Eftersyn af karburatorer 

Karburatorer findes kun på motorcykler, der har et par år på bagen. Derfor bliver emnet karburatorvedligeholdelse vigtigt for dem, der kører den slags maskiner. 

Eftersyn af karburatorer

Karburator som fejlårsag

Hvis karburatorerne begynder at svigte, er det tid til en renovering af blandingen. Hvis dit tændingsanlæg er i fejlfri stand og du alligevel kæmper med dårlig motorgang, dårlig ydelse og dårlige startegenskaber, skal fejlen findes i karburatorerne. Også når dine karburatorer hele tiden løber over eller trods korrekt brændstofforsyning ikke arbejder, er det klare tegn på defekte svømmernålventiler eller snavs indvendigt i karburatorerne. Oftest opstår disse problemer, hvis benzinen i svømmekamrene ikke er blevet aftappet før vinterpausen.

En grundig indvendig rengøring, et par gummiringe og en ny svømmernålventil kan udvirke mirakler. Den efterfølgende synkronisering er ganske vist ikke absolut nødvendig, med mindre karburatorerne har været skilt ad, men det er bedst at være på den sikre side. Synkroniseringen af karburatorerne giver dog kun mening, hvis ventilerne er indstillet præcist og kompression, tændrør, tændkabel etc. samt indstillingen af tændingstidspunktet er fejlfri.

Hvis man gerne vil tune sin MC lidt, kan man udnytte eftersynet af karburatorerne til at montere et Dynojet-sæt. Sådan et standard-accelerationshul er nemt at klare på denne måde. Den relevante faglitteratur bekræfter, at det giver en forbedret motorgang og en jævn acceleration. Men dem, der skal tilpasse deres karburatorer på grund af en åben udstødning, et ændret luftfilter eller lignende tuningforanstaltninger, opnår også en væsentlig forbedring med et Dynojet-sæt. Disse sæt, der er udviklet til de enkelte MC-modeller på effektprøvestanden, indeholder alt, hvad der kræves for at gøre blandingen bedre. Det indeholder forskellige tuningtrin, sammensat til standardmotorer eller til borede motorer med skarpe knastaksler etc. Selv på standardkøretøjer med originalt luftfilter opnår man ofte en mærkbar forbedring, hvad angår ydelse og motorgang. Det endegyldige indstillingsarbejde på køretøjet kan dog sommetider blive noget tidskrævende, da hvert sæt indeholder et udvalg af forskellige dysestørrelser.


Eftersyn af MC-karburatorer – sådan er det gjort

Trin 1: fritlægning af karburatorer

Trin 1: fritlægning af karburatorer

01 – Fritlægning af karburatorer

På nogle MC-typer skal karburatorbatteriet først fritlægges. Sædebænk, tank og sidedæksel skal næsten altid afmonteres, for at man kan komme til luftfilterkassen, for den skal tages ud eller i det mindste trækkes tilbage. Når du har fjernet den monstrøse kasse, er det hurtigt at klare den egentlige afmontering af karburatorerne. Læg godt mærke til undertrykslangernes montering og tilslutningsposition, så det hele kan komme tilbage på de gamle pladser igen. Det er en god idé at markere slangerne og de tilhørende tilslutninger, hvis du er i tvivl, så du undgår forveksling. Tag evt. også et billede med din smartphone. Derefter fjernes gastrækkene og chokertrækket. For at benzinen ikke skal løbe ud af karburatorerne i afmonteret tilstand, anbefales det, at tømme karburatorerne i monteret tilstand ved hjælp af aftapningsskruerne (afkølet motor). Sørg altid for god udluftning af lokalet, og undgå altid brug af åben ild (eksplosionsfare!).


Trin 2: afmontering af karburatorer

Trin 2: afmontering af karburatorer

02 – Afmontering af karburatorer

Hvis karburatorerne nu kun er fastgjort i indsugningsstudserne, skal spændebåndene løsnes og karburatorbatteriet trækkes af.


Trin 3: kontrol af indsugningsgummi

Trin 3: kontrol af indsugningsgummi

03 – Kontrol af indsugningsgummi

Start med at undersøge gummiet på indsugningsstudserne. Er det porøst, revnet eller hårdt som sten, skal det udskiftes, for de er årsag nummer 1 til karburatorsvigt på grund af tilførsel af uønsket sideluft. Man kan få væsentligt billigere indsugningsgummi end de originale hos industrien af underleverandører og de fås også til diverse scootere på www.louis-motor.dk.


Trin 4: udvendig rengøring af karburatorer

Trin 4: udvendig rengøring af karburatorer

04 – Udvendig rengøring af karburatorer

Før vi går i gang med det indvendige, starter vi med at rengøre karburatorerne udvendigt, så der ikke kan komme snavs ind i dem. Med en PROCYCLE-karburatorrensespray er snavset let at fjerne. Her kan en børste være en god hjælp.


Trin 5: afskruning af svømmekammer

Trin 5: afskruning af svømmekammer

05 – Afskruning af svømmekammer

Hvis karburatorerne er rene udvendigt, kan man starte afmonteringen af svømmekamrene. Dette er ikke et job, man skal udføre på garagegulvet. Ha' en stor, udbredt, ren klud klar, så du kan lægge de afmonterede dele til side. De små krydskærvskruer af blødt japansk jern, der oftest er monteret, må kun løsnes med en skruetrækker, der passer nøjagtigt (Japan Industry Standard), fordi de ellers bliver skruet runde (de bløde skruer giver mening, for karburatorhuse er heller ikke ligefrem hårde...).

Forudgående behandling med rustfjerner kan være en god hjælp. Det anbefales at reparere karburatorerne en ad gangen, så intet bliver forbyttet. Sørg altid for pinlig renhed, for selv det mindste lille korn vil kunne tilstoppe en dyse.


Trin 6: udtrækning af aksel og fjernelse af svømmer

Trin 6: udtrækning af aksel og fjernelse af svømmer

06 – Udtrækning af aksel og fjernelse af svømmer

Hvis svømmekammerdækslet er taget af, skal svømmeren fjernes, så svømmernålventilen kan blive udskiftet. Et tydeligt tegn på en slidt svømmernålventil er et ringformet tryksted ved spidsen af svømmersnålen, der kan mærkes med en fingernegl - med sådan et tryksted kan nålen ikke længere holde 100% tæt. Svømmerens aksel kan skubbes ud til den ene side, og løsner dermed forbindelsen mellem karburatorhus og svømmer. Læg mærke til svømmerens monteringsposition og fastgøringen af svømmernålsventilen i svømmeren. Er du kommet til at blande dem ved en fejl, kan du kigge på en karburator, der ikke er demonteret (eller du kan tage et billede, før du går i gang).


Trin 7: udtagning af karburatordæksel og skydeventil

Trin 7: udtagning af karburatordæksel og skydeventil

07 – Udtagning af karburatordæksel og skydeventil

Og nu til karburatorens overdel: her skal skydeventilen/undertryksstemplet undersøges for kraftige furer og membranerne undersøges for revner. Løsn skruerne til dækslet, og træk fjederen ud. Nu kan stemplet forsigtigt tages ud sammen med membranen. Membranen har i de fleste tilfælde en indbukning eller en fremstående læbe. Den bestemmer monteringspositionen og passer kun ét sted i karburatorhuset.

For at kontrollere membranen holdes den op i lyset, og udvides lidt alle steder. Hvis der er hul, skal den udskiftes. Oftest kan man finde skader på kanterne, og især på forbindelsen til stemplet eller på den yderste kant af membranen. En anden mulig fejl er den ekstreme udvidelse af membranen på grund af damp. Her føles den meget blød, og er alt for stor til at kunne blive monteret igen. Også her hjælper det desværre kun at udskifte med en ny. Fås membranerne ikke separat, må de købes sammen med skydeventilen/stemplet.


Trin 8: udskruning af dyser

Trin 8: udskruning af dyser

08 – Udskruning af dyser

Tilbage til undersiden: for at gøre ordentligt rent skal du fjerne alle afskruelige dyser. Men vær forsigtig: dyserne består af messing og tåler kun værktøj, der passer nøjagtigt.

Ved rengøring af dyser skal du så vidt muligt ikke anvende tråd, for det bløde dysemateriale bliver hurtigt udvidet. Altså: sprøjt det grundigt ind, og blæs derefter igennem med trykluft. Holder man derefter dyserne op i lyset, kan man vurdere, om de er fri for snavs. Vær altid opmærksom på følgende før afmontering af indstillingsskruerne til tomgangsblandingen: start med at skrue skruen i på sin plads, så den sidder løst på (men spænd ikke, risiko for beskadigelse), og tæl samtidig omdrejningerne - skriv dem ned, så du har dem ved indstillingen senere. Først nu fjernes indstillingsskruen. Efter rengøring skal gummiringen til indstillingsskruen udskiftes. Ved montering skal du igen starte med at skrue den let (!) i, og derefter skrue ud med det talte antal omdrejninger.


Trin 9: pust hullerne rene med trykluft

Trin 9: pust hullerne rene med trykluft

09 – Die Bohrungen mit Druckluft freipusten

Ved hjælp af rensesprayen gør du det af med aflejringerne. Spray generøst i alle huller i karburatoren. Efter kort indvirkningstid blæses der nu igennem med trykluft i alle huller. Har man ingen kompressor, kan man køre hen på en tankstation eller selvhjælpsstation, hvor man mod et mindre beløb kan få lov at anvende trykluften på stedet. Pas på, at du ikke mister små dele under gennemblæsningen!  >>>


Trin 10: glem ikke disse huller

Trin 10: glem ikke disse huller

10 – Glem ikke disse huller

Noget man tit glemmer, men som er meget vigtigt, er de ekstra huller ved karburatorernes luftindgang og blandingsudgang.


Trin 11: udskiftning af pakninger

Trin 11: udskiftning af pakninger

11 – Udskiftning af pakninger

De tætningsringe og pakninger, der skal udskiftes, fjernes med en lille skruetrækker. Sørg for, at tætningsringene kommer til sidde rigtigt i de dertil beregnede noter.


Trin 12: montering af svømmernål

Trin 12: montering af svømmernål

12 – Schwimmernadel einhaken

Efter at alle dyser nu igen er skruet i, og tætningsringene er blevet udskiftet, monteres der en ny svømmernål i svømmeren. Hvis de er afmonteret, skal skydeventilen/stemplet forsigtigt føres ind i karburatorhuset sammen med membranen og dysenålen. Sørg for, at membranen kommer til at sidde korrekt.


Trin 13: smøring af alle drejelige komponenter

Trin 13: smøring af alle drejelige komponenter

13 – Smøring af alle drejelige komponenter

Inden karburatorerne monteres i indsugningsstudserne, skal alle drejelige komponenter smøres med teflonspray, fordi evt. smøremiddel er blevet fjernet under rengøringen. Sørg ved montering af karburatoren altid for, at karburatorerne sidder rigtigt i indsugningsgummiet, og der ikke er noget, der er i klemme (kabler etc.). Hvis spændebåndene er spændt korrekt (stramt, men ikke for stramt), tilsluttes chokertræk, gastræk, benzinslange og eventuelle kabler igen. Sørg for at trække bowdentrækkene korrekt, og indstil spillerummet til gastrækket og et evt. chokertræk rigtigt igen (se køretøjets brugsanvisning).


Trin 14: synkronisering af karburatorer

Trin 14: synkronisering af karburatorer

14 – Synkronisering af karburatorer

Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at selvom en synkronisering ved normal rengøring ikke er absolut nødvendig, hvis karburatorerne ikke er blevet skilt ad, klart kan anbefales. Når man skal finde de rigtige tilslutninger og indstillingsskruer, kommer man ikke uden om en reparationsbog. Som navnet allerede antyder, gælder det for alle karburatorer om at forsyne de tilhørende cylindre med den nødvendige blanding af brændstof og luft, så der opstår en god motorgang.

Dette arbejde kræver en synkrontester, der måler indsugningsundertrykket for de enkelte cylindre. Testinstrumentet består alt efter den enkelte udførelse af to eller fire undertryksure, alt efter hvor mange karburatorer motorcyklen har. Forskellige medfølgende adaptere gør det muligt at tilslutte slangerne til undertryksurene på de dertil beregnede steder på motoren. Hvis man er heldig, sidder der allerede en tilslutningsmulighed ved indsugningsgummiet. Her fjernes gummipropperne bare, og slangerne tilsluttes.

Da tanken i de fleste tilfælde skal tages af for at man kan komme til synkroniseringsskruerne, er en ekstern benzinforsyning næsten altid nødvendig. Indstillingen foretages ved kørende, driftsvarm motor. Vær meget opmærksom på, at der indstilles på de rigtige skruer, og at der ved hver drejning af indstillingsskruerne kort tages i gashåndtaget og kontrolleres én gang til. De tilladte afvigelser i de enkelte viste værdier fremgår af reparationsbogen. Se også gør det selv-tippet Synkronisering af karburator.

Til slut vil vi endnu engang gerne gøre opmærksom på, at tændrørenes udseende altid skal kontrolleres efter montering af et Dynojet-karburatorsæt, for en forkert sammensætning af blandingen kan medføre motorskader og påvirke kørselssikkerheden. Tændrørenes udseende skal kontrolleres efter en prøvekørsel på motorvejen/en længere tur med fuld gas. Derefter skal der evt. udføres mere indstillingsarbejde. Har man ikke den nødvendige erfaring og gerne vil være på den sikre side, skal man overlade tilpasningsarbejdet til et professionelt værksted med effektprøvestand.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.