Synkronisering af karburatorer 

Hvis karburatorerne ikke arbejder synkront, hakker tomgangen, gasindtaget bliver urent og motoren giver ikke den fulde ydelse. Det er tid til en korrekt karburatorindstilling. 

Synkronisering af karburatorer

Værd at vide om synkronisering af karburator

Hakkende tomgang, urent gasindtag og flere vibrationer end nødvendigt kan ved flercylindrede motorer være et tegn på karburatorer, der ikke arbejder synkront. Det kan sammenlignes med et hestespand, hvor den ene hest vil galoppere, en anden derimod foretrækker afslappet trav og to andre er mere indstillet på skridt. Derfor trækker galophesten nytteløst hele læsset, de langsomme begynder at snuble, traveren ved slet ikke, hvad der er los, og kusken får det dårligt.

Forberedelser

Før man overvejer synkronisering af karburatorerne, skal man sikre sig, at alt er i orden. Tændingen og ventilerne skal være indstillet korrekt, det samme skal gasbowdentrækkenes spillerum. Luftfilteret, indsugningsstudserne og tændrørene skal være i god stand.

Hvor går synkronisering ud på?

Motoren suger i en arbejdscyklus blandingen af benzin og luft ind fra karburatorerne. Og der hvor der suges, bliver der undertryk. Kun, hvis dette undertryk er det samme i alle indsugningstragter, fodres forbrændingskamrene med samme hastighed. Det er en af forudsætningerne for en ensartet motorgang. Fodringshastigheden reguleres, ved at foderklappen åbnes mere eller mindre, i vores tilfælde altså positionen for gasspjældet/skydeventilen for den enkelte karburator.  

Hvordan indstiller man?

For at kunne komme til indstillingsskruerne kræves der ofte en skruetrækker med ekstra længde. Gasspjældene på undertrykskarburatorer er ofte forbundet indbyrdes med en fjederbelastet kobling, der har en indstillingsskrue. Ved de firecylindrede synkroniseres der på følgende måde ved drejning af skruerne: først tilpasser man de to højre og de to venstre karburatorer i forhold til hinanden. Så skaber man balance mellem de to i midten, indtil der i alle fire karburatorer er samme undertryk.

I andre tilfælde, f.eks. ved karburatorer med skydeventil, har flerkarburator-batteriet en karburator, der anvendes som fast referencestørrelse, og det er den, man synkroniserer de andre i forhold til. Indstillingsskruen befinder sig oftest under det øverste dæksel.

Uundværlig: synkrontester

For at kunne indstille samme hastighed for blandingen af benzin og luft i alle indsugningstragter, skal man bruge undertryksure, altså det modsatte af en trykmåler til dæktryksmåling. Men da man i modsætning til dækkene vurderer alle cylindre samtidigt, skal man have et undertryksur pr. cylinder. Disse findes i sæt med 2 eller 4 stk., de hedder så synkrontestere og indeholder også nødvendige slanger og adaptere. Da tanken i de fleste tilfælde skal afmonteres, men motoren skal køre under indstillingsarbejdet, anbefales det at anskaffe en lille benzinflaske, der varetager forsyningen af karburatoren. Den kan f.eks. hænges på bakspejlet.  

OBS!: synkroniseringen bør udføres under åben himmel eller i en åben carport. På grund af den kørende motor, aldrig i lukkede rum (ikke engang delvist lukkede rum). Ved ugunstige vindforhold er der på grund af udstødningsgas endda i en åben garage fare for kulmonoxid-forgiftning.


Synkronisering af karburatorer – sådan er det gjort

Trin 1: Vigtigt - minimer først luftindgangen

Trin 1: Vigtigt - minimer først luftindgangen

01 – Minimer først luftindgangen

Kør først motorcyklen varm, stil den derefter på den centrale støttefod, og sluk motoren. Afmonter nu tanken og alle dæksler og kåber, der eventuelt er i vejen. Benzinflasken skal altid anbringes højere end karburatoren. Nu er det synkrontesterens tur. Af hensyn til emballagen leveres synkrontestere ofte ikke færdig-monteret stand. Men de er nemme at samle - følg bare vejledningen. Før brug skal fingerskruen til regulering af luftindgangen altid skrues i med håndkraft, uden at slangen dog kommer i klemme.

Baggrund: vi har at gøre med meget lave undertryk, viserne på urene er lige så følsomme. Tilslutter man et ur med en for lavt indstillet dæmpning og starter motoren, knalder viseren ved hver af motorens arbejdscyklusser fra den ene ende til den anden, og uret kan gå i stykker.


Trin 2, fig. 1: enten skal røradapteren skrues på topstykket...

Trin 2, fig. 1: enten skal røradapteren skrues på topstykket...

02 – Synchrontester montieren und anschließen

Slangerne på synkrontesteren tilsluttes nu på motorcyklen, alt efter den enkelte motorcykel enten på topstykket (se fig. 1), på karburatorerne (oftest foroven i retning mod indsugningsstudserne) eller ved indsugningsstudserne (se fig. 2).

Trin 2, fig. 2: ...eller slangen skrues på indsugningsstudsen eller sættes direkte på karburatoren

Trin 2, fig. 2: ...eller slangen skrues på indsugningsstudsen eller sættes direkte på karburatoren

Her sidder der ofte små rør, der er lukket med en gummihætte. På karburatoren eller på topstykket skal nogle små lukkeskruer skrues ud og erstattes af røradaptere, der skal skrues i (de mest gængse er vedlagt synkrontesterne).


Trin 3, fig. 1: det er vigtigt at sammenligne alle ure ved hjælp af en cylinder

Trin 3, fig. 1: det er vigtigt at sammenligne alle ure ved hjælp af en cylinder

03 – Justering af alle ure

Inden urene tilsluttes, skal de tilpasses indbyrdes. Det afslører altid om et ur viser forkert eller en slangeforbindelse er utæt. Til dette formål forbindes alle ure med T- eller Y-adaptere (er ofte vedlagt synkrontesterne) først med hinanden, så alle udmunder i samme slangeende. Denne slangeende tilsluttes nu på en karburator/indsugningsstuds, de øvrige tilslutninger holdes fortsat lukket.

Trin 3, fig. 2: ved forskellige værdier er der behov for handling

Trin 3, fig. 2: ved forskellige værdier er der behov for handling

Nu startes motoren, og urene indstilles således ved hjælp af fingermøtrikkerne, at viserne lige netop kan bevæge sig, men at viserdæmpningen er tilstrækkelig. Helt ubevægelige visere betyder et låst ur, så fingermøtrikkerne skal altså løsnes lidt igen. Alle ure skal nu vise samme værdi. Sluk motoren igen. Nu er alle ure intakte og der tilsluttes et ur ved hver cylinder. Læg urene et egnet sted på motorcyklen, og sørg for at sikre dem, så de ikke falder ned (urene sætter sig gerne i bevægelse på grund af motorens vibrationer).

Start motoren, giv blidt gas et par gange op til ca. 3.000 o/min, og gå derefter over til tomgang igen. Kontrollér visningerne på urene og juster evt. med fingermøtrikkerne, indtil det er nemt at aflæse. De fleste producenter tolererer en afvigelse fra værdierne på op til 0,03 bar. 


Trin 4: indstillingsskruer på karburatorens stangsystem

Trin 4: indstillingsskruer på karburatorens stangsystem

04 – Indstillingsskruer på karburatorens stangsystem

Nu skal man alt efter den enkelte model enten lokalisere karburatorbatteriets "referencekarburator" og en ad gangen indstille alle andre ved hjælp af indstillingsskruerne så nøjagtigt som muligt til sin værdi, eller som tidligere beskrevet, justere de to højre og venstre karburatorer og derefter de to i midten i forhold til hinanden. Kontrollér ind imellem ved at give let gas, om tomgangen lægger sig på det rigtige omdrejningstal, ellers skal der efterjusteres med tomgangsindstillingsskruen. Hvis synkronisering er umulig, foreligger der eventuelt sideluft via porøse indsugningsstudser/ved overgangene til karburatorer eller topstykket utætte indsugningsstudser, eller karburatorens grundindstilling er helt ude af kontrol. I sjældnere tilfælde er en kraftigt tilsmudset karburator årsagen. Disse eventuelle defekter skal i hvert enkelt tilfælde opspores og afhjælpes, ellers vil alle andre synkroniseringsforsøg være formålsløse. Yderligere oplysninger om rengøring af en karburator, finder du i gør det selv-tippet Karburator.

Vi går ud fra at arbejdsresultatet var positivt, og ønsker dig tillykke med en motor med en bedre gang og en MC, der reagerer mere spontant på gassen, og som gør det endnu sjovere end før. Nu kan synkrontesteren fjernes, og slangerne tages af ved at fingermøtrikkerne forsigtigt løsnes. Lukkepropperne sættes på igen (kontrollér dem ved samme lejlighed også for porøsitet), lukkeskruerne skrues forsigtigt i igen (blødt materiale). Monter og tilslut til sidst tanken, dækslet/kåberne og evt. hæld eventuelle rester i benzinflasken direkte i tanken, og færdig.


Unsere Empfehlung


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.