel med flere tandhjul (f.eks. en mountainbike), som de fleste af os har set før: her bruger man ved igangsætning et lille tandhjul foran og et stort tandhjul bagpå, mens man ved stigende hastighed og aftagende køremodstand (f.eks. ned ad bakke) flytter kæden foran til et større tandhjul og bagpå til et mindre tandhjul.

Variomatik virker på samme måde, men arbejder med en kilerem i stedet for en kæde, er trinløs og styres automatisk ved hjælp af en centrifugalkraftjustering afhængigt af omdrejningstallet ("varieret").  

Kileremmen løber nemlig frem og tilbage i mellemrummet mellem to V-formede koniske skiver, der har en variabel afstand til deres krumtapaksel. Den forreste indvendige skive udgør samtidig huset til variatorrullernes centrifugalkraftvægte, der bevæger sig i nøjagtigt beregnede krumme baner.  

En trykfjeder trykker de koniske skiver bagest mod hinanden. Ved igangsætning kører kileremmen foran tæt på akslen og bagpå ved den yderste kant af de koniske hjul. Giver man nu gas, øges variomatiks omdrejningstal - dette betyder, at variatorrullerne vandrer ud ad på deres baner. På grund af deres centrifugalkraft trykker de den bevægelige skive på akslen fra hinanden, mellemrummet mellem skiverne bliver mindre, kileremmen tvinges til at skifte til en højere radius, dvs. den vandrer udad.

Da kileremmen kun har lille elasticitet, trykker den på den anden side fjedrene fra hinanden og vandrer indad. I slutstillingen er startbetingelserne blevet byttet om. I stedet for en nedsættelse af omdrejningstallet sker der nu en udveksling. Variomatik-scooteren har naturligvis også brug for tomgang. En automatisk centrifugalkraft-kobling varetager opgaven med at fjerne motorkraften fra baghjulet ved lavt omdrejningstal og genoprette forbindelsen, så snart der gives gas og et bestemt omdrejningstal overskrides. Til dette formål er der på drevet til baghjulet fastgjort en klokke, og på den bageste del af variomatik drejer fjederbelastede centrifugalvægte, der er forsynet med friktionsbelægninger, i denne klokke.  

Hvornår centrifugalvægtene etablerer transmission mellem deres friktionsbelægninger og klokken, afhænger af fjedrenes styrke - svage fjedre medfører allerede transmission ved lavt omdrejningstal, kraftigere fjedre giver centrifugalkraften mere modstand og transmissionen etableres først ved lidt højere omdrejningstal. Fjedrene skal altså passe til motorens karakteristik, hvis scooteren skal sætte i gang ved optimalt omdrejningstal. Er de for svage vil motoren blive kvalt, er de for kraftige, vil igangsætning kun være mulig med "jamrende" motor. 

 I tomgang

 I tomgang

a = Motor, b = Slutdrev

Omdrejningstallet er lavt, variatorrullerne kører i nærheden af akslen, mellemrummet mellem de forreste koniske skiver er stor.

Ved omdrejningstal

Ved omdrejningstal

a = Motor, b = Slutdrev

Variatorrullerne vandrer udad, hvilket trykker de forreste koniske skiver sammen, og giver remmen en større radius.

Hvornår centrifugalvægtene etablerer transmission mellem deres friktionsbelægninger og klokken, afhænger af fjedrenes styrke - svage fjedre medfører allerede transmission ved lavt omdrejningstal, kraftigere fjedre giver centrifugalkraften mere modstand og transmissionen etableres først ved lidt højere omdrejningstal. Fjedrene skal altså passe til motorens karakteristik, hvis scooteren skal sætte i gang ved optimalt omdrejningstal. Er de for svage vil motoren blive kvalt, er de for kraftige, vil igangsætning kun være mulig med "jamrende" motor.


Vedligeholdelse – Hvad skal vedligeholdes? 

Kileremmen

Kileremmen er på scooteren en sliddel, der skal udskiftes med jævne mellemrum. Hvis vedligeholdelsesintervallerne overskrides, sker det, at remmen "uden varsel" knækker - dette vil altid få køretøjet til at standse. Hvis man er uheldig, kommer remmen i klemme i huset, så der kan opstå følgeskader. Vedligeholdelsesintervallerne findes i betjeningsvejledningen til dit køretøj. De afhænger bl.a. af motorydelsen og ligger som regel mellem 10.000 og 30.000 km.

Koniske skiver og koniske tandhjul

På grund af remmens bevægelse får de koniske tandhjul med tiden løbespor. Dette kan både skade variomatiks funktion samt sænke kileremmens levetid. Rillede koniske tandhjul bør derfor udskiftes.

Variatorruller

Også variatorrullerne bliver med tiden slidte, de antager en kantet form og skal så udskiftes. Slidte ruller medfører effekttab, "urund", vaklende acceleration, akustisk gør de ofte opmærksom på sig selv ved klaprende lyde. 

Koblingsklokke og -fjedre

På koblingen udsættes belægningerne på grund af friktion løbende for slitage, som med tiden også medfører krympning og riller i koblingsklokken - delene skal senest udskiftes, når koblingen glider, altså ikke længere giver en ordentlig transmission. På grund af udstrækning slides koblingsfjedrene, hvilket kan betyde, at koblingsbelægningerne klaprer og scooteren sætter i gang ved for lavt omdrejningstal. Derfor skal man ved koblingsservice også udskifte fjedrene.     

Forberedelse

Demonteringen af variomatik skal foretages på et rent, tørt arbejdssted, så vidt muligt således, at scooteren også kan blive stående her, hvis der skal skaffes dele. Til arbejdet skal følgende være til rådighed: en god kasse med skralder, en momentnøgle (stor og lille - variatormøtrikken skal have 40-50 Nm), en gummihammer, en låseringstang, lidt fedt, bremserens, en klud eller et sæt med pudsekludsruller samt det holde- og låseværktøj, der beskrives i det følgende. På gulvet er det bedst at lægge en stor klud eller et stykke pap, så afmonterede dele kan lægges et rent sted.

Tip: fotografér delene med din smartphone, før du afmonterer dem. Så får du ikke dårlige nerver, når du skal til at samle dem igen.


Kontrol, vedligeholdelse og montering – sådan er det gjort

Trin 1, fig. 1: løsn først luftfilterkassen,...

Trin 1, fig. 1: løsn først luftfilterkassen,... 

Trin 1, fig. 2: .... og bind den så op for at komme frem til skruerne

Trin 1, fig. 2: .... og bind den så op for at komme frem til skruerne 

Trin 1, fig. 3: tag gummimanchetten af

Trin 1, fig. 3: tag gummimanchetten af 

Adgang til variomatik

01 – Løsn først luftfilterkassen

For at komme frem til variomatik, skal variatordækslet først fjernes. Du renser det i den forbindelse udvendigt og undersøger også med det samme, hvilke komponenter, der skal afmonteres, for at den bliver tilgængelig. Måske er det bageste bremsekabel fastgjort nederst på dækslet eller kickstarteren sidder foran det. Ligesom i vores eksempel skal indsugningsrøret til blæserkølingen eller luftfilterkassen tages af på mange modeller.


Trin 2: afmonter stænkbeskytteren

Trin 2: afmonter stænkbeskytteren 

02 – Spritzschutz demontieren

Kåber, der forhindrer afmonteringen af variatordækslet, skal naturligvis også tages af.


Trin 3: hold kontra på koblingen, løsn møtrikken til den bageste drivaksel

Trin 3: hold kontra på koblingen, løsn møtrikken til den bageste drivaksel 

03 – Løsn møtrikken til den bageste drivaksel

I nogle tilfælde er den bageste drivaksel anbragt i dækslet og fikseret med en møtrik, der skal løsnes først. Så sidder der et mindre dæksel, der kan tages af separat, på det større variatordæksel, der skal fjernes. For at løsne den omtalte møtrik blokeres variomatik med et særligt blokeringsværktøj.


Trin 4, fig. 1: Løsn variatorafdækningen

Trin 4, fig. 1: Løsn variatorafdækningen

04 – Løsn variatorafdækningen

Hvis du er sikker på, at variatordækslet hele vejen rundt ikke er blokeret af andre komponenter, løsner du trin for trin holdeskruerne over kryds udefra og ind. Husk positionen for de enkelte skruer, hvis de har forskellige længder (skriv det ned), og pas på ikke at tabe spændeskiverne.

Tip: Et par slag med gummihammeren hjælper med at løsne.

Trin 4, fig. 2: nu kan variatordækslet tages af

Trin 4, fig. 2: nu kan variatordækslet tages af 

Nu bør dækslet kunne tages af - er det ikke tilfældet, skal du omhyggeligt undersøge, hvor det holdes fast, måske har du glemt en skrue - anvend derfor ikke vold. Først når man er helt sikker på, at alle skruer er blevet løsnet, må gummihammeren komme i brug for at fjerne et variatordæksel, der sidder rigtig godt fast på sin plads.

Trin 4, fig. 3: passtifterne til dækslet må ikke blive væk

Trin 4, fig. 3: passtifterne til dækslet må ikke blive væk 

Når du til sidst har taget det af, skal du sørge for, at eventuelle passtifter bliver siddende og ikke kan blive væk. 

Hvis den bageste drivaksel rager ind i dækslet, er der som regel tale om en løs bøsning, der ikke må blive væk. Rengør dækslet grundigt indefra for støv og snavs. Sidder der olie i variatorhuset, er en motor- eller drivpakning utæt og skal så altid udskiftes. Nu har du variomatik foran dig.


Trin 5, fig. 1: blokér variomatik, og løsn den centrale møtrik...

Trin 5, fig. 1: blokér variomatik, og løsn den centrale møtrik... 

Trin 5, fig. 2: ... fjern evt. pladeringen, så du bedre kan komme til

Trin 5, fig. 2: ... fjern evt. pladeringen, så du bedre kan komme til 

Kileremmen og variatorrullerne

05 – Variomatikdeckel abnehmen

For at montere en ny kilerem eller nye variatorruller skal holdemøtrikken til de forreste koniske skiver på krumptapakseltappen først fjernes. Til dette formål skal variomatik blokeres med et særligt blokeringsværktøj.


Trin 6, fig. 1: tag møtrikken af, husk spændeskivernes position...

Trin 6, fig. 1: tag møtrikken af, husk spændeskivernes position... 

06 – Og tag den forreste koniske skive af.

Hvis den forreste koniske skive er fortandet, kan man købe et låsehåndtag/blokeringsværktøj, der passer til køretøjet, og hvis der er huller i forsiden eller solide ribber, kan man sætte en holder fast her.  

Fiffige gør det selv-folk kan også selv fremstille et låsehåndtag eller en holder af fladstål. Hvis man bruger køleribberne til at blokere med, skal der arbejdes med forsigtighed, så brud på ribberne forhindres.

Bemærk: da møtrikken sidder rigtig godt fast, er det nødvendigt at anvende værktøj, der passer godt, så man virkelig kan holde sikkert fast i variomatik, ellers kan der opstå skader! Få evt. hjælp af en kammerat, der kan bruge sine kræfter til at holde værktøjet på plads, mens du løsner møtrikken.

Trin 6, fig. 2: ... og tag den forreste koniske skive af.

Trin 6, fig. 2: ... og tag den forreste koniske skive af. 

Når møtrikken er løsnet og fjernet, kan den forreste koniske skive tages af. Sidder der bag møtrikken et kickstarterdrivhjul på akslen, skal du huske dens monteringsposition.


Trin 7: hvis de forefindes, skal du lægge mærke til afstandenes position (fotografér dem først)...

Trin 7: hvis de forefindes, skal du lægge mærke til afstandenes position (fotografér dem først)... 

07 – Kileremmen

Nu bliver kileremmen tilgængelig. Den må ikke have revner, brud, frynser eller knækkede tænder, må ikke være smurt ind i olie og skal have en vis min.-bredde (forhør dig om slidgrænsen hos forhandleren). En stor mængde afslidt gummi i huset kan tyde på, at remmen ikke kører korrekt i variomatik (find årsagen!) eller at vedligeholdelsesintervallet er overskredet betragteligt. Tidlig kileremsslitage kan f.eks. skyldes forkert monterede eller slidte koniske skiver.

Er de koniske skiver riflede, skal de udskiftes (se ovenfor). Er de blåfarvede på grund af varme, er det fordi, de har slået sig eller er monteret forkert. Hvis kileremmen endnu ikke skal udskiftes, skal man tørre den af med bremserens og markere dens løberetning, før man fortsætter arbejdet.


Trin 8, fig. 1: ... og tag hele variatorpakken af akslen

Trin 8, fig. 1: ... og tag hele variatorpakken af akslen 

Trin 8, fig. 2: Variomatik indefra

Trin 8, fig. 2: Variomatik indefra 

08 – Variatorrullerne

For at kontrollere eller udskifte variatorrullerne trækker man den forreste, indvendige koniske skive af akslen som en samlet enhed sammen med variatorhuset.

Huset kan være fastgjort på skiven eller være løst - for at alle komponenter ikke skal falde fra hinanden og variatorvægtene skal blive siddende på deres plads, skal man holde fast og sikkert sammen om hele enheden.

Skil nu huset til variatorrullerne ad - husk monteringspositionen for de enkelte dele nøjagtigt. Rens dem med bremserens.

Trin 8, fig. 3: udskift gamle, slidte variatorruller

Trin 8, fig. 3: udskift gamle, slidte variatorruller 

Kontrollér variatorrullerne for slitage - er de krympet, flade/kantede eller har uens diameter, skal de udskiftes i sæt.


Trin 9: sæt variatorpakken på akslen

Trin 9: sæt variatorpakken på akslen 

09 – Sæt variatorpakken på akslen

Ved samling af variatorhuset smøres variatorrullerne og løbebanen alt efter den enkelte scootermodel enten let med fedt eller monteres tørre (spørg din forhandler).

Hvis der er monteret en O-ring i variatorhuset, skal den udskiftes. Når enheden sættes på akslen, skal du sørge for, at variatorrullerne bliver siddende på deres plads i huset, for ellers skal variatorhuset tages af igen for at montere rullerne.


Trin 10: Tryk den koniske skive fra hinanden, lad remmen glide ned mellem skiverne

Trin 10: Tryk den koniske skive fra hinanden, lad remmen glide ned mellem skiverne

10 – Tryk den koniske skive fra hinanden

Tryk de bageste koniske skiver fra hinanden, så remmen kan glide dybt ind mellem skiverne, så får den mere plads foran.


Trin 11: montér bøsning og evt. afstandsskive

Trin 11: montér bøsning og evt. afstandsskive 

11 – Montér bøsning og evt. afstandsskive

Installer nu den forreste udvendige, koniske skive til variomatik med alle tilhørende komponenter - smør akslen lidt med fedt, inden bøsningen sættes på. Sørg for, at kileremmen løber ensartet mellem skiverne, så den ikke kommer til at sidde i klemme.


Trin 12, fig.1: sæt alle skiver og den centrale møtrik på...

Trin 12, fig.1: sæt alle skiver og den centrale møtrik på... 

Trin 12, fig. 2: .... og spænd møtrikken. Få evt. hjælp

Trin 12, fig. 2: .... og spænd møtrikken. Få evt. hjælp 

12 –  Sæt alle skiver og den centrale møtrik på

Kontrollér en gang til, om alle komponenter befinder sig i deres oprindelige position, før du sætter møtrikken på, og fugt den med lidt skruesikring.  

Tag nu igen låseværktøjet til hjælp, og spænd møtrikken iht. oplysningerne fra producenten med en momentnøgle med det foreskrevne tilspændingsmoment. Lad evt. en hjælper holde holdeværktøjet på plads igen! Kontrollér igen, om de koniske skiver til variomatik i forhold til husets tætningsflade løber lige, når du drejer variomatik.  

Hvis de vakler, skal du kontrollere samlingen igen! Sørg for, at kileremmen løber stramt ved at befri den lidt bagest fra fordybningen mellem de koniske skiver.


Trin 13, fig. 1: kontrollér koblingsbelægninger (disse her ser fine ud)

Trin 13, fig. 1: kontrollér koblingsbelægninger (disse her ser fine ud) 

Vedligeholdelse af kobling

13 – Afmontering af kobling

Man fjerner koblingsklokken fra akslen, så dens indvendige løbeflade og belægningerne på centrifugalvægtene kan kontrolleres. Slidgrænseværdierne bedes du spørge din forhandler om. Belægninger med en tykkelse på mindre end 2 mm eller uens slidte belægninger skal altid udskiftes.

En kontrol af koblingen er stadigvæk mulig, når kileremmen er anbragt.  

Trin 13, fig. 2: løsn f.eks. den centrale møtrik ved hjælp af en stroptang/universal-oliefilternøgle

Trin 13, fig. 2: løsn f.eks. den centrale møtrik ved hjælp af en stroptang/universal-oliefilternøgle 

For at udskifte koblingsbelægningerne og fjedrene er det bedre at trække hele den bageste enhed med den koniske skive og koblingen af akslen, for den skal skrues på og dette gøres svært af en fjeder indvendigt. For at gøre dette skal kileremmen først tages af. For at løsne den centrale møtrik på akslen skal koblingsklokken holdes fast. Dertil bruger man enten et værktøj, som griber fat i klokkens åbninger, eller man holder fast i klokken udefra med en stroptang. Også her er det en fordel med en hjælper, der holder holdeværktøjet sikkert på plads, mens du løsner møtrikken.

Ligger møtrikken udvendigt, løsnes den, inden variatordækslet tages af - det er hurtigt klaret, som det var tilfældet i vores eksempel. Efter afskruning af møtrikken kan koblingsklokken løftes af, og som tidligere nævnt kontrolleres indvendigt for slitage (løbespor). Er koblingsbelægningerne slidte eller har fjedrene til centrifugalvægtene flyttet sig, skal enheden med den koniske skive og koblingen, som allerede beskrevet, tages af akslen. De holdes sammen af en stor central møtrik.

For at løsne denne på forhånd holder vi fast i koblingen f.eks. med en metalstroptang og bruger en passende specialnøgle - en polygriptang er ikke velegnet til dette!


TIP! En spindel kan tinkeres med en gevindstang

Da de koniske skiver indvendigt trykkes sammen af en fjeder, springer enheden fra hinanden, når man har løsnet møtrikken - dette skal man tage højde for. Der skal altså holdes kontra, så møtrikken kommer af akslen på en kontrolleret måde.

Ved motorer over 100 ccm er fjederstyrken ret kraftig. Derfor anbefales det kraftigt, at man for at holde fjederen nede, holder samlingen sammen udefra med et gevind, der langsomt kan løsnes, når møtrikken er taget af.

Trin 13, fig. 3: man kan lave et gevind ved hjælp af en gevindstang

Man kan lave et gevind ved hjælp af en gevindstang →

Trin 13, fig. 4: Anbring gevindet...

Anbring gevindet... →

Trin 13, fig. 5: ... fjern møtrikken...

... fjern møtrikken... →

Trin 13, fig. 6: ... og løsn koblingssamlingen med gevindet

... og løsn koblingssamlingen med gevindet → 

Trin 13, fig. 7: nu bliver den afspændte fjeder synlig

nu bliver den afspændte fjeder synlig →

   Trin 13, fig. 8: koblingen kan tages af den koniske skive

koblingen kan tages af den koniske skive 


Trin 14: monter nye koblingsbelægninger med nye låseringe

Trin 14: monter nye koblingsbelægninger med nye låseringe 

14 – Monter nye koblingsbelægninger med nye låseringe

Også ved den senere samling hjælper et sådant gevind med at styre fjederen, så møtrikken nemt kan sættes på.

Når du har løsnet koblingen fra de koniske skiver, kan du udskifte fjedrene og belægningerne. Anvend nye låseringe, når du udskifter belægningerne, og sørg for, at de sidder godt fast.

Pleje af koblingslejer

Indvendigt i løbebøsningerne til enheden med de koniske skiver sidder der som regel et nåleleje - vær meget, meget opmærksom på, at der ikke kommer snavs ind i lejet, og kontrollér, at lejet bevæger sig let. Rengør det evt. ved at sprøjte PROCYCLE-bremserens på, og smør det igen med fedt. Kontrollér også lejets tætninger - hvis der f.eks. trænger fedt ud af lejet og det kommer på kileremmen, kan den glide.

Montering af kobling

Samlingen af koblingen foregår i modsat rækkefølge. For at spænde den yderste, centrale møtrik skal du anvende en momentnøgle 3/8'', 19-110 Nm og spørge din forhandler om tilspændingsmomentet. Kontrollér endnu en gang om alle komponenter er monteret korrekt, før du lukker variatorhuset igen og igen anbringer alle udvendige komponenter på deres oprindelige position.


Tuning

0

For at opnå gode køreegenskaber skal vægten på variatorrullerne tilpasses motorens ideelle omdrejningstal optimalt. Er variatorrullerne for tunge, stiger remmen på grund af den høje centrifugalkraft foran mellem de koniske skiver, før motoren når sit ideelle omdrejningstal - motoren "kvæles", accelerationen er ikke optimal.

Er vægtene for lette, har motoren konstant for kort udveksling, motoren drejer for meget, ydelsen bryder sammen. Mange 50 ccm standardmotorer har f.eks. med den originale udstødning et ideelt omdrejningstal på ca. 6.000 o/min, dvs. ved dette omdrejningstal er den største motorkraft til rådighed. Det er variomatik så afstemt efter - "omstillingen" sker ved ca. 6.000 o/min. Monterer man nu en anden udstødning, der understøtter cylinderfyldningen anderledes, eller anvender man andre tuningdele, forskydes det ideelle omdrejningstal.

De fleste tuningsudstødningsanlæg medfører et højere ideelt omdrejningstal og skal køre med lettere variatorruller. De medfølger ofte ved køb af udstødning. Hvis man ikke kan montere dem, kan en "tunings"-udstødning hurtigt ende med at være en "droslings"-udstødning. Også førerens vægt har betydning under afstemningen. 

Hvis man vil have det bedste ud af sin motor, må man prøve at finde den bedst egnede variatorrullevægt til sin individuelle brug. Til dette formål kan man købe afstemningskits. Er den optimale rullevægt fundet, udskifter man afstemningsrullerne med sådanne til permanent brug.

Godkendt til kørsel på offentlig vej

Hvis den tilladte tophastighed, der er noteret i køretøjets papirer, er overskredet på grund af tuning, bortfalder godkendelsen til kørsel på offentlig vej dog. Det samme gør sig gældende, hvis en eksisterende droslingsring fjernes fra variomatik, som det sker på visse modeller for at opfylde de tyske godkendelsesretningslinjer. Især, hvis føreren endnu ikke har kørekort, der giver ham tilladelse til at køre hurtigere køretøjer, kan det have ubehagelige følger at blive standset på gaden af politiet med sådan et tunet køretøj!


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.